Podziękowania dla br. Bartosza Gorgolewskiego .

Szanowni Panowie Bracia !

W waszym imieniu dziękuję br. Bartoszowi za wykonane nieodpłatnie , przez jego firmę , artystyczne grafiki w naszej strzelnicy. Jedyna firma w naszym mieście wykonująca malowania w tak nowoczesnej technologii . 

Więcej powie nam o swojej pracy nasz brat.

Prace te są początkiem naszych działąń związanych z poprawą estetyki strzelnicy . –

Z brackimi pozdrowieniami

br. generał Ignacy Ścibiorek