Sieradzkie TSBK


ZAPROSZENIE Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”
Pomni staropolskiej tradycji biesiad i zabaw karnawałowych, Król Kurkowy Tadeusz Godziński wraz z Rycerzami swemi tj. Braćmi: Tomaszem Olejnikiem i Zygmuntem Kamińskim oraz Rada Starszych Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” mają zaszczyt powiadomić o organizacji
Balu Bractwa Kurkowego wraz z Intronizacją Królewską
Rzeczony Bal odbędzie się w gościnnych progach
„ Dworu Kamionacz” w Kamionaczu k. Sieradza dnia 25 stycznia 2020 roku od godziny 1900 do czwartego piania kura, dnia następnego.
Uroczystość rozpocznie biesiadna kolacja, na której polewki zacnej, mięsiw pieczystych i darów lasu, takoż trunków przednich dla spragnionych gardeł nie zabraknie.
Po wieczerzy, Bracia i Siostry w historycznych strojach Brackich, a zacni Goście w swych znamienitych kreacjach (mile widziane stroje z epoki) wezmą udział w uroczystości Intronizacji. Ten wzniosły obrzęd Bracki podczas którego Król i Rycerze otrzymają należne insygnia, przyjmą gratulacje, dary i pokłony, zakończy toast Królewski za pomyślność Ojczyzny i Grodu Sieradzkiego, oraz salwa armatnia. Następnie Król poprowadzi poloneza, którym rozpoczniemy Bal Kurkowy. Jednakoż pamiętając o sarmackich korzeniach i skłonnościach naszych przodków, podczas Kurkowego Balu, chóralnych zaśpiewów, konkursów i uciesznych krotochwili zbraknąć nie będzie mogło. Takoż podczas biesiady, wykwintnego jadła i napojów wszelakich nie zabraknie, a na chętnych, chłopski stół oczekiwał będzie.
Chcąc uczestniczyć w Balu Kurkowym, należy trzosem uprzednio potrząsnąć i kwotę 190 zł. za każdą osobę na poniższe konto przesłać, zaś przybywającym z daleka, polecamy kwaterę dla dwojga za 150 zł. dodatkowo opłacić, aby służby i koni po nocy nie mitrężyć Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz
NIP: 827-22-20-872 Nr konta: 26 1020 4564 0000 5202 0068 0470 PKO Bank Polski
Na wpłatę oczekujemy do 30 grudnia 2019r. wraz z podaniem imienia, nazwiska, adresu mailowego i telefonu kontaktowego gościa, abyśmy zaproszenie wraz z godnym miejscem przy stole, przygotować mogli. O dokonaniu wpłaty bądź o braku możliwości uczestnictwa w Balu, prosimy powiadomić
( Rycerz Tomasz Olejnik tel. 607 562 950 e-mail: tomaszolejnik@op.pl, Król Tadeusz Godziński 601 398 984)
Kompanija zacna i kapela, każdego ponuraka rozbawić potrafią, azaliż chcąc uczestniczyć w Balu Kurkowym, należy miłą sercu osobę, oraz humor i chęć do swawoli ze sobą zabrać.
Król Kurkowy z Rycerzami, oraz Rada Starszych
STS „Bractwo Kurkowe” w Sieradzu