ŁTSBK plan pracy 2020

Rada Starszych przedkłada plan pracy ŁTSBK na rok 2020

Pamiątkowa platera dla brata Stanisława Cholasia z okazji Jubileuszu 50 – lecia CABLEX-u .W dniu 11 listopada 2019 r. brat Stanisław Cholaś obchodził Złote Gody – Jubileusz 50 – lecia swojej Firmy CABLEX . Delegacja Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego była zaproszona i życzenia oraz toasty wznosiła :
” trzy cztery – zawsze go trafimy ! ” / w domyśle kura kurkowego /.
Brat Stanisław jest bratem założycielem / reaktywacji i członkiem od ponad 25 lat. Pełnił wiele ważnych funkcji w naszym stowarzyszeniu m.in. podstarszego bractwa i reprezentował nas na spotkaniach i turniejach strzeleckich w kraju i Europie ! Dzięki.
Życzymy Firmie CABLEKS kolejnych leci i nie mniej niż 195 , tyle ile liczy nasze bractwo !

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK