WALNE ŁTSBK 2020.03.28

Szanowni Panowie Bracia !
Otrzymany dzisiaj , komunikat br. Krzysztofa Larskiego – Prezesa Zarządu Zjednoczenia KBSRP , w sprawie ograniczeń w działalności statutowej / strzelania , zebrania , spotkania / w czasie obecnego zagrożenia wirusowego na terenie kraju.
Rada Starszych Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego , w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju odwołuje termin Walnego Zgromadzenia , ustalonego na dzień 28 marca br. Nowy zostanie podany po ustąpieniu występujących zagrożeń.
Jednocześnie zawieszamy dla Braci i członków Sekcji Strzeleckiej, do odwołania , zajęcia szkoleniowe na naszej strzelnicy , prowadzone przez br. Jerzego Kąckiego.
Informuję ponadto , że trwają prace przygotowawcze do modernizacji naszej strzelnicy
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK