Św. Sebastian 20.01.20

Szanowni Panowie Bracia 
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Okręgu Centralnego  ZKBSRP !
  
W dniu 20 stycznia br. obchodzimy dzień patronalny św. Sebastiana – europejskiego patrona bractw kurkowych. Łódzkie bractwo wprowadziło do swojego kalendarza strzelania o tarczę patrona w roku 2008, a od roku 2011 jest gospodarzem turnieju Okręgu Centralnego naszego Zjednoczenia. 
 
W nawiązaniu do zatwierdzonego terminarza strzelań Okręgu Centralnego ZKBS RP na rok 2020 prypominam, że tegoroczna X edycja strzelań o Tarczę św. Sebastiana i  IX Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego br. Jana Klauzy odbędzie się w dniu 18 stycznia /sobota/ 2020 r. na strzelnicy Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej  1.
Tarczę funduje Łódzkie Bractwo Kurkowe .
Więcej : 

3.TARCZA ŚW.SEBASTJANA


oraz  https://www.facebook.com/OkregCentralny/.
https://www.facebook.com/BractwoKurkoweLodz?ref=hl .
Przewidywana godz. rozpoczęcia 12.00. zakończenia ok. godz. 15.00 bracką kawą.
 
W imieniu Prezesa Okręgu Centralnego br. Jana Klauzy oraz własnym serdecznie zapraszam delegacje Waszego Bractwa.
Ze względów logistycznych wdzięczny będę za potwierdzenie udziału do dnia 15 stycznia 2020 r  / tel. 602 493 177 / lub elektronicznie : bractwokurkowe.lodz@wp.pl  /.

Panów , że ” Terminarz turniejów strzeleckich Okręgu Centralnego na rok 2020 /zawieszonymi na stronach Zjednoczenia i OC / , zostanie  skorygowany zgodnie z przedyskutowanymi propozycjami na posiedzeniu grudniowym Zarządu / dotyczy 30 maja 2020.

Ponadto przypominam , o terminowym wpłacie składki członkowskiej do Zjednoczenie , który upływa w dniu 29 lutego 2020 roku .-
 
                                                                                 Z brackimi pozdrowieniami
                                                                                br.grenerał Ignacy Ścibiorek
                                                                                        Starszy  ŁTSB
Wiceprezes OC ZKBS RP