Zgromadzenie OC

Szanowni Panowie
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Polskiej .

W nawiązaniu do ustaleń Zarządu Zjednoczenia , oraz przeprowadzonych konsultacji i planowanych turniejów strzeleckich , Zarząd Okręgu Centralnego ZKSRP zwołuje w dniu 2 lipca / sobota / 2022 roku Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze . Odbędzie się ono w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 1. Przeprowadzone zostanie w oparciu o Statut Zjednoczenia oraz stosowne uchwały organizacyjne . M.in. delegować należy 1 brata na każde 10 członków ewidencyjnych bractwa .
Szczegółowy program zjazdu zostanie przekazany w najbliższym ustawowym terminie.

W dniu tym planujemy też odbyć zaległy turniej o Tarczę św. Sebastiana i Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego . Udział może wziąć każda ilość braci .

Mam nadzieję spotkać się też z częścią braci na naszym łódzkim Turnieju Królewskim w dniu 21 maja br.- Z brackimi pozdrowieniami z up. Prezesa OC br generał Ignacy Ścibiorek Wiceprezes OC
StarszyŁTSBK