z historii ŁTSBK

Perełka znaleziona w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  w Łodzi. Chyba najstarsze zdjęcie członków Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego (Lodzer Bürger Schützengilde) BK. Towarzystwo zostało założone 7 czerwca 1824 r. Fotografia została zrobiona 12 lat później. Ponadto historyczny tekst w Łódzkiej prasie z okazji 75 – lecia.

KOMUNIKAT O.C. i Z.K.B.S RP

Szanowni Bracia
Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani
Bractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

W nawiązaniu do naszej grudniowej narady Okręgu Centralnego W Witaszycach , przypominam o konieczności dokonania opłat składek członkowskich na rzecz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP., w terminie do 29 lutego 2020 r.
Wysokość składki od brata wynosi w roku bieżącym w kwocie 17.40 zł. Obowiązuje wykaz osobowy zgłoszony do Zjednoczenia na dzień 31.12.2019.
Dokonanie w/w wpłat będzie gwarantować otrzymanie dotacji na jubileusz 25 – lecia naszego Okręgu Centralnego.-                          
  Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC

Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi,
Niniejszym przekazuję Wam w imieniu Zarządu Zjednoczenia uchwałę podjętą
przez Zarząd Zjednoczenia na swoim ostatnim posiedzeniu w Pleszewie, w
dniu 12 grudnia 2019r.

W zawiązku z przypadającymi w 2020 roku jubileuszami reaktywacji Okręgów
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej,
Zarząd Zjednoczenia, mając na uwadze pomoc w organizacji obchodów
jubileuszowych postanowił o przyznaniu dotacji dla Okręgów.

Z brackim pozdrowieniem
brat January Bątkiewicz
Sekretarz Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.

ŁTSBK plan pracy 2020

Panowie Prezesi 
Klubu Strzelectwa Sportowego ” Strzelec ”
Klubu Strzeleckiego LOK ” Dziesiątka ”

W załączeniu przesyłam przygotowany przez Administratora Strzelnicy , do wykorzystania ” Plan przydziału strzelnicy na rok 2020 ” , zatwierdzony przez Radę Starszych ŁTSBK , w dniu 28 listopada br.
Życzę Wam samych sukcesów strzeleckich i realizacji własnych planów statutowych.-

                                                                                    Z brackimi pozdrowieniami
                                                                                   brat generał Ignacy Ścibiorek
                                                                                            Starszy  ŁTSBK

Rada Starszych przedkłada plan pracy ŁTSBK na rok 2020

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

kalendarz strzelań O.C. ZKBSRP

KALENDARZ STRZELAŃ OKRĘGU CENTRALNEGO na rok 2020

br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy Ł.T.S.B.K.
 Wiceprezes OC

KALENDARZ STRZELAŃ – I stopnia Zjednoczenia KBS RP na rok 2020

Pełny kalendarz imprez Zjednoczenia KBS RP na 2020 r. – można znaleźć na stronie Zjednoczenia.
          Ze strzeleckim pozdrowieniem
br. Mariusz Wegner
Strzelmistrz Zjednoczenia KBS RP

BAL KRÓLEWSKI ŁTSBK

W dniu 25 maja 2019 r Łódzkie TS Bractwo Kurkowe obchodziło jubileusz założenia i reaktywacji swojej działalności , połączonego z okolicznościowymi turniejami strzeleckimi o tytuł królów Łódzkiego Bractwa Kurkowego .Po zaciętej walce w 189 strzale ,XXV Królem Bractwa został br. Włodzimierz Tłokiński , a Wicekrólami bracia Bronisław Kałużny i Jarosław Gosławski .
Król Bracki Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego – br. Włodzimierz Tłokiński zw. ” Stalowy ” , wraz z Wicekrólami , oraz Starszy Bractwa br. Ignacy Ścibiorek zw. ” Ogniste Serce ” wraz z Radą Starszych , zapraszają na Jubileuszowy XXV Bal Królewski .
Więcej o wcześniejszych balach brackich na stronach ŁTSBK

Wielce Szanowni Bracia i Siostry oraz Przyjaciele !
W dniu 22 lutego 2020 r. w przyjacielskiej atmosferze, w ekskluzywnych salach niesięnciniowskiego Białego Pałacu , bracia i sympatycy naszego bractwa spotkali się na jubileuszowym XXV Balu Królewskim, połączonym z intronizacją naszego Króla Kurkowego br. Włodzimierza Tłokińskiego. Przybyło wielu przyjaciół z władz samorządowych i brackich , na czele z p. Adamem Wieczorkiem – Wiceprezydentem Miasta Łodzi z Małżonką. Obecny tradycyjnie był br. Jan Klauza – prezes Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Punktualnie o godz. 20 , po wybiciu 25 gongów przez Starszego Bractwa i Króla , powitaniu przybyłych gości , Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem . Liczył on prawie sto par. Rodzina bracka w kontuszach , goście w wieczorowych strojach. Wystrzał armatni i wspólne zdjęcie wszystkich uczestników balu oraz obowiązkowy bracki obiad.
Następnie rozpoczęła się uroczystość intronizacji. Po odśpiewaniu przez wszystkich uczestników Hymnu Zjednoczenia, Król złożył na sztandar uroczyste ślubowanie. Obowiązki królewskie objął br. Włodzimierz Tłokiński zwany ” Stalowym”. Ekipa królewska złożyła uroczyste ślubowanie na sztandar bracki, na którym zawarta jest nasza dewiza „Miłość Ojczyzny naszym prawem” .
Obowiązki królewskie zdał dotychczasowy król br. Robert Gajewski ze swoją ekipą królewską.
Król Włodzimierz otrzymał od Starszego Bractwa insygnia władzy królewskiej: łańcuch, buławę i szablę królewską, oraz pamiątkowy certyfikat królewski. Przez Prezesa Okręgu Centralnego odznaczony został ” Srebrnym Medalem za zasługi dla OC „.
Po mowie królewskiej, były wiwaty, życzenia oraz tradycyjne 100 lat. Szampan i tort królewski smakował wyśmienicie. Bogactwo stołów , serwowane gorące dania królewskie , zaspokoiły wszystkie apetyty
Taneczne pląsy, wiwaty i toasty przerywane były m.in. konkursami dla wszystkich uczestników spotkania.
Zwycięzcy otrzymali ciekawe nagrody. Dobra muzyka pozwoliła nam zakończyć nasz bal porannym świtem, po odtańczeniu siarczystego mazura .
Z brackim balowymi pozdrowieniem
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy Ł.T.S.B.K.

Tradycją brackich bali oprócz intronizacji , biesiadowania , tańców i hulanek są imprezki towarzyszące . Od początku w programie każdego z nich jest m.in. rzut lotkami do tarczy w ” d… kura „. W tym roku udział wzięło 53 balowiczów. Zawody zostały przeprowadzone pod fachowym nadzorem br. Dariusza Doleckiego – Podstarszego Bractwa , Strzelmistrza Okręgu Centralnego ZKBSRP.
Najlepszym się okazał br. Tomasz Miliszkiewicz , drugim był Krzysztof Grabowski i trzecim Sławomir Mikołąjczyk , Gratulacje !
Królewskie nagrody ufundował i wręczył br. Włodzimierz Tłokiński – Król ŁTSBK .
Załączone zdjęcia autorstwa Żaneta B