77 Rocznica- Radogoszcz

Szanowni Bracia i Przyjaciele !
Co roku mieszkańcy Łodzi upamiętniają ofiary zbrodni, która miała miejsce w 1945 r. w Więzieniu Policyjnym na Radogoszczu. Tuż przed zakończeniem okupacji niemieckiej w Łodzi z dnia 17 / 18 stycznia hitlerowcy spalili żywcem 1500 osadzonych w więzieniu w pofabrycznych halach..
Miejsce to upamiętnia pomnik-mauzoleum, na terenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych – oddział Radogoszcz, które przechowuje pamiątki i materiały związane z historią II wojny światowej w Łodzi.
Uroczystość odbyła się , w dniu 19 stycznia 2022 roku , przy udziale wojskowej kompanii honorowej Wojska Polskiego, oraz Orkiestry Dętej MPK w Łodzi oraz licznych pocztów sztandarowych , przy pomniku mauzoleum na terenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu, ul. Zgierska 147.
Na zaproszenie Hanny Zdanowskiej – Prezydenta Miasta Łodzi oraz Marcina Gołaszewskiego– Przewodniczącego Rady Miasta Łodzi – gospodarzy uroczystości , udział wzięła delegacja Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego w składzie braci Jarosława Wieczorka i Ignacego Ścibiorka.
Po wciągnięciu flagi , hymnie i przemówieniach gospodarzy oraz modlitwach duchownych różnych wyznań , odbył się „Apel pamięci”. Następnie zebrani złożyli wiązanki kwiatów. Odegranie ” Ciszy ” przez orkiestrę zakończyło uroczystość.
Obecni byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych , służb mundurowych i instytucji oraz mieszkańców miasta.
Cześć Pamięci Pomordowanym !!!
Z pozdrowieniami
br. generał Ignacy Scibiorek
Starszy ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia !
Wpłynęło do naszego bractwa zaproszenie Prezydenta Miasta Łodzi , do udziału w uroczystościach 77 rocznicy Spalenia Więźniów  Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej.
Tradycyjnie planujemy udział w nich delegacji brackiej i złożenia wiązanki kwiatów .
Zapraszam Panów Braci do udziału. –

Z brackimi pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
  Starszy ŁTSBK

św. SEBASTIAN w 2022 roku

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Szanowni Panowie Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego ZKBS RP.

W nawiązaniu do naszego zaproszenia na turniej o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa OC ZKBSRP w dniu 22 stycznia br. uprzejmie informuję , że swój udział potwierdziły tylko delegacje bractw :
– Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie
– Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych
– Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe.
W związku z powyższym , oraz uwzględniając w szczególności aktualną sytuację pandemiczną i przewidywane prognozy rządowe dot. V Fali Cowidowej , po uzgodnieniach z br. Janem Klauzą – Prezesem Okręgu , podjąłem decyzję o odwołaniu turnieju w tym dniu . Nowy zaproponujemy po ustaniu wymienionych przyczyn , tak aby umożliwić udział wszystkim bractwom , zapewniając wymagalne bezpieczeństwo ich uczestnikom.
Ponadto informuję , że w dniu 17 bm. w czasie ” burzy śnieżnej ” na skutek przewrócenia się dwóch drzew na terenie parku , został zablokowany wjazd i uszkodzone w znaczący sposób ogrodzenie naszej strzelnicy. Jesteśmy w trakcie likwidacji uszkodzeń . –
Z brackimi pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK

ŚWIĘTY SEBASTIAN
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
20 STYCZNIA DZIEŃ PATRONALNY ŚWIĘTEGO SEBASTIANA – EUROPEJSKIEGO PATRONA BRACTW KURKOWYCH I STRZELCÓW HISTORYCZNYCH .
TRADYCYJNIE W TYCH DNIACH ORGANIZUJE SIĘ TURNIEJE STRZELECKIE , UCZESTNICZY W UROCZYSTYCH MSZACH ŚW.
Łódzkie TS Bractwo Kurkowe będzie w dniu 22 stycznia 2022 roku / zmiana terminu / gospodarzem Turnieju o Tarczę Św. Sebastiana Bractw Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej ,
Święty Sebastian w obrazach https://www.google.com/search?q=święty%20sebastian%20obrazy&sxsrf=ACYBGNQSBI4DbMw_FBGM4x-STr1OOJ3fnA%3A1579187332606&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qLv3fZZsZxevvM%253A%252CLSX7kSlcwDw-1M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTqelF3uGle6c77tqZLI3iCMZKxCg&sa=X&ved=2ahUKEwjFofmfs4jnAhUCZlAKHQHHCKMQ9QEwBHoECAgQDA&fbclid=IwAR0IhoTmzVzUQ2Rb-4NUDudbdLyPrU0LOq1LoDuFiB71maUZD2YrC8WqqBw
Żywot świętego Sebastiana, Męczennika
(Żył około roku Pańskiego 280)
Sebastian święty przyszedł na świat w Narbonne w dzisiejszej Francji. Pochodził ze znakomitych chrześcijańskich rodziców, a wykształcenie odebrał w Mediolanie. Jako piękny i silny młodzieniec wstąpił do gwardii cesarskiej w Rzymie. Co go skłoniło do opuszczenia Mediolanu i udania się do miasta wiecznego, dzieje nam nie powiadają, prawdopodobnie jednak głównym powodem było prześladowanie chrześcijan, wszczęte przez cesarza Dioklecjana. W prowincjach bardziej oddalonych od stolicy nie było ono tak zaciekłe jak w samym Rzymie, gdzie krew lała się bez ustanku, świszczały miecze i skrzypiały tortury, a więzienia przepełnione były skazańcami. Sebastian, odziany w płaszcz cesarskiego oficera łatwo mógł wyjednać sobie wstęp do więzień, aby nieść męczonym tam chrześcijanom pomoc cielesną i duchowną. Aby tym łatwiej móc to uskutecznić, starał się pozyskać uznanie przełożonych. Starania jego wkrótce uwieńczone zostały jak najpomyślniejszym skutkiem, gdyż zyskał szacunek towarzyszy, a cesarz mianował go dowódcą swej gwardii.
Zdobywszy dzięki temu wielki wpływ, używał go roztropnie i ostrożnie na nawracanie swych pogańskich towarzyszy, umacnianie zachwianych w wierze chrześcijan i niesienie pomocy uwięzionym braciom. Działalność jego była niezmiernie rozległa a tak mądra, że okrutny cesarz Dioklecjan nie tylko się nie domyślił, że Sebastian jest chrześcijaninem, lecz nawet dla jego licznych zalet tak dalece go polubił, że chciał go mieć zawsze przy swym boku.
Mimo to wkrótce nadszedł czas, że się już dłużej z wiarą swoją taić nie mógł. Dwaj bracia, bliźnięta, Markus i Marcelinus, zostali jako chrześcijanie okrutnie skatowani, a potem skazani na śmierć. Ponieważ pochodzili z wielkiego rodu, cesarz ociągał się ze spełnieniem wyroku, tym bardziej, że żywił nadzieję, iż zdoła ich jeszcze odzyskać dla pogaństwa. Wymyślił w tym celu szatański podstęp, kazał bowiem obu braci zaprowadzić do domu Nikostrata, dozorcy więzienia, i przywołać tam ich ojca, matkę, żony i dzieci. Rozpoczęła się straszliwa scena, gdyż wszyscy ich krewni byli jeszcze poganami. Zgrzybiały ojciec, załamująca ręce matka, szlochające żony i płaczące dzieci, – wszyscy jękiem, skargami i pieszczotami starali się przełamać stałość obu więźniów. Był to trudniejsze do zniesienia aniżeli najwyszkańsze męczarnie, toteż bracia chwiać się poczęli, gdy wtem wystąpił obecny przy tej scenie Sebastian. „Bracia – zawołał – odwagi! Rycerze Chrystusa, bądźcie mężni! nie dajcie sobie wydrzeć błyszczącej korony męczeńskiej! Za łaską Chrystusa stanęliście jako bohaterowie na placu boju i macie w ranach na ciele waszym i w kajdanach na waszych rękach zwycięską palmę Chrystusa. Czyż na szlochanie niewiast i na krzyk dzieci chcecie się okazać tchórzami ?… Ach, gdyby ci, których widzicie płaczących, wiedzieli, co wy wiecie i czego się spodziewacie, gdyby wiedzieli, że po tym znikomym życiu ziemskim następuje życie wieczne, którego w nagrodę waszej wiernej miłości dla Chrystus staniecie się uczestnikami i wnijdziecie do Jego wiecznej, niewypowiedzianej chwały i rozkoszy, wtedy by nad wami nie płakali, ale by wam szczęścia życzyli, a sami by się smucili że Chrystusa nie wyznają i nie mogą za Niego umrzeć!
Następnie odmalował niestałość ziemskiego a szczęśliwość przyszłego żywota w tak serdecznych słowach, napominając zarazem krewnych obu więźniów, aby się uspokoili, że wszystkim się zdawało, iż widzą anioła, gdyż jego oblicze jaśniało nadziemskim blaskiem. Słysząc te słowa, żona Nikostrata imieniem Zoe, od sześciu już lat niema wskutek choroby, wielce wzruszona, uklękła przed Sebastianem i wzniosła do niego ręce. Ten, chcąc prawdziwość swych słów udowodnić czynem, rzekł uroczyście: „Jeżelim jest sługą prawdziwego Boga, – jeżeli to, co powiedziałem, jest prawdą Boską, natenczas błagam Cię, Chryste Panie, rozwiąż tej wierzącej niewieście język!” Jeszcze nie dokończył tych słów, gdy Zoe zawołała: „Bądź błogosławiony posłańcze Boga, i niech błogosławione będą słowa twoje!” Pod wpływem tego oczywistego cudu wszyscy obecni uwierzyli w Chrystusa i przyjęli chrzest święty.
Dowiedzieli się o tym urzędnicy cesarscy a że nie śmieli targnąć się na Sebastiana, oskarżyli go przed cesarzem, że nie tylko sam jest chrześcijaninem, ale nawet innych wspiera pieniędzmi i wielu nawraca do wiary chrześcijańskiej. Dioklecjan niezwłocznie kazał go przywołać i zaczął mu wyrzucać niewdzięczność i zdradę, na co Sebastian z godnością odpowiedział: „Cesarzu, nigdy łaski twej nie zapomniałem i życie za ciebie gotów jestem położyć. We wszystkim chcę ci być posłusznym, co się przykazaniom Boskim nie sprzeciwia; jednakże rozkazy Boga świętsze mi są, aniżeli twoje. Wiedz także, cesarzu, że potęgę swą w głównej mierze modłom chrześcijan zawdzięczasz”.
Dioklecjan, srodze tą mową rozgniewany, wydał łucznikom afrykańskim rozkaz zastrzelenia Sebastiana. Wyprowadzono go przeto za miasto, obnażono, przywiązano do drzewa, po czym strzelcy tak obsypali go pociskami, że wyglądał jakby najeżony strzałami. Sądząc, że już nie żyje, oprawcy odeszli. W nocy udała się na owo miejsce pobożna wdowa Irena, aby ciało uczciwie pogrzebać i ku wielkiej swej radości znalazła w nim jeszcze znaki życia. Zabrawszy go, zaniosła do domu i tu przy starannym pielęgnowaniu Sebastian odzyskał zdrowie. Chrześcijanie prosili go, aby uszedł z miasta i ocalił życie, lecz on odpowiedział: „Uczynię, jak Bóg chce”. Po długiej i gorącej modlitwie udał się do świątyni pogańskiej i stanął w miejscu, którędy cesarz musiał przechodzić, a gdy go zobaczył, zawołał: „Cesarzu, zaprzestań krwawych okrucieństw! Wiedz, że cię w błąd wprowadzają ci, którzy oczerniają przed tobą chrześcijan. Oni się modlą za ciebie, a ty ich prześladujesz, chociaż nie masz wierniejszych od nich poddanych”. Zdumiony cesarz zapytał: „Ty jesteś ów Sebastian, którego niedawno kazałem zabić?” „Jam jest – odpowiedział Sebastian – Bóg zachował mnie przy życiu, abym ci jeszcze raz wobec ludu mógł oświadczyć, że chrześcijanie są niewinni, a ty niesprawiedliwie krew ich przelewasz!”
Lecz na cesarzu spełniły się słowa Zbawiciela, który rzekł: „By też kto z martwych powstał, nie uwierzą” (Łuk. 16,31). Rozkazał bowiem, aby świętego Męczennika zabito kijami, a ciało wrzucono w plugawe miejsce. Okrutny ten wyrok został spełniony.
Święty Sebastian
Pobożna Lucyna, której Sebastian się ukazał, pochowała go z jego polecenia w katakumbach, a jeden z siedmiu głównych kościołów w Rzymie jego czci jest poświęcony. Czczony jest jako patron przeciwko morowemu powietrzu i zaliczany bywa do grona 14 świętych Przyczyńców w potrzebie. Najsłynniejsze wypadki wysłuchania modłów za jego przyczyną w czasie morowego powietrza zaszły w Rzymie roku 680 za papieża Agatona, w Mediolanie roku 1575 za arcybiskupa Karola Boromeusza i w Lizbonie 1799 roku. Liczne bractwa kościelne oddają cześć jego pamięci, chrześcijańskie państwa natomiast i wodzowie wzywają jego niebieskiej przyczyny dla wojsk swoich.
Nauka moralna
