R.S 29.04.2021+ termin Zgromadzenia

Szanowni Panowie Bracia
Rady Starszych oraz Królu ŁTSBK !
Zapraszam serdecznie Panów Braci oraz Króla Bractwa na planowe posiedzenie Rady Starszych w dniu 29 kwietnia / czwartek / br. o godz. 17.00 w naszej siedzibie przy ul. Konstantynowskiej 1.
Proponowany porządek narady :
1. Przyjęcie w poczet braci kandydatów nowych członków stowarzyszenia .
2. Organizacja Zgromadzenia Brackiego w dniu 15 maja 2021.
3. Organizacja Turnieju Strzeleckiego w dniu 15 maja 2021.
4. Informacja o finansach bractwa .
5. Informacja o pracach modernizacyjnych strzelnicy .
6. Sprawy różne .
Proszę o ewentualne uwagi i uzupełnienia . –

Szanowni Panowie Bracia !
Uprzejmie informuję Panów Braci , że w związku z wprowadzonymi rządowymi ograniczeniami sanitarnymi oraz w trosce o własne bezpieczeństwo , Rada Starszych podjęła decyzję , o zmianie terminu zwyczajnego Zgromadzenia Brackiego . Planowane na dzień 24 kwietnia br. proponujemy połączyć z Turniejem Strzeleckim przewidzianym w dniu 15 maja / sobota / 2021 r. Szczegóły przekażemy po ostatecznym potwierdzeniu warunków sanitarnych.
W dniu dzisiejszym wystąpiłem do Prezydenta Miasta Łodzi , Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Wojewody o ufundowanie tradycyjnych pucharów .
Treningi zainteresowanych braci , zgodnie z grafikiem po potwierdzeniu z br. Jerzym Kąckim / 605-611-212 / – Strzelmistrzem Bractwa
W dniu 29 maja br. odbędzie się planowe posiedzenie Rady Starszych , z zachowaniem wymogów sanitarnych . –

Z brackimi wspomnieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK