WALNE ŁTSBK 30.05.2020.

Szanowni Panowie Bracia !

W dniu 30 maja 2020 odbyło się zgromadzenie sprawozdawcze naszego bractwa za rok 2019. Dokonano oceny statutowej – złożono merytoryczne sprawozdania , zatwierdzono plany pracy na rok bieżący i udzielono absolutorium działającemu zarządowi.W roku ubiegłym łódzkie bractwo zrealizowało / brało udział w 30 wydarzeniach . Był to rok jubileuszowy – 195 -lecia powstania i 25 – lecia reaktywowania wznowionej działalności.
Dokonano uzupełnień w składzie Wizytatorów o braci Dariusza Gajzlera i Marka Bartela ,
oraz w Sądzie Brackim o brata Włodzimierza Szewczyka.
Przyjęto do korpusu braci – kandydatów dwóch nowych członków.
Bardzo sprawnie zgromsdzenie prowadził br. Andrzej Kałuża , a spisał br. Jarosław Wieczorek.
Na terenie strzelnicy prowadzone są prace modernizacyjne , z udziałem br. Jerzego Kąckiego , przy silnym wsparciu członków Klubu Strzeleckiego LOK ” Dziesiątka ” – z podziękowaniem .

Z pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK