ŁTSBK plan pracy 2020

Panowie Prezesi 
Klubu Strzelectwa Sportowego ” Strzelec ”
Klubu Strzeleckiego LOK ” Dziesiątka ”

W załączeniu przesyłam przygotowany przez Administratora Strzelnicy , do wykorzystania ” Plan przydziału strzelnicy na rok 2020 ” , zatwierdzony przez Radę Starszych ŁTSBK , w dniu 28 listopada br.
Życzę Wam samych sukcesów strzeleckich i realizacji własnych planów statutowych.-

                                                                                    Z brackimi pozdrowieniami
                                                                                   brat generał Ignacy Ścibiorek
                                                                                            Starszy  ŁTSBK

Rada Starszych przedkłada plan pracy ŁTSBK na rok 2020

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK