Gratulacje dla kardynała Grzegorza Rysia – Metropolity Łódzkiego .

Szanowni Panowie Bracia !

W dniu 18 listopada br. przybyła do Łodzi delegacja Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego z Krakowie , która wraz z delegacją Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego złożyła gratulacje dla Nominata Grzegorza Rysia z okazji otrzymania nominacji kardynalskich..

W Archikatedrze w Łodzi uczestniczyliśmy w mszy świętej koncelebrowanej przez metropolitę łódzkiego, Brata Honorowego bractwa krakowskiego ks. kardynała Grzegorza Rysia. Przy ołtarzu świętym byli także księża z Krakowa, ks. inf. Dariusz Raś, kapelan Bractwa, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej, ks. inf. Bronisław Fidelus, archiprezbiter senior i ojciec Leon Pokorski (OFM). Wśród 20 braci kontuszowych z Krakowa był król kurkowy Reginald Sas Jaworski z marszałkami Krzysztofem Koskiem i Tomaszem Cichoniem, jest też starszy Bractwa Zdzisław Grzelka.

Uczestniczyliśmy we mszy św. , którą koncelebrował kardynał Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki w intencji zmarłych.

Dziękujemy za wspólną modlitwę ,

W Pałacu Biskupim złożyliśmy Kardynałowi życzenia i przekazaliśmy symboliczne upominki od bractwa krakowskiego i łódzkiego .  

Było też wspólne zdjęcie i czas na rozmowy przy kawie ! Miałem okazję powiedzieć im o historii naszego bractwa i miasta , w archikatedrze wysłuchaliśmy historii powstania diecezji i katedry.

Z Krakowa przyjechało autobusem 33 osób , a od nas było 9 braci z osobami towarzyszącymi.

Nasze bractwo reprezentowali bracia : Andrzej Sylwestrzak , Jarosław Wieczorek, Maciej Mikołajczyk, Marek Kijański, Włodzimierz Tłokiński , Andrzej Mariański , Zygmunt Kamiński / Br. Sieradz / , Ryszard Marcińczak / Br. Warszawa/ i Starszy Bractwa. Serdeczne podziękowania !

Przekazuję od Kardynała podziękowania oraz życzenia pięknego jubileuszu 200 lecia bractwa.

Dziękuję braciom krakowskim za przyjazd i wspólny bracki czas .

Więcej na fb : bractwa , OC i moim. –

Z brackimi pozdrowieniami

Ignacy Ścibiorek

Starszy Bractwa

Życzenia dla Kardynała Grzegorza Rysia – 18.11.2023.

Szanowni Panowie Bracia !

W dniu dzisiejszym otrzymałem informację z Krakowa , o przyjeździe w dniu 18 bm. / sobota / na spotkanie z Kardynałem 32 braci kontuszowych. Przyjadą autokarem bezpośrednio do Archikatedry ok. godz. 17 – tej.

Drugą częścią mają być Łódzcy Bracia Kurkowi  – gorąco zapraszam . Zbiórka  do godz. 17.30 przed Archikatedrą .

Program spotkania :

godz.18.oo – msza św. sprawowana przez Kardynała

godz.19.oo – spotkanie gratulacyjne w Pałacu BISKUPIM .

Gratulacje / Łódka Bracka , pismo gratulacyjne / , życzenia i kawa. –

Z brackim pozdrowieniami

br. generałIgnacy Ścibiorek

Starszy ŁTSBK