Strzelanie o tytuł Króla OC i Króla Żniwnego

Wiceprezes OC
Szanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego ZKBS RP.

W imieniu br. Jana Klauzy – Prezesa OC i własnym serdecznie zapraszam delegacje wszystkich bractw kurkowych naszego okręgu na turniej strzelecki o :
1. tytuł Króla OC
2. tytuł Króla Żniwnego OC
3. tarczę Jubileuszową 25 – lecia Okręgu Centralnego ZKBS RP,
4. tarczę Jubilata br. Jana Klauzy.
Szczegóły i regulaminy przedstawi w terminie późniejszym br. Robert Gajewski – Strzelmistrz OC .
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi .
Turniej odbędzie się w dniu 11 września / sobota / 2021 r , na strzelnicy Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego przy ul. Konstantynowskiej 1 w Łodzi. Godzina rozpoczęcia – 11.00.

W dniu tym będzie też okazja złożyć życzenia jubileuszowe br. Janowi Klauzie z okazji Jego 75 urodzin.
Jubilat w tym dniu zaprasza na bracką kawę.

Informuję jednocześnie , że uroczystości 25 lecia Okręgu Centralnego połączone z zebraniem sprawozdawczo – wyborczym zarządu Okręgu Centralnego planujemy w miesiącu grudniu br.

Liczymy na obecność wszystkich delegacji okręgu i proszę o potwierdzenie swojego udziału / liczby uczestników / do dnia 15 sierpnia br. –
Z brackimi pozdrowieniami
b. generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Staeszy ŁTSBK