Strapionych pocieszać, wątpiącym dobrze radzić, grzeszących upominać, były to najgłówniejsze zasady świętego Sebastiana. Wielu pojmanych i na śmierć osądzonych chrześcijan straciło odwagę i poczęło się chwiać w wierze, tak że mogli byli zaprzeć się jej, a przez to nie tylko pozbawić się korony męczeńskiej, ale i duszę swą zatracić na wieki. Takiego widoku Święty nasz nie mógł znieść i dlatego niejednokrotnie wystawiał się na niebezpieczeństwo śmierci, aby ratować dusze, Bóg zaś udzielił słowom jego cudownej mocy. I tak smutni doznawali przez niego pociechy, a zachwiani odzyskiwali odwagę. Lecz cóż skłoniło Sebastiana do takiej gorliwości? Nic innego, jak tylko miłość ku Jezusowi i bliźnim. Wiedział, jak wielce Jezus każdą duszę miłuje; wiedział też, jak wielką ceną, to jest Krwią swoją przenajdroższą, Jezus każdą duszę odkupił. Miłość zatem ku Jezusowi była powodem, że ratował dusze, wystawiając się na śmierć. – Chrześcijański Czytelniku, jak często masz i ty sposobność do takiego miłosiernego uczynku! Ileż to razy widzisz bliźniego swego w smutnym lub niebezpiecznym położeniu! Czy nie mógłbyś go wtedy pocieszyć, zachęcić, napomnieć, ostrzec, a przez to ocalić jego duszę? Nie zaniedbuj podobnych uczynków, jeśli chcesz, aby i twoja dusza była zbawiona. Pomnij na słowa Pisma świętego: „Kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, zbawi duszę jego od śmierci, i zakryje mnóstwo grzechów” (Jak. 5,20). Jeśli Jezus już za kubek wody podanej pragnącemu stokrotnie nagrodzi, jakże wielka będzie nagroda tego, który duszę bliźniego uratuje od potępienia!
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, któryś świętemu Sebastianowi udzielił tak cudownej miłości ku bliźnim, zapal i nasze serca ogniem tej miłości, abyśmy byli zdolni zawsze uczynki miłosierne wykonywać. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.
Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1937r.
góra
.
Święty Sebastian
(20 stycznia Dzień świętego Sebastiana, męczennika)
Do najważniejszych świąt Rzymu należą poza uroczystościami książąt apostołów Piotra i Pawła, dni najmężniejszych męczenników Wawrzyńca i Sebastiana i najsławniejszych dziewic Cecylii i Agnieszki. Rycerski charakter Sebastiana wykazuje kilka rysów, które spotykamy także u wielkiego archidiakona Wawrzyńca. Obaj, jeden przy ołtarzu Pańskim, drugi w świecie, urągali z wyjątkowym męstwem katuszom i śmierci. Wawrzyniec, nawpół upieczony, drwi z okrutnego tyrana, wzywając go, by teraz obrócił go na drugą stronę… Zaledwie zabliźniły się rany po strzałach, które poszarpały ciało Sebastiana, już zdąża do Dioklecjana i żąda nowego męczeństwa.
Zajmijmy się Sebastianem, jednym z najsławniejszych męczenników wszystkich czasów. Według oryginalnych aktów św. Sebastiana, urodził się on w Narbonne i wychowywał się w Mediolanie. Wstąpił jako chrześcijanin do wojska, nie z sympatii do rzemiosła wojennego, lecz aby nieść pomoc braciom podczas prześladowania. Wyobraźmy sobie młodego człowieka, który zrywa węzły, jakie łączą go z miastem rodzinnym, jedynie dlatego, bo tam niedość silnie szaleje burza prześladowań, podczas gdy w Rzymie sroży się z całą siłą. Lęka się o stałość chrześcijan, ale wie równocześnie, że dzielni szermierze Chrystusa, przybrani w płaszcz wojskowy żołnierzy cezara, potrafią wejść do więzienia, by podtrzymać zapał i odwagę wyznawców. Za takimi czynami tęskni także serce Sebastiana, aż nadejdzie dzień, w którym i on zdobędzie palmę męczeństwa. Tak krzepi tych, których łzy bliskich zachwiały; nawet stróżowie więzienni, polegając na jego wierze i ufności w Boga, wybierają męczeństwo, a pewien urzędnik rzymski prosi o pouczenie we wierze Chrystusowej.
Sebastian, którego wiara chrześcijańska zawsze jeszcze była ukryta, cieszył się wielkimi względami cesarza Dioklecjana; w dowód łaski zamianował go cesarz naczelnikiem kohorty pretoriańskiej.
Większa część przyjaciół świętego już przed nim poniosła śmierć męczeńską. Nadszedł więc czas, kiedy Sebastian sam, zachęciwszy przedtem wielu do wytrwania, wyznał otwarcie, że jest chrześcijaninem. Skutkiem tego popadł w niełaskę cesarza, ale Sebastian więcej cenił łaskę Króla niebieskiego; Jemu to w płaszczu i hełmie żołnierskim wyłącznie służył. Wyrok śmierci mieli na nim wykonać strzelcy mauretańscy, którzy, przeszywszy go wielu strzałami, pozostawili go na miejscu męki, sądząc, że nie żyje. Pewna chrześcijanka, Irena, która, pragnąc go pochować, zauważyła, że żyje, zaniosła go przy pomocy swych służebnic do domu swego, gdzie powrócił do zdrowia. Chrześcijanie prosili go, aby teraz się ukrył, ale nie ulękniony bohater pokazał się publicznie Dioklecjanowi, który kazał go w pałacu cesarskim zachłostać na śmierć. Zwłoki jego wrzucono do kloaki. On jednak ukazał się chrześcijance Lucynie, wskazał jej miejsce, gdzie znajduje się jego ciało, i polecił pochować je w katakumbach. Tak też uczyniła i pozostała przy jego grobie przez trzydzieści dni.
Poza murami wiecznego miasta, przy via Appia, wznosi się dzisiaj majestatycznie odosobniona bazylika św. Sebastiana, jeden z siedmiu głównych kościołów Rzymu. Jej straży są powierzone zwłoki pobożnego męczennika i papieża Fabiana; lecz główna część tej świątyni należy się dostojnemu wodzowi gwardii cesarskiej, który jako wierny sługa pragnął spocząć tutaj, w pobliżu tej studni, gdzie przez kilka lat złożone były ciała śś. apostołów Piotra i Pawła, aby ustrzec je przed prześladowcami i uchronić przed zbezczeszczeniem.
Św. Sebastian jest patronem przeciw chorobom zakaźnym, przede wszystkim przeciw strasznej dżumie. Paweł diakon opowiada, że w roku 680 szalała w Rzymie owa zabójcza choroba, ustała jednak, gdy wskutek objawienia Bożego wystawiono w kościele św. Piotra w Okowach ołtarz na cześć św. Sebastiana. To jest, zdaje się, pierwszy historyczny dokument na potwierdzenie czci, jaką oddawano świętemu, jako patronowi przeciw chorobom zakaźnym. W owym kościele znajdował się, przynajmniej za czasów rzymskiego historyka kościelnego Baronjusza, urodzonego w roku 1538, stary obraz św. Sebastiana, przedstawiający świętego jako czcigodnego starca, w przeciwieństwie do późniejszego, nam znanego pojęcia, według którego ukazuje się nam jako mężczyzna w sile wieku i pełen zapału dla wiary.
Do większego jeszcze wzrostu czci św. Sebastiana jako patrona przeciw chorobom zakaźnym przyczynił się św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu. W lecie roku 1575 srożyła się w Mediolanie wyjątkowo zjadliwa dżuma, która w przeciągu dziewięciu miesięcy, od 31 lipca roku 1575 do i maja 1576 pochłonęła w Mediolanie i okolicy nie mniej niż 25.000 ofiar. Święty arcypasterz wraz z powierzoną sobie trzódką, dla której dobra doczesnego i wiecznego żył i pracował, modlił się, pościł, odprawiał publiczne procesje błagalne, ale ciężkie doświadczenie Boże nie ustawało. Razu pewnego przyszła świętemu myśl, by świętego Sebastiana uczcić publicznie i uroczyście. Przypomniał drogiemu ludowi zdarzenie w Rzymie z roku 680 i zaproponował złożenie następującego ślubu na cześć św. Sebastiana:
Jego rozpadający się kościół w Mediolanie ma być zupełnie odrestaurowany i codziennie ma się tam odprawiać msza święta.
.
W przeddzień uroczystości św. Sebastiana mają wszyscy ściśle pościć, w święto samo zaś ma się odprawić procesja do jego kościoła, gdzie powinno się odbyć uroczyste nabożeństwo.
.
Także w rocznicę tego ślubu (10 października) ma wyruszyć procesja do kościoła św. Sebastiana, by w ten sposób utrzymać pamięć ślubowania.
Oświecony duchem Bożym, ogłosił święty arcybiskup w święto Bożego Narodzenia tego roku, że dżuma przed Nowym Rokiem jeszcze ustanie. I tak się też stało. Potęga prośby i cudowna obrona świętego objawiła się tutaj najwyraźniej.
Jak rozpowszechnione jest nabożeństwo do wielkiego męczennika, dowodzi mnóstwo świątyń, poświęconych jego czci. Do tego dochodzi jeszcze wiele kościołów, które, lubo niepoświęcone św. Sebastianowi, jednak posiadają ołtarz pod jego wezwaniem. Wkońcu musimy przypomnieć, że nasz święty męczennik jest także jednym z czternastu orędowników w nieszczęściu. O oddawnej mu czci świadczą liczne bractwa, założone pod jego wezwaniem, uroczyste nabożeństwa, jak również ogólne obchodzenie jego święta. Te świadectwa są wymownym dowodem wdzięczności za opiekę, jaką lud chrześcijański zawdzięcza św. Sebastianowi, są dowodem wielkiej ufności w cudowną moc, której i w przyszłości spodziewa się od Boga za jego przemożną przyczyną. „Przedziwny Bóg w świętych swoich”.

Brackie tarcze strzeleckie autorstwa łódzkiego brata kurkowego Krzysztofa Skałeckiego .

VVVVVVVVVVVVVVVVV

Szanowni Panowie Bracia ŁTSBK !
Zapraszam Panów na pierwszy w tym roku turniej strzelecki / szczegóły poniżej / w dniu 22 stycznia br.-
Z brackim pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

Szanowni Panowie 
Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani
Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego ZKBS RP.

W imieniu Prezesa Okręgu Centralnego i Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego serdecznie zapraszam delegacje waszych bractw na tradycyjny turniej :
– o Tarczę św. Sebastiana 
– Puchar Przechodni br. Jana Klauzy Prezesa Okręgu Centralnego Zjednoczenia KBS RP.
Turniej odbędzie się w dniu 22 stycznia / sobota / 2022 r. na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi. Godz. rozpoczęcia 12.00 , czas turnieju ok. 2 – 3 godz.
Z uwagi na organizację turnieju oraz logistykę , uprzejmie proszę o zwrotne potwierdzenie ew. telefoniczne , swojego udziału do dnia 18 stycznia / wtorek / br. _

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
20 STYCZNIA DZIEŃ PATRONALNY ŚWIĘTEGO SEBASTIANA – EUROPEJSKIEGO PATRONA BRACTW KURKOWYCH I STRZELCÓW HISTORYCZNYCH .
TRADYCYJNIE W TYCH DNIACH ORGANIZUJE SIĘ TURNIEJE STRZELECKIE , UCZESTNICZY W UROCZYSTYCH MSZACH ŚW.
Łódzkie TS Bractwo Kurkowe będzie w dniu 22 lutego 2022 roku gospodarzem Turnieju o Tarczę Św. Sebastiana Bractw Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej ,
Dodatkowo przeprowadzimy zawody strzeleckie o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .
Święty Sebastian w obrazach : https://www.google.com/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ty+sebastian+obrazy&sxsrf=ACYBGNQSBI4DbMw_FBGM4x-STr1OOJ3fnA:1579187332606&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=qLv3fZZsZxevvM%253A%252CLSX7kSlcwDw-1M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTqelF3uGle6c77tqZLI3iCMZKxCg&sa=X&ved=2ahUKEwjFofmfs4jnAhUCZlAKHQHHCKMQ9QEwBHoECAgQDA#imgrc=E9ZA0RSToEzm2M:&vet=1
Żywot świętego Sebastiana,
Męczennika
(Żył około roku Pańskiego 280)
Sebastian święty przyszedł na świat w Narbonne w dzisiejszej Francji. Pochodził ze znakomitych chrześcijańskich rodziców, a wykształcenie odebrał w Mediolanie. Jako piękny i silny młodzieniec wstąpił do gwardii cesarskiej w Rzymie. Co go skłoniło do opuszczenia Mediolanu i udania się do miasta wiecznego, dzieje nam nie powiadają, prawdopodobnie jednak głównym powodem było prześladowanie chrześcijan, wszczęte przez cesarza Dioklecjana. W prowincjach bardziej oddalonych od stolicy nie było ono tak zaciekłe jak w samym Rzymie, gdzie krew lała się bez ustanku, świszczały miecze i skrzypiały tortury, a więzienia przepełnione były skazańcami. Sebastian, odziany w płaszcz cesarskiego oficera łatwo mógł wyjednać sobie wstęp do więzień, aby nieść męczonym tam chrześcijanom pomoc cielesną i duchowną. Aby tym łatwiej móc to uskutecznić, starał się pozyskać uznanie przełożonych. Starania jego wkrótce uwieńczone zostały jak najpomyślniejszym skutkiem, gdyż zyskał szacunek towarzyszy, a cesarz mianował go dowódcą swej gwardii.
Zdobywszy dzięki temu wielki wpływ, używał go roztropnie i ostrożnie na nawracanie swych pogańskich towarzyszy, umacnianie zachwianych w wierze chrześcijan i niesienie pomocy uwięzionym braciom. Działalność jego była niezmiernie rozległa a tak mądra, że okrutny cesarz Dioklecjan nie tylko się nie domyślił, że Sebastian jest chrześcijaninem, lecz nawet dla jego licznych zalet tak dalece go polubił, że chciał go mieć zawsze przy swym boku.
Mimo to wkrótce nadszedł czas, że się już dłużej z wiarą swoją taić nie mógł. Dwaj bracia, bliźnięta, Markus i Marcelinus, zostali jako chrześcijanie okrutnie skatowani, a potem skazani na śmierć. Ponieważ pochodzili z wielkiego rodu, cesarz ociągał się ze spełnieniem wyroku, tym bardziej, że żywił nadzieję, iż zdoła ich jeszcze odzyskać dla pogaństwa. Wymyślił w tym celu szatański podstęp, kazał bowiem obu braci zaprowadzić do domu Nikostrata, dozorcy więzienia, i przywołać tam ich ojca, matkę, żony i dzieci. Rozpoczęła się straszliwa scena, gdyż wszyscy ich krewni byli jeszcze poganami. Zgrzybiały ojciec, załamująca ręce matka, szlochające żony i płaczące dzieci, – wszyscy jękiem, skargami i pieszczotami starali się przełamać stałość obu więźniów. Był to trudniejsze do zniesienia aniżeli najwyszkańsze męczarnie, toteż bracia chwiać się poczęli, gdy wtem wystąpił obecny przy tej scenie Sebastian. „Bracia – zawołał – odwagi! Rycerze Chrystusa, bądźcie mężni! nie dajcie sobie wydrzeć błyszczącej korony męczeńskiej! Za łaską Chrystusa stanęliście jako bohaterowie na placu boju i macie w ranach na ciele waszym i w kajdanach na waszych rękach zwycięską palmę Chrystusa. Czyż na szlochanie niewiast i na krzyk dzieci chcecie się okazać tchórzami ?… Ach, gdyby ci, których widzicie płaczących, wiedzieli, co wy wiecie i czego się spodziewacie, gdyby wiedzieli, że po tym znikomym życiu ziemskim następuje życie wieczne, którego w nagrodę waszej wiernej miłości dla Chrystus staniecie się uczestnikami i wnijdziecie do Jego wiecznej, niewypowiedzianej chwały i rozkoszy, wtedy by nad wami nie płakali, ale by wam szczęścia życzyli, a sami by się smucili że Chrystusa nie wyznają i nie mogą za Niego umrzeć!
Następnie odmalował niestałość ziemskiego a szczęśliwość przyszłego żywota w tak serdecznych słowach, napominając zarazem krewnych obu więźniów, aby się uspokoili, że wszystkim się zdawało, iż widzą anioła, gdyż jego oblicze jaśniało nadziemskim blaskiem. Słysząc te słowa, żona Nikostrata imieniem Zoe, od sześciu już lat niema wskutek choroby, wielce wzruszona, uklękła przed Sebastianem i wzniosła do niego ręce. Ten, chcąc prawdziwość swych słów udowodnić czynem, rzekł uroczyście: „Jeżelim jest sługą prawdziwego Boga, – jeżeli to, co powiedziałem, jest prawdą Boską, natenczas błagam Cię, Chryste Panie, rozwiąż tej wierzącej niewieście język!” Jeszcze nie dokończył tych słów, gdy Zoe zawołała: „Bądź błogosławiony posłańcze Boga, i niech błogosławione będą słowa twoje!” Pod wpływem tego oczywistego cudu wszyscy obecni uwierzyli w Chrystusa i przyjęli chrzest święty.
Dowiedzieli się o tym urzędnicy cesarscy a że nie śmieli targnąć się na Sebastiana, oskarżyli go przed cesarzem, że nie tylko sam jest chrześcijaninem, ale nawet innych wspiera pieniędzmi i wielu nawraca do wiary chrześcijańskiej. Dioklecjan niezwłocznie kazał go przywołać i zaczął mu wyrzucać niewdzięczność i zdradę, na co Sebastian z godnością odpowiedział: „Cesarzu, nigdy łaski twej nie zapomniałem i życie za ciebie gotów jestem położyć. We wszystkim chcę ci być posłusznym, co się przykazaniom Boskim nie sprzeciwia; jednakże rozkazy Boga świętsze mi są, aniżeli twoje. Wiedz także, cesarzu, że potęgę swą w głównej mierze modłom chrześcijan zawdzięczasz”.
Dioklecjan, srodze tą mową rozgniewany, wydał łucznikom afrykańskim rozkaz zastrzelenia Sebastiana. Wyprowadzono go przeto za miasto, obnażono, przywiązano do drzewa, po czym strzelcy tak obsypali go pociskami, że wyglądał jakby najeżony strzałami. Sądząc, że już nie żyje, oprawcy odeszli. W nocy udała się na owo miejsce pobożna wdowa Irena, aby ciało uczciwie pogrzebać i ku wielkiej swej radości znalazła w nim jeszcze znaki życia. Zabrawszy go, zaniosła do domu i tu przy starannym pielęgnowaniu Sebastian odzyskał zdrowie. Chrześcijanie prosili go, aby uszedł z miasta i ocalił życie, lecz on odpowiedział: „Uczynię, jak Bóg chce”. Po długiej i gorącej modlitwie udał się do świątyni pogańskiej i stanął w miejscu, którędy cesarz musiał przechodzić, a gdy go zobaczył, zawołał: „Cesarzu, zaprzestań krwawych okrucieństw! Wiedz, że cię w błąd wprowadzają ci, którzy oczerniają przed tobą chrześcijan. Oni się modlą za ciebie, a ty ich prześladujesz, chociaż nie masz wierniejszych od nich poddanych”. Zdumiony cesarz zapytał: „Ty jesteś ów Sebastian, którego niedawno kazałem zabić?” „Jam jest – odpowiedział Sebastian – Bóg zachował mnie przy życiu, abym ci jeszcze raz wobec ludu mógł oświadczyć, że chrześcijanie są niewinni, a ty niesprawiedliwie krew ich przelewasz!”
Lecz na cesarzu spełniły się słowa Zbawiciela, który rzekł: „By też kto z martwych powstał, nie uwierzą” (Łuk. 16,31). Rozkazał bowiem, aby świętego Męczennika zabito kijami, a ciało wrzucono w plugawe miejsce. Okrutny ten wyrok został spełniony.
Święty Sebastian
Pobożna Lucyna, której Sebastian się ukazał, pochowała go z jego polecenia w katakumbach, a jeden z siedmiu głównych kościołów w Rzymie jego czci jest poświęcony. Czczony jest jako patron przeciwko morowemu powietrzu i zaliczany bywa do grona 14 świętych Przyczyńców w potrzebie. Najsłynniejsze wypadki wysłuchania modłów za jego przyczyną w czasie morowego powietrza zaszły w Rzymie roku 680 za papieża Agatona, w Mediolanie roku 1575 za arcybiskupa Karola Boromeusza i w Lizbonie 1799 roku. Liczne bractwa kościelne oddają cześć jego pamięci, chrześcijańskie państwa natomiast i wodzowie wzywają jego niebieskiej przyczyny dla wojsk swoich.
Nauka moralna
Strapionych pocieszać, wątpiącym dobrze radzić, grzeszących upominać, były to najgłówniejsze zasady świętego Sebastiana. Wielu pojmanych i na śmierć osądzonych chrześcijan straciło odwagę i poczęło się chwiać w wierze, tak że mogli byli zaprzeć się jej, a przez to nie tylko pozbawić się korony męczeńskiej, ale i duszę swą zatracić na wieki. Takiego widoku Święty nasz nie mógł znieść i dlatego niejednokrotnie wystawiał się na niebezpieczeństwo śmierci, aby ratować dusze, Bóg zaś udzielił słowom jego cudownej mocy. I tak smutni doznawali przez niego pociechy, a zachwiani odzyskiwali odwagę. Lecz cóż skłoniło Sebastiana do takiej gorliwości? Nic innego, jak tylko miłość ku Jezusowi i bliźnim. Wiedział, jak wielce Jezus każdą duszę miłuje; wiedział też, jak wielką ceną, to jest Krwią swoją przenajdroższą, Jezus każdą duszę odkupił. Miłość zatem ku Jezusowi była powodem, że ratował dusze, wystawiając się na śmierć. – Chrześcijański Czytelniku, jak często masz i ty sposobność do takiego miłosiernego uczynku! Ileż to razy widzisz bliźniego swego w smutnym lub niebezpiecznym położeniu! Czy nie mógłbyś go wtedy pocieszyć, zachęcić, napomnieć, ostrzec, a przez to ocalić jego duszę? Nie zaniedbuj podobnych uczynków, jeśli chcesz, aby i twoja dusza była zbawiona. Pomnij na słowa Pisma świętego: „Kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, zbawi duszę jego od śmierci, i zakryje mnóstwo grzechów” (Jak. 5,20). Jeśli Jezus już za kubek wody podanej pragnącemu stokrotnie nagrodzi, jakże wielka będzie nagroda tego, który duszę bliźniego uratuje od potępienia!
Modlitwa
Panie Jezu Chryste, któryś świętemu Sebastianowi udzielił tak cudownej miłości ku bliźnim, zapal i nasze serca ogniem tej miłości, abyśmy byli zdolni zawsze uczynki miłosierne wykonywać. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.
Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1937r.
góra
.Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich .
Szanowni Panowie Bracia !
W imieniu Rady Starszych Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego składam Wam najlepsze życzenia z okazji Nowego 2022 Roku , wszelkiej pomyślności w życiu , pracy i działalności brackiej oraz bez wirusowego zdrowia.
Życzymy samych trafionych ” brackich dziesiątek ” w podejmowanych decyzjach i wezwaniach życiowych w przyszłym roku.
Więcej : https://www.facebook.com/watch/?v=1157942544379986
Z Nowy Rokiem ” brackim krokiem ” !!!

Jednocześnie zapraszamy na kolejną edycję Turnieju Okręgu Centralnego o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa OC ZKLBSRP w dniu 22 stycznia / sobota / 2022 r o godz. 12.00 . Turniej zostanie przeprowadzony na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi. Mamy nadzieję , że sanitarny stan covidowy i warunki atmosferyczne pozwolą na przeprowadzenie strzelań.

Trzech Króli

Szanowni Panowie Bracia !
W dniu wczorajszym delegacja Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego , na zaproszenie ab Grzegorza Rysia – Metropolity Łódzkiego , uczestniczyła po raz kolejny w XI Orszaku Trzech Króli w Łodzi. 
Ja miałem przyjemność być na orszaku po raz jedenasty .Po raz pierwszy w roku 2010 , kiedy to został zorganizowany w tej formie w naszym mieście . Stowarzyszenie Powrót Trzech Króli z p. Jerzym Kropiwnickim zaproponowało mi funkcję Króla Melchiora , którą „grałem” do roku 2018 .
W związku ze zmianą formuły organizacyjnej na ekumeniczną , w tym roku w orszaku uczestniczyłem z delegacją Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego z udziałem braci Edwarda Kulantego i Marka Kijańskiego . Towarzyszyliśmy Hannie Zdanowskiej – Prezydentowi Miasta Łodzi . Nawiedzał nas ab. Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki. Orszak rozpoczął się mszą św. w Kościele pw. Zesłania Ducha Świętego przy pl. Wolności. Sprawował ją ks. arb. Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki. Następnie ulicą Piotrkowską udaliśmy się do Archikatedry Łódzkiej, gdzie Królowie w stajence złożyli dary .W części artystycznej objawili się artyści z ZAKOPOWER-a , z którymi mogliśmy pośpiewać kolędy . Formuła super !!!
Z kolędowymi  pozdrowieniami
br. generŁ Ignacy Ścibiorek
Starszy  ŁTSBK
Więcej na moim i brackim FB.

Szanowni Panowie Bracia !
Zadzwonił do mnie ks. Grzegorz Matyna , z zaproszeniem od arcybiskupa Grzegorza Rysia – Metropolity Łódzkiego , do udziału naszego bractwa w Orszaku Trzech Króli.
W programie , z zachowaniem wymogów sanitarnych :
godz. 11.00 – msza św. w kościele św. Ducha / Piotrkowska Pl. Wolności /
godz. 12.00 – przemarsz orszaku ul. Piotrkowską pod Archikatedrę 
godz. 13.00 – koncert 
Więcej o orszaku : https://www.facebook.com/OrszakTrzechKroliLodz/
Bracia występują w kontuszach w grupie VIP- ów – specjalne przepustki .
Proszę o potwierdzenie swojego udziału , najlepiej telefonicznie 602 493 177 .-
Delegacja bractwa weźmie udział w uroczystościach pamięci spalenia Więżniów na Radogoszczy.
Z brackimi pozdrowieniami
br. generŁ Ignacy Ścibiorek
Starszy  ŁTSBK

JUBILEUSZ O.C. ZKBS RP

Temat: JUBILEUSZ 25 LECIA OKRĘGU CENTRALNEGO ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP – OTWOCK 4.12.2021.
Szanowni Panowie Bracia i Przyjaciele !
W czasie naszego jubileuszu , w części oficjalnej , wieloletni prezes Okręgu Centralnego br. Jan Klauza , przedstawił wspomnieniowe sprawozdanie z działalności naszego okręgu w czasie tych 25 lat .
Okręg Centralny został organizacyjnie utworzony w roku 1995 w Łodzi i oficjalnie powołany przez Zarząd Zjednoczenia KBSRP na swoim posiedzeniu w Starogardzie Gdańskim . Zjednoczenie KBSRP zostało utworzone w r. 1922. Bractwa kurkowe w okręgu mają swoją wielowiekową historię lub też tworzone są współcześnie , na wyzwanie obecnych potrzeb patriotyczno – strzeleckich .
Ignacy Ścibiorek – Wiceprezes OC

Sprawozdanie z działalności Okręgu Centralnego ZKBS RP .
Br. Jan Klauza – Prezes
Jak historia potrafi zataczać niespodziewanie koło. To właśnie tutaj w Otwocku po utworzeniu Okręgów w Starogardzie Gdańskim, pierwsza wielka impreza integracyjna naszego Okręgu odbyła się właśnie tutaj w Otwocku. Byli przedstawiciele najwyższych władz krajowych z v-ce Premierem Henrykiem Goryszewskim, Posłami i Senatorami oraz Władze Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP z Prezesem Zjednoczenia Tadeuszem Jakubiakiem na czele, oraz gościnne władze miasta Otwocka z Prezydentem, Miasta Panem Andrzejem Zygułą. W imieniu gospodarzy, Bractwa Strzelców Kurkowych ” Lechity” witał nas Komendant tego Bractwa brat Krzysztof Barszcz, wraz założycielami tego bractwa Antonim Federowiczem i Tadeuszem Sułowskim. Było nas wtedy pięć bractw, Kalisz Łask, Łódź, Warszawa. Świętują wraz nami również bracia Otwoccy swoje 25-lecie powstania bractwa. I z tego też powodu serdeczne gratulacje im składamy jako gospodarzom i organizatorom tego spotkania.
Dzisiaj świętujemy już w gronie trzynastu bractw.
Drogie Siostry i Bracia Kurkowi. W roku 2020 przypada 25- rocznica utworzenia Okręgu Centralnego, lecz sytuacje związane z pandemią nie pozwoliły nam na wiele spotkań i uroczystości związanych z tym jubileuszem.
W okresie tym bractwa wchodzące w skład Okręgu Centralnego: Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu, Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi, Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku, Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Łasku, Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Sieradzu , Bractwo Strzelców Kurkowych im. J. Kilińskiego w Warszawie, Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie, Łomżyńsko- Drohicko Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu, , Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu, Podlasko Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Konstantynowie, Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych, Mazowiecko-Podlaskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Broku. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych w Terespolu.
Stan osobowy poszczególnych bractw Okręgu przedstawia się następująco:
Bractwo Kaliskie 24
Bractwo Warszawskie 21
Bractwo Sieradzkie 16
Bractwo Łódzkie 34
Bractwo Otwockie 15
Bractwo Łaskie 11
Bractwo Świętokrzyskie 19
Bractwo Łomżyńsko –Drohickie 41
Bractwo Kurkowe im. Św. Sebastiana w Radomiu 19
Bractwo Kurkowe w Konstantynowie 17
Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych 18
Bractwo w Broku 34
Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych w Terespolu.12
Zarząd Okręgu Centralnego działała w następującym składzie:
Jan Klauza – Prezes Okręgu
Ignacy Ścibiorek – v-ce Prezes Okręgu
Jerzy Kowalski – Sekretarz Okręgu
Dariusz Dolecki – Strzelmistrz Okręgu a po jego śmieci br. Robert Gajewski
Ryszard Kopczyński – Skarbnik Okręgu.
Michał Wieremiejczyk – Marszałek Okręgu
Po za tym zgodnie ze statutem Zjednoczenia wchodzą wszyscy Prezesi bractw Okręgu Centralnego, wraz z Komisja Rewizyjna i Sądem Honorowym któremu nie przerwanie przewodniczy brat Marek Majek.
Poszczególne bractwa organizują wiele imprez strzeleckich o wielkim wydźwięku na terenie całego kraju a nawet Europy. Jako organizacje regionalne na szczeblu lokalnym współpracują bractwa z wszystkimi dla których ważne są nasze idee. Wielokrotnie w zwartych szykach uczestniczyliśmy w ważnych uroczystościach , poświęceniach sztandarów , strzelnic , imprezach cyklicznych , rocznicowych. Nawiązują do dawnych tradycji, organizują wiele imprez a barwny korowód braci kurkowych przemierzających ulice miast i miasteczek pozostaje trwałym elementem tożsamości tych miejscowości. Nawiązane w bractwie przyjaźnie, oddanie idei, czynne uczestnictwo w zmaganiach strzeleckich , wspólny odpoczynek , niekiedy przy szklance piwa brackiego zbliżają nas do siebie.
Jak co roku pielgrzymujemy do Św. Józefa Kaliskiego i jesienią do Częstochowy. Pielgrzymki te mają na celu podkreślenie nieprzerwanej więzi bractw kurkowych z kościołem katolickim od zarania ich powstania i obok dawnych historycznych idei dziś łączy nas jeszcze jedna: ” wolno ponad wszelkimi podziałami budujemy wspólnie fundamenty europejskiego domu mocno posadowionego na filarach wiary, tradycji i umiłowania ojczyzny ”. Niestety ostatnio musieliśmy zawiesić te spotkania z uwagi na zagrożenia wywołane pandemią..
Szczególnie chciałbym podkreślić życzliwe kontakty z hierarchią i duchowieństwem kościoła katolickiego , co uwidacznia się w postaci audiencji, udziału duchowieństwa w naszych pracach.
Należy złożyć serdeczne podziękowanie za włożony wysiłek wszystkim bractwom za wytrwałość i zaangażowanie w kultywowaniu naszych tradycji i organizowanie wspaniałych imprez okolicznościowych promujących nasz ruch bracki , kulturę i obyczaje poszczególnych regionów. Poszczególne bractwa organizują wiele imprez kulturalno-oświatowych wraz z prestiżowymi strzeleniami w swoich małych ojczyznach promując sławnych ludzi i kulturę danego regionu. I tak:
Europejskie Strzelanie o Lilię św. Józefa w Kaliszu.
Strzelanie o szablę gen. Juliana Pobóg-Filipowicza w Otwocku
Strzelanie o Złotą Łódkę w Łodzi
Strzelanie o Złoty Korab Łaski
Strzelanie o Złoty Pierścień Urszuli Leduchowskiej i wiele innych w Sieradzu
Strzelanie o Szablę Jana Kilińskiego w Warszawie
Strzelanie o Statuetkę Baby Jagi w Bractwie Świętokrzyskim
Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia
Strzelanie o Złote Klucze miasta Ciechanowca.
Strzelanie o szablę i statuetki w Bractwie im. Św. Sebastiana w Radomiu.
Corocznie poszczególne Bractwo Kurkowe Okręgu wytypowane na poszczególny rok jest organizatorem Strzelania o tytuł Króla Okręgu Centralnego i w okresie jesiennym Żniwnego Króla Okręgu Centralnego.
Ostatnio takie zawody zostały przeprowadzone w roku 2021 w bractwie Łódzkim.
Corocznie Łódzkie TS Bractwo Kurkowe , jest organizatorem i gospodarzem turnieju strzeleckiego Okręgu Centralnego o Tarczę św. Sebastiana / 20 stycznia – dzień patronalny / – Europejskiego Patrona Bractw Kurkowych .
Mimo wielu innych obowiązków należy podkreślić wysiłek braci z poszczególnych Bractw Kurkowych naszego Okręgu przy organizacji imprez brackich. Wszystko jest zorganizowane bez zastrzeżeń na tyle ile jest stać poszczególne bractwa.
Bractwa nie tylko żyją organizacją imprez strzeleckich ale również organizują spotkania rodzinne i towarzyskie zapraszając na te imprezy społeczeństwo danej okolicy. Ciekawą inicjatywą jest coroczna intronizacja Sieradzkiego Króla Kurkowego organizowana w okolicznych pałacach podczas uroczystego balu królewskiego.
W Kaliszu barwny pochód przez miasto i intronizacja na Rynku Głównym Miasta. W Łodzi podczas co rocznego balu Królewskiego. W Łasku podczas corocznych dni Łasku, w Otwocku podczas obchodów Dni Otwocka. W Kielcach na raucie Królewskim. W Ciechanowcu podczas corocznych Dni Chleba i Balu Królewskiego, w Radomiu podczas uroczystych koncertów w kościele św. Wacława.
Corocznie w poszczególnych bractwach organizowane są spotkania wigilijne, spotkania rodzinne i wiele innych imprez. Członkowie poszczególnych Bractw uczestniczą również w różnych uroczystościach patriotycznych i kościelnych. Wiele Bractw prowadzi współpracę z placówkami oświatowymi i innymi organizacjami strzeleckimi. Prowadzona jest również działalność charytatywna dla osób jej potrzebujących.
Bracia Kurkowi Okręgu Centralnego spotykali się corocznie na Wigilijnym spotkaniu na zaproszenie Prezesa Okręgu, w Pałacu w Witaszycach. W przyjemnej i przyjacielskiej i rodzinnej atmosferze składamy sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Z radością pisze te słowa ponieważ od roku 2001 kontynuujemy tą tradycje. Dzisiaj spotykamy się w gościnnych progach Bractwa Otwockiego. Z serdecznym podziękowaniem pragnę również w tym roku, złożyć wam z tej okazji życzenia.
Mimo ograniczeń z powodu pandemii cieszę się ze możemy osobiście złożyć sobie i za waszym pośrednictwem wszystkim braciom i ich rodziną oraz sympatykom naszego ruchu te Świąteczno-Noworoczne życzenia.
Nawet najpiękniej napisane wersety nie zastąpią bezpośrednich kontaktów , uścisków , spojrzeń w oczy i wypowiedzianych słów.
Życzę wam Siostry i Bracia Kurkowi i wszystkim sympatykom / aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2022 upłynął w dobrej rodzinnej i sympatycznej atmosferze. Niech nadchodzące Święta będą czasem spokoju , szczęścia i radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych trosk i obowiązków.
Życzę Wam aby wszyscy z Was znaleźli swoje miejsce przy świątecznym stole , by spełniły się Wasze najskrytsze marzenia , aby każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego . Nie ważne gdzie , jak, lecz ważne byśmy zawsze o sobie pamiętali.
U progu Nowego Roku życzę wszystkim a za Waszym pośrednictwem Waszym rodzinom i sympatykom – Roku pełnego miłych zaskoczeń i wspaniałych uniesień , spełnienia marzeń – także tych nie wypowiedzianych ,optymizmu i wiary w to że rok 2022 będzie spełnieniem oczekiwań i nadziei. Niech to będzie dobry rok.
Sukcesem było zorganizowanie i osłonięcie pomnik Brata Kurkowego w Poznaniu. Była to chyba największa w ostatnim czasie manifestacja bractw kurkowych z całego kraju. Wielkie podziękowanie należą się wszystkim bractwom Okręgu Centralnego którzy jako jedyni w całym Zjednoczeniu wystawili tarcze na budowę pomnika i zebrane kwoty przekazali na konto pomnikowe, Jeszcze raz wielkie dzięki za zrozumienie i zaangażowanie się w ten proces. Jesteśmy na etapie tworzenia Fundacji Bracka Pomoc. W tym celu wszystkie bractwa Okręgu Centralnego zobowiązały się do przeprowadzenie jednego strzelania w roku i uzyskane kwoty przekazać na ten cel. Aby ułatwić tą inicjatywę każde bractwo w m-cu grudniu 2017r, otrzymało po trzy książki , jako nagrody dla zwycięzców w tej konkurencji.
Wydaliśmy kilka publikacji jak: XX-lat Kurkowych Bractw Strzeleckich Okręgu Centralnego, Księgę Jubileuszową 25-lecia Reaktywacji Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej i Pielgrzymka Kurkowych Bractw Strzeleckich Okręgu Centralnego do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.
Należy podkreślić , że nie zawsze nasza organizacyjna dyscyplina i solidarność są bez zastrzeżeń. Tylko poprzez aktywny udział w życiu organizacyjnym poszerzamy przyjacielski krąg , możemy odczuć siłę naszych idei. 0 większą braterską solidarność i wzajemne zrozumienie powinniśmy zadbać w przyszłości . Staliśmy się Europejczykami nie tylko poprzez fakt przystąpienia do EGS , również z tego względu że w naszych szeregach pojawiły się siostry kurkowe . Przyjmujmy je życzliwie. Na pewno nie zrewolucjonizują naszych tradycji , mogą natomiast przyczynić się do złagodzenia niektórych naszych męskich obyczajów , a to może nam tylko wszystkim wyjść na dobre . Rozwijając życie towarzyskie w bractwach i okręgu. staraliśmy się to czynić nie tylko poprzez imprezy strzeleckie.
Drodzy Bracia i Siostry. Nie myli się tylko ten , który nic nie robi. Mam świadomość , którą myślę że podzielają pozostali członkowie naszego ruchu że w swej pracy nie uniknęliśmy błędów i pomyłek. Przeto pragnę przeprosić wszystkich tych którzy w jakiejkolwiek formie i sytuacji poczuli się urażeni bądź niezauważeni . Jeżeli takie sytuacje miały miejsce proszę mi wierzyć nie były to działania z mojej strony zamierzone. Pozwólcie bracia i siostry, że zakończę bardzo osobistą refleksją. Mimo , że ogarnia człowieka zmęczenie i zniechęcenie wywołane zbyt mało niekiedy efektownymi działaniami , mimo poświęcenia temu ruchowi maksimum czasu którego nam wszystkim przecież brakuje przychodzi jednak refleksja , że gdyby nie ten ruch byłbym uboższy w liczne przyjaźnie i znajomości. Pozwólcie przeto, ze na wasze ręce złoże szczególne wyrazy wdzięczności za jakże częste dowody tej przyjaźni i braterskiego wsparcia w trudnych chwilach , których przez te 25 lat wielokrotnie doświadczałem.
Dostrzegając i mając na uwadze świadomość potknięć i organizacyjnych niedociągnięć uważam , że ten czas był ważnym etapem w dziejach naszej organizacji. To co wspólnie osiągnęliśmy jest sumą dokonań wszystkich tych z pośród członków Okręgu Centralnego , zarządów bractw , królów kurkowych oraz życzliwie wspierających braci , którzy zechcieli poświęcić naszemu ruchowi nieco serca , czasu i pieniędzy i za to zaangażowanie pragnę Wam drodzy bracia i siostry bardzo serdecznie podziękować.
W jednej z naszych pieśni śpiewamy cyt. :
” Niki tu pierwszy nikt ostatni, kiedy bracia stają w krąg niech nas spaja łańcuch bratni przyjacielskich, szczerych rąk ” ,
i te proste słowa wyrażają to co w naszym ruchu jest najpiękniejsze.
Życzę przeto aby rozrastał się nasz braterski krąg a przyjacielskie gesty niekiedy na przekór codziennej rzeczywistości łączyły członków naszego Okręgu i nie tylko.
Były również smutne chwile gdy żegnaliśmy pierwszego Prezesa OC Bogdana Glinkowskiego jak również wielu innych członków naszego okręgu, wielce zasłużonych dla naszego ruchu brackiego. Kazimierza Ciszka, Rafała Pastuszka, Krzysztofa Iwańczuka, Dariusza Doleckiego, Bogdana Ryttera, Zbigniewa Łopatę ,Jarosława Selwona, Czesława Bąką, Jerzego Witaszczyka. Tadeusza Sułowskiego , Antoniego Federowicza, Włodzimierza Borkowskiego, Kazimierz i Krzysztofa Zalewskich , Marcjan Jagodziński, Wojciecha Tomalaka, Bogdana Glinkowskiego, Darka Olejnika
Cześć ich pamięci !
W następnym roku, jeżeli ustąpi pandemia , jak poprzednio chcemy położyć jeszcze większy nacisk na organizację imprez brackich w Okręgu a szczególnie liczny udział w tych imprezach braci kurkowych, zaproszonych gości i społeczeństwa danego regionu.
Niech toczące swe wody rzeka Wisła będzie świadkiem naszych kolejnych lat działalności wypełnionej sukcesami a społeczna akceptacja źródłem satysfakcji i motywacji do dalszych ćwiczeń , aby oko i dłonie sprawnie służyły Ojczyzny obronie.
Z brackim pozdrowieniem
Jan Klauza Prezes OC


=====================================================================================
JUBILEUSZ 25 LECIA OKRĘGU CENTRALNEGO ZKBSRP – Otwock 4.12.2021.
JUBILEUSZ 25 LECIA OKRĘGU CENTRALNEGO ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ – OTWOCK 4.12.2021 – NEWS !
W dniu 4 grudnia br. odbyły się uroczystości jubileuszowe 25 lecia Okręgu Centralnego , które miały miejsce w Otwocku. Gospodarzem było Bractwo Strzelców Kurkowych ” Lechity ” im. Józefa Piłsudskiego .
Patronem honorowym uroczystości obieli :
– Prezes Zarządu Zjednoczenia KBS RP ,
– Prezydent Miasta Otwocka .
Na zaproszenie Prezesa Okręgu przybyły delegacje bractw kurkowych tworzących nasz okręg , przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu otwockiego , władze Zjednoczenia i zaproszeni goście.
Uczestniczyliśmy m.in. w :
– uroczystej mszy św. w intencji braci kurkowych okręgu
– złożeniu pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego wiązanek kwiatów ,
– przemarszu wraz z władzami samorządowymi przez miasto ,
– jubileuszowym spotkaniu połączonym z życzeniami świątecznymi .
Był czas na wspomnienia , gratulacje i życzenia , podziękowania
i odznaczenia okręgu i braci.
W imieniu br. Jana Klauzy – Prezesa Okręgu składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestników spotkania jubileuszowego.
Niebawem prześlę więcej szczegółowych informacji merytorycznych !
Łódzkie Bractwo Kurkowe reprezentowali bracia : Jarosław Wieczorek , Zdzisław Zając , Marcin Latek i Starszy Bractwa. Serdecznie dziękuję !
Z brackimi jubileuszowymi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC ZKBS RP
Starszy TSBK

Temat: JUBILEUSZ 25 LECIA OC ZKBS RP – OTWOCK 4.12.2021 .
Wielce Szanowni Panowie Bracia
Krzysztof LARSKI
Prezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Zbigniew MADEJ
Król Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP , serdecznie zaprasza Panów Braci na nasz jubileusz 25 lecia naszego okręgu , który będzie miał miejsce w dniu 4 grudnia 2021 r w Otwocku .
Program szczegółowy zawarty jest w załącznikach .

Okręg Centralny powstał w r. 1995 ale z uwagi na istniejące zagrożenia epidemiczne , zmuszeni byliśmy przesunąć czas jubileuszowego spotkania .
Mamy nadzieję , że w tym terminie przy zmniejszonych stanach osobowych
i zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych będziemy się mogli spotkać. –

Z up. Prezesa Okręgu Centralnego ZKBS RP
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK


Szanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego ZKBS RP !

