2.plan pracy na ROK 2020

Plan pracy ŁTSBK na rok 2020

” Plan przydziału strzelnicy na rok 2020 ” ,

KALENDARZ STRZELAŃ OKRĘGU CENTRALNEGO ZKBS RP na rok 2020

KALENDARZ STRZELAŃ – I stopnia Zjednoczenia KBS RP na rok 2020

Pełny kalendarz imprez Zjednoczenia KBS RP na 2020 r. – można znaleźć na stronie Zjednoczenia.
Ze strzeleckim pozdrowieniem
br. Mariusz Wegner
Strzelmistrz Zjednoczenia KBS RP