Strzelnica ŁTSBK zimą

Szanowni Panowie Bracia !

Z nowym rokiem zima zagościła na naszej strzelnicy !
Spowodowała ona przewrócenie się dwóch drzew i uszkodzenie ogrodzenia. Sprawę zgłosiliśmy do Zarządu Zieleni Miejskiej z prośbą o podjęcie działań naprawczych.
Wpłynęły do nas życzenia świąteczno – noworoczne od władz wojewódzkich LOK.
W związku z wstrzymaniem działalności strzeleckiej do 17 bm. nasi przyjaciele z KS ” Dziesiątka ” LOK rozpoczeli prace przy wygrodzeniu „pneumatyka ‚ . W uzgodnieniu z RS i z własnych środków finansowych – dziękujemy.
Pozwoli to na włąściwe prowadzenie treningów i zawodów oraz ocieplenie .
Ponadto wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Łodzi o zmniejszenie opłaty dzierżawnej / dzięki za pomoc Brata Pisarza /.
Najbliższe planowane posiedzenie Rady Starszych w dniu 28 stycznia  / czwartek / 2021 r. –

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy  ŁTSBK