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji , pozwalam sobie przesłać zaproszenie – informację o organizacji naszego jubileuszu 25 lecia Okręgu Centralnego / załącznik /. Termin został zaakceptowany przez Zarząd OC , po wszystkich uzgodnieniach z Prezydentem Miasta Otwocka i Komendantem Bractwa Strzelców Kurkowych ” Lechity ‚ , które jest gospodarzem uroczystości , a także uwzględnia covidowe prognozy sanitarne .
Z uwagi na krótki termin uprzejmie proszę o potwierdzenie danych określonych w załączniku , w terminie do 20 listopada / sobota / br. Pozwoli to na dalsze działania organizacyjne naszego jubileuszu.
Ważne jest abyśmy w aktualnej sytuacji mogli odbyć jubileuszowe spotkanie , podziękować zasłużonym braciom oraz wskazać cele na najbliższy czas naszej statutowej działalności . –

Z brackimi pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK
================================================================
JUBILEUSZ 25 LECIA OKRĘGU CENTRALNEGO
ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1995 – 2020

Termin : 4 grudnia / sobota / 2021 rok
Miejsce : Otwock / Prezydent Miasta , Bractwo Strzelców Kurkowych „ Lechity” /.
Program ramowy :
11.00 – przyjazd delegacji brackich i gości do Urzędu Miasta Otwocka .
12.00 – msza św. w kościele w intencji bractw kurkowych okręgu centralnego ,
13.00 – złożenia wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego / Prezydent Miasta ,
Prezes OC ZKBS RP , Komendant BSK „ Lechity „/ w Parku Miejskim .
14.30 – cześć oficjalna uroczystości .
16.00 – 18.00 oficjalne spotkanie wigilijne / koszt pokrywa Prezydent Miasta Otwocka / .
Bracia : kontusze lub mundury brackie , poczty sztandarowe , oprawa uroczystości .
Hotel w Otwocku / trwają aktualnie uzgodnienia cenowe / dla zainteresowanych braci .
W załączeniu przesyłam przygotowaną symulację ilościową / historia i wielkość bractw / udziału braci w uroczystości jubileuszowej przygotowanej do rozmów roboczych w Urzędzie Miasta Otwocka . Proponowane ilości mogą się zmienić , ale ilość ogólna nie może przekroczyć 50 osób,
Uprzejmie proszę o potwierdzenie bezpośrednio do br. Jana Klauzy – Prezesa OC ,
– rzeczywistej ilości braci biorących udział w uroczystościach
– ilości braci zainteresowanych noclegiem w hotelu.
– w terminie do dnia 20 listopada / sobota / 2021 / tel. 602 303 252 / ew. biuro@ogrobud.pl .
W terminie do dnia 22 listopada br. zostanie Panom Braciom przedstawiona szczegółowa informacja techniczna przyjazdu i pobytu w czasie uroczystości jubileuszowych . –
Z up. Prezesa Okręgu Centralnego ZKBS RP
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
================================================================================
JUBILEUSZ 25 LECIA / 1995 – 2020 / OKRĘGU CENTRALNEGO
ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH R . P.
Wykaz delegatów bractw kurkowych na Zjazd Jubileuszowy – Otwock 4.12.2021.
1. Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych – Radom 3 braci
2. Bractwo Strzelców Kurkowych im. J.Kilińskiego w Warszawie 3 braci
3. Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych 3 braci
4. Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie 3 braci
5. Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu 2 braci
6. Mazowiecko – Podlaskie Bractwo Strzeleckie w Broku 3 braci
7. Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe 3 braci
8. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe 4 braci
9. Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie 2 braci
10. Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie 3 braci
11. Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych 3 braci
12. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu 4 braci
13. Bractwo Strzelców Kurkowych im. J. Piłsuckiego „ Lechity” w Otwocku 10 braci.
Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Poznań 3 braci.
Razem 49 braci/sióstr
Z brackimi pozdrowieniami

Komendant Bractwa Prezes Okręgu Centralnego
br.Marek MAJEK br. Jan KLAUZA

Wigilia ŁTSBK

W dniu 23 grudnia br. odbył się na naszej strzelnicy turniej strzelecki o Puchar Starszego Bractwa . Odbył się on przy oświetleniu nocnym i w mroźnej atmosferze . Bracia po raz 25 walczyli o puchar , który zdobył br. Andrzej Sylwestrzak .
– drugie miejsc wywalczył br. Jarosław Wieczorek
– trzecie br. Robert Gajewski .
Serdeczne gratulacje !
Turniej ten kończy sezon strzelecki Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego.
Następnie po ukazaniu się pierwszej gwiazdki bracia podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia świąteczno – noworoczne. Był też czas podczas rautu na wspomnienia i ocenę naszej działalności statutowej.
Więcej na brackim fb.

Z brackim pozdrowieniami
Ignacy Ścibiorek
Starszy Bractwa

Król ŁTSBK -2020

Bal Królewski 2020/2021 odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r / ostatnia sobota karnawału / .
Planujemy w nim intronizację Króla i Wicekrólów oraz ślubowanie braci kandydatów / kontusze /.
Bal odbędzie się w łódzkim „Rubinie” – sala i orkiestra zarezerwowana .

Szanowni Bracia i Przyjaciele !
W dniu 15 maja br. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe , było organizatorem kolejnego XXVII Turnieju Strzeleckiego o :
– tytuł XXVII Króla ŁTSBK,
– Złotą Łódkę Bracką ,
– Puchar Hanny Zdanowskiej Prezydenta Miasta Łodzi ,
– Puchar Tobiasza Bocheńskiego Wojewody Łódzkiego
– Puchar Grzegorza Schreibera Marszałka Województwa Łódzkiego.
W turnieju udział wzięli członkowie naszego bractwa , którzy wcześniej uczestniczyli w zgromadzeniu sprawozdawczym .
Na naszym turnieju gościliśmy :
– br. Jana Klauzę – Prezesa Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej .
– Piotra Adamczyka – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego,
– Marcina Buchali – Doradcę Wojewody Łódzkiego.
Statutowy roczny okres kadencyjny zakończyli dotychczasowy : Król br. Piotr Fryczka i Wicekrólowie br.br. Edward Kulanty i Andrzej Sylwestrzak.

W strzelaniu do kura o tytuł Króla Kurkowego Ł.T.S.B.K. w 145 strzale tegorocznymi zwycięzcami zostali :
– tytuł Króla Ł.T.S.B.K zdobył br. Sławomir Jędrzejczyk ,

– tytuły wicekrólów wywalczyli bracia Andrzej Sylwestrzak i Marek Bartel.
W nagrodę dla bractwa i przyjaciół zorganizują wielki bal królewski.
Wiwat Królowie !!!

W turnieju o Złotą Łódkę Bracką zwyciężyli:
– miejsce I br. Andrzej Sylwestrzak ,
– miejsce II wystrzelał br. Michał Suwalski
– III br. Sławomir Jędrzejczyk .

Puchar Prezydenta Miasta Łodzi zwyciężyli::
– miejsce I br. Bartosz Gorgolewski
– miejsce II br. Dariusz Lewandowski
– miejsce III. br. Marek Bartel .

Puchar Wojewody Łódzkiego zdobył
– miejsce I br. Sławomir Jędrzejczyk ,
– miejsce II br. Dariusz Lewandowski
– miejsce III. br. Robert Gajewski.
Puchary wręczył p. Marcin Buchali – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego.

Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego zdobył:
– I miejsce br. Robert Gajewski
– II miejsce s. Katarzyna Gajewska
– III miejsce br. Jan Klauza..
Puchary wręczył p. Piotr Adamczyk – przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego.

Turniej dzisiejszy odbywał się w 197 roku naszej działalności i 27 roku wznowienia naszej działalności. Turniej został realizowany dzisiaj z zachowaniem istniejących wymogów sanitarnych.
Turniej przeprowadzony był w sportowej atmosferze brackiej i bardzo dobrej pogodzie strzeleckiej ,
Gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla braci za udział w dzisiejszych strzelaniach.
Szczególne podziękowania dla fundatorów , którzy też wzięli udział w próbnych strzelaniach turniejowych. Mają celne oko i trafienia !!! –
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes Okręgu Centralnego
Z podziękowaniem W załączeniu link do ściągnięcia filmu z turnieju , przesłany przez brata Macieja Mikołajczyka .
https://wetransfer.com/downloads/5ec06859ce71c3cc2df252018620f11420210517214835/e79593854c536ff735ef67428e6c6cef20210517214835/28fe9e
po wyświetleniu strony kliknij w białym prostokącie – ‚ na strzałkę 1 item bractwo 2021.mp4 336 MB’ pobieranie filmiku trwa około 1,5 minuty

Więcej zdjęć na moim i ŁTSBK fb – zapraszam.
https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz
lub https://pl-pl.facebook.com/ignacyscibiorek.ignacyscibiorek
Zdjęcia brata Macieja Mikołajczyka