Postanowienie Sądu

dotyczy : Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej w Poznaniu

RS ŁTSBK

Komunikat Rady Starszych ŁTSBK
Program posiedzenie Rady Starszych w dniu 28 .03.2019.
Porządek spotkania :
1.Organizacja naszego ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZEGO w dniu 13-04-2019
– informacja o pracach komisji spisowo-inwentarzowej,
– informacja o pracach wizytatorów
2. TURNIEJ WIELKANOCNY
3. JAJECZKO BRACKIE
4. Informacja o przygotowaniach do jubileuszu :
25 – lecia reaktywowania bractwa
195 – lecia założenia bractwa.
5. Sprawy techniczne

Z brackimi pozdrowieniami
Brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

Rodziny Katyńskie

Szanowni Panowie Bracia – przekazuję do wiadomości zaproszenie Stowarzyszenia ” Rodzina Katyńska ” w Łodzi do udziału w uroczystościach w dniu 12 kwietnia 2019.

25 – lecie ŁTSBK

Propozycja
Jubileusz 25 – lecia reaktywowania i 195 – lecia założenia Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego .
Łódź ul. Konstantynowska 1 – 25 maja / sobota / 2019 r.

Godz. 10.00 – 11.00 Turniej strzelecki o tytuł Króla Łódzkiego Bractwa Kurkowego
11.15 – 11.45 Przyjęcie delegacji Okręgu Centralnego ZKBSRP i zaproszonych gości.
12.00 – 12.50 Część oficjalna :
– Salwa armatnia
– hymn ,
– odznaczenia ,
– przemówienia i życzenia
13.00 – 13.40 Turniej strzelecki o tytuł Króla Okręgu Centralnego ZKBSRP
13.40 – 14.00 Turniej VIP – owski o tarczę ŁTSBK .
14.00 – 14.20 Intronizacja królewska ŁTSBK i OC ZKBSRP oraz Tarcza VIP.
14.30 – 17.00 Turniej strzelecki o :
– Tarczę Jubileuszową Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego
– Tarcza Prezydenta Aleksandra Rżewskiego b. Łódzkiego Króla Kurkowego
– Puchar Prezydenta Miasta Łodzi
– Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego
– Puchar Wojewody Łódzkiego.
Dla młodzieży i dzieci zawody z broni pneumatycznej.
17.00 – 17.30 Wręczenie tarcz i pucharów oraz dyplomów dla zwycięzców w/w turniejów.
17.30 – 20.00 Raut bracki .

Program jubileuszu zostanie zatwierdzony na najbliższym posiedzeniu Rady Starszych . Proszę o ewentualne uwagi i swoje propozycje .

Terminarz prac i harmonogram przygotowań do jubileuszu zostanie ustalony na posiedzeniu Rady Starszych w dniu 28 marca br.-

Z brackimi pozdrowieniami
brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK