Zmienia termin turnieju strzeleckiego o tytuł Króla Żniwnego OC na 5.10.2024

Zmienia termin turnieju strzeleckiego o tytuł Króla Żniwnego OC na 5.10.2024

Temat:  Pd: Informacja bracka Okręgu Centralnego – Król Żniwny 5.10.20

Szanowni Panowie Bracia

Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci

Bractw Okręgu Centralnego

Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe uprzejmie informuję . że ze względów technicznych , zmienia termin turnieju strzeleckiego o tytuł Króla Żniwnego OC i strzelań towarzyszących z dnia  21 września 2024 roku na dzień 5 października / sobota / 2024 roku. Szczegóły w terminie późniejszym . –

Z brackimi pozdrowieniami

br. generał Ignacy Ścibiorek

Starszy  ŁTSBK

Wiceprezes OC

 

PS ,  Ze strony Zjednoczenia :   Informacja o stronie ZKBS RP

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, od dzisiaj strona internetowa Zjednoczenia KBS RP ma dwa adresy. Dotychczasowy adres: bractwa.eu oraz nowy: bractwa.com.pl, który jest jednocześnie adresem podstawowym. Ponadto informuję, że dawną stronę, która była aktualizowana do 19 listopada 2019 r., obecnie jako archiwalną, można przeglądać po wybraniu w menu głównym w zakładce [Historia] i kliknięciu [Strona archiwalna ZKBS RP].

Z brackim pozdrowieniem, administrator strony.

P.S. kontakt do administratora pozostał ten sam.

oraz skan informacji z dzisiejszej strony Gazety Łódź. pl

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich