DEINZE 19/21.08.22

Szanowni Panowie Bracia Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego – zachęcam Panów do analizy możliwości i udziału w kolejnym spotkaniu europejskim spotkaniu Bractw Kurkowych – DEINZE – Belgia w dniach 19 – 21.08.2022

Szanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani
Bractw Okręgu Centralnego
ZKBS RP.

Europejskie Spotkanie Strzelców – Deinze 19 – 21.08.2022.
„Poznawanie się nawzajem, uczenie się od siebie nawzajem i wspólna zabawa są podstawą tego wielkiego europejskiego ruchu!”
„Poznanie się, wymiana informacji, dobra zabawa to cele tego europejskiego spotkania”.
„Poznawanie się nawzajem, uczenie się od innych i wspólna zabawa mają kluczowe znaczenie dla tego europejskie

Pod taką dewizą planowane jest europejskie jubileuszowe XX Spotkanie Strzelców w Deinze w Belgi . odbędzie się ono w dniach 19 -21 sierpnia 2022 r. Jest to święto wszystkich bractw i stowarzyszeń strzeleckich EGS – u z całej Europy , odbywające się cyklicznie co 3 lata. Szczegóły informacje zawarte są : https://bractwa.eu/w-okregach/zarzad-zkbs-rp/173-europejskie-spotkanie-strzelc%C3%B3w-deinze-2022.html#prettyPhoto .
Do tej pory udział delegacji bractw naszego okręgu w spotkaniach , odbywał się wg. indywidualnych ustaleń i możliwości .
W roku bieżącym br. Jan Klauza – Prezes OC , proponuje wspólny zorganizowany wyjazd autokarem oraz zakwaterowanie w hoteli w jednym z ośrodków . Będzie to możliwe przy zapewnieniu frekwencji min. ok. 45 – 50 osób. Udział mogą wziąć bracia wraz z rodzinami .
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Panów Braci , o rozpoznanie potrzeb w tym zakresie we własnych bractwach , przedyskutowanie i potwierdzenie zapotrzebowania na tą formę wyjazdu w terminie do 31 marca br.
Zachowanie tego terminu pozwoli na właściwe przygotowanie wspólnego wyjazdu i zarezerwowanie hotelu.

W załączeniu dołączam też do wiadomości organizację i kosztorys wspólnego wyjazdu jednego z okręgów ZKBS RP. Pokazuje on rzeczywiste działanie zaakceptowane przez zainteresowanych braci.

Br. Jan Klauza oczekuje konstruktywnych propozycji oraz ewentualnych uwag oraz ostatecznego stanowiska waszego bractwa. W przypadku mniejszej ilości braci pozostanie nam forma indywidualnych wyjazdów.
Dotychczasowe spotkania dawały nam wiele radości i satysfakcji , zarówno dla braci strzelających jak i biorących udział tylko w wydarzeniach towarzyszących.
Mam nadzieję , że zarówno sytuacja sanitarna – cowidowa i polityczna pozwoli na bezpieczny wyjazd. –
Z brackimi pozdrowieniami
brat generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK