2018.06.26 Król O.C.

ŚWIĘTOKRZYSKIE BRACTWO KURKOWE TOWARZYSTWO STRZELECKIE
Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 26 maja br. wielce zacne Bractwo Świętokrzyskie obchodziło Jubileusz 10 -lecia reaktywowania swojej historycznej działalności. Połączone ono było z turniejem strzeleckim m.in. o tytuł Króla Okręgu Centralnego ZKBS RP. Więcej o uroczystościach wkrótce.
Delegacja Łódzkiego Bractwa Kurkowego na czele z naszym Królem br. Robertem Gajewskim złożyła gratulacje i życzenia oraz przekazała okolicznościowy grawerton.
Wiwat Bractwo Świętokrzyskie !
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK