200-lecie „Historia towarzystw strzeleckich / bractw kurkowych w Łodzi i okolicach.”

200-lecie „Historia towarzystw strzeleckich / bractw kurkowych w Łodzi i okolicach.”

 
Jubileusz 200 lecia Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego – 25 maja 2024 r
Szanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani 
Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich 
Rzeczpospolitej Polskiej .
 
     Z wielką radością i satysfakcją informuję , że w roku bieżącym , Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe , obchodzi jubileusz 200 lecie swojej działalności . Powstałe w dniu 7 czerwca 1824 roku jest najstarszym stowarzyszeniem w mieście Łodzi.
W imieniu łódzkich braci , serdecznie zapraszam na  inauguracje naszego jubileuszu w dniu 25 maja / sobota – godz. 12.00 / 2024 roku  , który będzie miał miejsce na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi.
Składał się będzie z części oficjalnej , turnieju strzeleckiego i rautu- szczegóły w załącznikach .
      Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie w tym dniu do godz. 11.30. Przewidujemy wśród gości Zarząd Zjednoczenia oraz władze Miasta Łodzi i Województwa .
Po części oficjalnej turniej rozpoczniemy strzelaniem o tytuł Króla Okręgu Centralnego ZKBS RP. Łódzcy Bracia rywalizację o tytuł Króla Bractwa Łódzkiego , przeprowadzą o godz. 10.00.
     W terminie późniejszym będziemy organizatorem XXVI Jubileuszowego Balu Królewskiego , na który zapraszam . –
Więcej szczegółów wkrótce . –
  Z jubileuszowymi pozdrowieniami
br. Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK 
 nadbrygadier w st. spoczynku
 
 
Szanowni Panowie Bracia Rady Starszych !
Zapraszam Panów na planowe posiedzenie Rady Starszych w dniu 29 lutego / czwartek / 2024 r. godz. 15.00.
Proponowany porządek spotkania :
1. Uchwała o objęciu stanowiska Pisarza Bractwa .
2. Organizacja i przygotowanie do sprawozdawczego Zgromadzenia Bractwa – 23 marca / sobota / 2024.
3. Przygotowanie turnieju strzeleckiego i ” jajeczka ” brackiego – 23.03.2024.
4. Przygotowania organizacyjno – techniczne  do uroczystości jubileuszowych bractwa – 25.05.2024.
    Program , turniej jubileuszowy , książka , odznaczenia , kufle brackie , banery itp
5. Finanse bractwa oraz koszty stałe w roku bieżącym / m.in. czynsz dzierżawny , składki członkowskie Zjednoczenie ,
    PZSS i inne /.
6. Informacja balowa – wnioski .
7. Sprawy różne .
Proszę o ewentualne uwagi i uzupełnienia , –
                             
                                                                                                Z brackimi pozdrowieniami
                                                                                                 br. generał  Ignacy Ścibiorek
                                                                                                     Starszy  Ł.T.S.B.K 

Witam serdecznie Szanownych Braci.

 Chciałbym poinformować szanownych Braci że po przeprowadzeniu analizy organizacji balu Królewskiego doszedłem do wniosku po konsultacji z kilkoma Braćmi o nie organizowanie Balu. Powodem jest bardzo małe zaangażowanie Braci . Ażeby bal się odbył musi być co najmniej 140 osób. Wstępne rozeznanie daje 60-70 osób,   optymistycznie co powoduje nieopłacalność. Chętnych na Raut Bracki zapraszam Braci jako Król Kurkowy AD2023 do Klubu Garnizonowego w dniu 22-03-2024 , godz. spotkania 18.00 ,Koszt to 100zł od osoby. Zainteresowanych proszę o deklarację do dnia 1-03-2024 tel 608-400-385

Pozdrawiam serdecznie Edward Kulanty Król Kurkowy A.D.2023 

—————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Bracia – osobiście żałuję ,że po przerwie cowidowej , trudno nam zorganizować się w trudzie organizacyjnym balu. Ostatni w Pałacu w Niesięcinie odbył się w roku 2020. Były w Pałacu Poznańskiego , Rubinie i w innych miejscach , wszystkie ważne w Łodzi. . Więcej na naszej stronie : www.bractwokurkowe-lodz.pl  Ale i bractwo się zmieniło , wielu braci  pożegnaliśmy i sytuacja codzienna też jest inna. Sprawa do dalszych prac w tym zakresie przez Bractwo. Informuję , jednocześnie , że Rada Starszych zatwierdziła wzór kufli brackich na nasz jubileusz . –

brackimi pozdrowieniami – Ignacy Starszy Bractwa.

Rada Starszych , po przeprowadzonej analizie i dyskusji ,

-potwierdza organizację Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Bractwa w dniu 23 marca / sobota / 2024 roku , połączonego z Turniejem Wiosennym i Jajeczkiem Brackim . Szczegóły zostaną ustalone na następnym spotkaniu Rady Starszych.       

 – .Dokonano aktualizacji tematyki i autorstwa materiałów przygotowanych do Kroniki Miasta Łodzi wydawanej z okazji 200 lecia Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego .

AGENDA – SPIS TREŚCI :

1. Rys historyczny / 1824 – 1939 / – Krzysztof Wożniak

2. Znani ludzie bractwa w historii – Ryszard Bonisławski

3. Reaktywacja bractwa i cele działalności – Ignacy Ścibiorek

4. Działalność patriotyczna i kulturalna – Ignacy Ścibiorek

5. Królowie Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego / 1994 – 2023 /

– Ryszard Dobiński , Ignacy Ścibiorek

6. Broń bracka – Piotr Fryczka

7. Mundury i kontusze brackie – Jarosław Wieczorek

8. Bale Królewskie – Andrzej Sylwestrzak

9, Turnieje strzeleckie w Polsce i Europie – Robert Gajewski

10 Strzelectwo brackie / Sekcja Strzelecka ,

ZKBSRP , PZSS , strzelnica / – Andrzej Mariański

11. Ceremoniał bracki – Jarosław Filipiak

12. Europejska Wspólnota Strzelców Historycznych EGS – Ignacy Ścibiorek

Koordynator prac i konsultacja materiałów redakcyjnych – Ryszard Bonisławski

 

 

Szanowni Panowie Bracia !
Pozwalam sobie przesłać materiały dotyczące powstawania towarzystw strzeleckich w Łodzi i okolicy / Pabianice , Konstantynów , Ozorków … / autorstwa naszego byłego brata kurkowego dr Krzysztofa Woźniaka prof. UŁ .
Zostały one opublikowane w roku 1987 w ” Łódzkich Studiach Etnograficznych ” . kiedy autor pracował w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego . Przypominam ,że nasze bractwo było reaktywowane w roku 1994.
Materiał przygotował w oparciu o dostępne jemu materiały źródłowe . Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone prze autora .
 iteratura na jesienny czas , albo szybciej. Warto wiedzieć ! –
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
 Starsz ŁTSBK

1824 rok – KRONIKI BRACKIE

 

1873 rok – Ł. S. E. – K. WOŹNIAK

 

1899 r – HISTORIA ŁTSBK

 

Szanowni Panowie Bracia !
     Pozwalam sobie przesłać materiały dotyczące powstawania towarzystw strzeleckich w Łodzi i okolicy / Pabianice , Konstantynów , Ozorków … / autorstwa naszego byłego brata kurkowego dr Krzysztofa Woźniaka prof. UŁ .
Zostały one opublikowane w roku 1987 w ” Łódzkich Studiach Etnograficznych ” . kiedy autor pracował w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego . Przypominam ,że nasze bractwo było reaktywowane w roku 1994.
Materiał przygotował w oparciu o dostępne jemu materiały źródłowe . Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone prze autora .
     Literatura na jesienny czas , albo szybciej. Warto wiedzieć ! –
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
 Starszy  ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia !
W nawiązaniu do ustaleń Rady Starszych / patrz protokół nr 2 / przypominam , że kolejne posiedzenie Rady Starszych odbędzie się w dniu 23 marca br. Zapraszam braci Rady Starszych oraz przewodniczących Komisji Inwentaryzacyjno – Spisowej oraz Sądu Brackiego z informacją o wynikach podjętych działań statutowych.
Zmiana terminu wynika z organizacja w dniu 25 bm. Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Okręgu Centralnego ZKBSRP oraz w dniu 1 kwietnia br. naszego Zgromadzeniea Brackiego . Na zgromadzeniu chcielibyśmy przedstawić plan zamierzeń z okazji 200 lecia łódzkiego bractwa. W załączeniu pismo do Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania okolicznościowej publikacji . Trudu pisarskiego podjął się Ryszard Bonisławski .
Aktualnie trwają wyjaśnienia z Polskim Związek Strzelectwa Sportowego w sprawie uzyskania uprawnień patentowych .
– z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

Opracował br. Jarosław Wieczorek HISTORIA Stroje brackie Opracował br. Wieczorek

W 1824 roku powstało Łódzkie Bractwo Kurkowe. Jak każda organizacja wyróżniając się w społeczności posiadała swoje własne stroje/ubiory. Wg posiadanych materiałów żródłowych w owym czasie był to najczęściej surdut w ciemnym kolorze, posiadający lampasy przy spodniach i kapeluszem na głowie. Strój taki z małymi modyfikacjami przetrwał do początków 20-tego wieku. Do surdutu przypięte były odznaczenie brackie a przepięta wstęga z odznaczeniem oznaczała tytuł królewski

W 1939 roku Bractwa Kurkowe w Polsce przerwało działalność, reaktywując się już w wolnej demokratycznej Polsce Łódzkie Bractwo Kurkowe po reaktywacji w 1994 roku wzorem Krakowskiego Bractwa Kurkowego przyjęło formę stroju kontuszową i mundurową ,co zostało ujęte w statucie bracki, paragraf 46 załącznik nr. 7

„Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe jest bractwem kontuszowym. Szlachta polska charakteryzowała się indywidualności.-) i niepowtarzalnością strojów. Te zasadę pragnie kontynuować Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe pozostawiając dowolność w kroju kontusza i jego kolorystyce, utrzymuje jednak zasadę, że kontusz jest strojem obowiązkowym i paradnym, noszonym w dniach uroczystych dla Bractwa. Do stroju noszone są insygnia władzy i emblematy Bractwa o zatwierdzonych wzorach. ” Bractwo kurkowe krakowskie za zasługi w obronie murów miejskich dekretem królewskim z XVI wieku otrzymało zezwolenie na noszenie stroju szlacheckiego. Tak więc kontynuując najdawniejsze tradycje brackie jesteśmy bractwem kontuszowym. A Strój kontuszowy Łódzkiego Bractwa kurkowego jest odwzorowaniem strojów szlacheckich między wiekiem XVI a XVIII i jest zakładany na wszystkie ważne dla bractwa, miasta i państwa uroczystości ŻUPAN

Podstawą tego stroju jest żupan. Żupan to staropolska męska szata noszona w XVI wieku jako szata wierzchnia, a od połowy XVII wieku pod kontuszem jako element polskiego stroju narodowego. W czasach Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy traktowany był jako strój reprezentacyjny, noszony samodzielnie bądź widoczny spod szuby, delii czy ferezji. W pierwszej połowie XVII wieku pojawiło się uzupełnienie dla żupana w postaci kontusza. O reprezentacyjności i bogactwie żupana decydowała głównie tkanina. Przez szlachtę polską był noszony od XVI do połowy XIX wieku. Żupan wraz z kontuszem był szlacheckim ubiorem narodowym, wykonany z kosztownego materiału. Była to długa suknia z rękawami. Zapinany był na rząd drobnych guzików, haftek, szeroki w ramionach, natomiast rękawy miał wąskie. Posiadał stojący kołnierz z tyłu lekko podwyższony lub tej samej wysokości, z przodu rozchylony i spinany ozdobną broszą kontuszową. Żupany też były różne. Bogata szlachta nosiła aksamitne, jedwabne, brokatowe żupany z pozłacanymi haftkami, i guzikami. Do żupana polscy a więc i łódzcy bracia kurkowi przypinają zdobyte za zasługi w ruchu brackim odznaczenia. Na szyję i żupan nakładane są też bogato zdobione łańcuchy brackie. Są to; złoty łańcuch Starszego Bractwa noszony wyłącznie przez sprawującego władzę w naszym bractwie a od paru dekad jest nim Br. Gen. Ignacy Ścibiorek. Starszy bractwa posiada również berło/buławę i mosiężny dzwon którym zawsze rozpoczyna ważne uroczystosci i zebrania brackie. Drugi łańcuch wykonany ze srebra to łańcuch Królewski. Jest on łancuchem przechodnimi jest przekazywany co roku nowemu Królowi który swój tytuł wystrzelał w corocznym majowym Strzelaniu Królewskim. Nowy król ma obowiązek dołączyć do łańcucha swoje własne srebrne grawerowane ogniwo. Król także na czas swego królowania otrzymuje od Króla poprzegnika buławę i karabelę królewską. Członkowie Rady starszych nakładają na żupan łańcuchy ozdobne ze złota plakietką nazwy połnionej w bractwie funkcji

KONTUSZ

Na żupan nakładany jest kontusz. Kontusz to część stroju polskiej szlachty z XVII i XVIII wieku. To szata wierzchnia, rodzaj płaszcza z charakterystycznymi rozciętymi od pachy do łokci, czyli wylotami. Rękawy luźno zwisały, mogły być odrzucone do tyłu. Kontusz był przepasany ozdobnym pasem kontuszowym. Wykonany z drogich tkanin kontrastującym kolorystycznie z żupanem.

PAS KONTUSZOWY

RAPCIE I SZELKI do karabeli

Często pod pas zawieszane sa rapcie do karabeli. Rapcie to zwykle dwa paski z kolorowych sznurów a najczęściej ze skóry służące do zawieszania przy pasie karabeli. Rapcie nadmiernie obciążając pas główny, mocowane są więc pod pasem kontuszowym. Karabela zapinana jest także na specjalnych szelkach/ pasach skórzanych ze szlachetnej skróty najczęściej lakierowanej do której jest od przodu na eksponowanym miejscu przypięta mosiężna grawerowana plakietka – imiennik z herbem Łodzkiego Bractwa Kurkowego i imieniem jej posiadacza.

KARABELA.

Karabela to lekka, ozdobna szabla bogato zdobiona szlachty polskiej. Karabela – zwana również polską karabelą bojową (typ II w klasyfikacji Wojciecha Zabłockiego). Szabla z anatomiczną rękojeścią w formie głowy ptaka i otwartym jelcu. Konstrukcja rękojeści umożliwiała zarówno pewny chwyt jak i wykonywanie cięć łukowych z nadgarstka (młyńce), podczas których szabla obracała się na poduszce dłoni. Charakterystyczna dla terenów Polski, kojarzona z sarmatyzmem. W użyciu od XVII do XVIII wieku.

SZARAWARY

Pod żupanem na nogach noszone są spodnie zwane szarawary. Szarawary inaczej hajdawery to szerokie, długie, bufiaste spodnie noszone w Polsce przez mężczyzn od XVI do XVIII wieku. Były wygodne podczas jazdy konnej i dlatego używano je także podczas walki.

BUTY

Na nogi zakładane są wysokie buty z cholewami wykonane ze szlachetnej skóry najczęsciej w kolorze czerwonym, czasami żółtej. W Łódzkim bractwie kurkowym wykonuje je nasz brat kurkowy Dariusz Lewandowski którego firma obuwnicza istnieje od 1945 roku.

DELIA

W czasie chłodu na żupan nakładana jest delia. Delia to gruba, obszerna peleryna, którą noszono w okresie chłodów, choć nie tylko. Peleryna ta ma futrzany kołnierz i podszyta jest futrem lub bogato zdobioną tkaniną. Rękawy ma rozcięte i najczęsciej zapinane z tyłu lub opuszczone w razie większego chłodu. Delia są również bez rękawów . Delia o  d przodu obszyta jest piękną ornamentyką, frędzlami i bardzo zdobnymi guzikami Przy noszeniu delii  pas kontuszowy nakładany jest na żupan w tym rapcie i szelki do karabeli, a sama karabela noszona jest pod delią z wystającą na zewnątrz rękojeścią.

CZAPKA męska -KOŁPAK

Uszyta z aksamitu w kolorze delii i odszyta o bokach szlachetnym drogim futrem. Z przodu posiada rozcięcie i spięta ozdobną broszą kontuszową oraz przypiętymi ptasimi szlachetnymi piórami sokoła, czapli lub bażanta Kontusz, delia i żupan są w kontrastowych kolorach, chętnie czerwone, błękitne lub zielone.

MUNDUR

Odrębna cześcią stroju brackiego są mundury brackie, Obecnie jest forma garniturowa w kolorze zielonym której fason marynarki jest z połączenia munduru : myśliwskiego, wojskowego i leśniczego. Na głowę do munduru nakładany jest kapelusz ciemno zielony. Mundur zakładany jest przez braci oficjalne wizyty przedstawicieli Bractwa, spotkania robocze w bractwie jak i na zewnątrz. Strój mundurowy – ma określony wzorzec, jednakowy dla wszystkich braci i składa się wg. załącznika nr 7 do statutu ŁTSBK z :

” 1. Kapelusza koloru zielonego, wzorowany na kapeluszu wojsk australijskich. Ozdobiony zapinką z lewej strony i zaciągany pod szyją trokami na wsuwkę.

2. Swetera typu wojskowego koloru khaki z umieszczonym na lewej kieszeni znakiem Bractwa lub kurta mundurowa – myśliwska koloru khaki.

3. Spodnie wojskowe w kolorze khaki.

4. Półbutów brązowych według wzoru i stosownych skarpet.

5. Koszuli wojskowej koloru khaki lub białej z krawatem (do kurtki myśliwskiej)

6. Krawatu wojskowego w kolorze khaki.

7. Płaszcza zielonego (wzór myśliwski)

Braci rzeczywistych obowiązuje noszenie strojów organizacyjnych w następujących okolicznościach:

a) kontusz – święta państwowe (jeżeli Bractwo w nich uczestniczy), uroczystości brackie o szczególnym znaczeniu (zjazdy, wizyty w innych bractwach itp.);

b) mundur – oficjalne wizyty przedstawicieli Bractwa;

c) sweter bracia, spodnie wojskowe, koszula khaki – lokalne imprezy strzeleckie, robocze posiedzenia Rady Starszych;

d) nie dopuszcza się strojów cywilnych na uroczystościach i spotkaniach brackich;

e) na mundurze brackim zaleca się noszenie wyłącznie odznaczeń brackich i ich starszeństwo określa regulamin Orderu Złotego Kura;

f) ewentualne wątpliwości rozstrzyga Starszy Bractwa. „

W roku 2023 bractwo nasze Łódżkie Bractwo Kurkowe, idąc z duchem czsu rozszeżyło przynależność członkowską o płeć piękną.

Wzornictwo historyczne jest dla Pań w tym zakresie przebogate i wybór konkretnego ( a i nie taniego ) stroju jest bardzo trudny.

W naszej łódzkiej brackiej tradycji jest jednak tak że podczas wielki uroczystości i na corocznych Balach Królewskich białogłowy i małżonki

braci kurkowych uczestniczą w dopasowanych do kontuszu małżonków strojch z epoki nadając tym jeszcze bardziej uroczysty akcent dostojeństwa, tradycji i patriotyzmu.

I piękne jest to że rywalizując ze sobą w tym zakresie czynią nasze bale i uroczystości bardzo barwnymi