200-lecie „Historia towarzystw strzeleckich / bractw kurkowych w Łodzi i okolicach.”

200-lecie „Historia towarzystw strzeleckich / bractw kurkowych w Łodzi i okolicach.”

Szanowni Panowie Bracia !
Pozwalam sobie przesłać materiały dotyczące powstawania towarzystw strzeleckich w Łodzi i okolicy / Pabianice , Konstantynów , Ozorków … / autorstwa naszego byłego brata kurkowego dr Krzysztofa Woźniaka prof. UŁ .
Zostały one opublikowane w roku 1987 w ” Łódzkich Studiach Etnograficznych ” . kiedy autor pracował w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego . Przypominam ,że nasze bractwo było reaktywowane w roku 1994.
Materiał przygotował w oparciu o dostępne jemu materiały źródłowe . Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone prze autora .
 iteratura na jesienny czas , albo szybciej. Warto wiedzieć ! –
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
 Starsz ŁTSBK

1824 rok – KRONIKI BRACKIE

1873 rok – Ł. S. E. – K. WOŹNIAK

1899 r – HISTORIA ŁTSBKSzanowni Panowie Bracia !
     Pozwalam sobie przesłać materiały dotyczące powstawania towarzystw strzeleckich w Łodzi i okolicy / Pabianice , Konstantynów , Ozorków … / autorstwa naszego byłego brata kurkowego dr Krzysztofa Woźniaka prof. UŁ .
Zostały one opublikowane w roku 1987 w ” Łódzkich Studiach Etnograficznych ” . kiedy autor pracował w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego . Przypominam ,że nasze bractwo było reaktywowane w roku 1994.
Materiał przygotował w oparciu o dostępne jemu materiały źródłowe . Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone prze autora .
     Literatura na jesienny czas , albo szybciej. Warto wiedzieć ! –
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
 Starszy  ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia !
W nawiązaniu do ustaleń Rady Starszych / patrz protokół nr 2 / przypominam , że kolejne posiedzenie Rady Starszych odbędzie się w dniu 23 marca br. Zapraszam braci Rady Starszych oraz przewodniczących Komisji Inwentaryzacyjno – Spisowej oraz Sądu Brackiego z informacją o wynikach podjętych działań statutowych.
Zmiana terminu wynika z organizacja w dniu 25 bm. Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Okręgu Centralnego ZKBSRP oraz w dniu 1 kwietnia br. naszego Zgromadzeniea Brackiego . Na zgromadzeniu chcielibyśmy przedstawić plan zamierzeń z okazji 200 lecia łódzkiego bractwa. W załączeniu pismo do Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania okolicznościowej publikacji . Trudu pisarskiego podjął się Ryszard Bonisławski .
Aktualnie trwają wyjaśnienia z Polskim Związek Strzelectwa Sportowego w sprawie uzyskania uprawnień patentowych .
– z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK