OC ZKBS RP Św. Sebastian

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich :
Wielce Szanowni Panowie Bracia i Przyjaciele !
W związku z istniejącym światowym zagrożeniem comedowym działalność statutowa bractw kurkowych w kraju , została mocno ograniczona , a większości z nich całkowicie zawieszona.
Przy obecnych rządowych ustaleniach sanitarnych , szczegółowo określonych przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego / maseczki , rękawiczki , płyny , odległości / , podjęliśmy decyzję o organizacji turnieju strzeleckiego dla chętnych braci kurkowych z naszego okręgu .
W spotkaniu organizacyjnym mieliśmy okazję po raz pierwszy gościć braci z Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu. W ub. roku zostali oni zarejestrowani w KRS – ie i przyjęci do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP , a organizacyjnie przydzieleni do Okręgu Centralnego , który liczy aktualnie 13 bractw kurkowych.
W dniu 27 lutego 2021 r. na strzelnicy Łódzkiego Bractwa Kurkowego odbył się XI Turniej Strzelecki o Tarczę Świętego Sebastiana i jubileuszowy X o Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Po przywitaniu uczestników turnieju przez br. Ignacego Ścibiorka – Starszego Łódzkiego Bractwa Kurkowego -Wiceprezesa OC, zabrał głos br. Jan Klauza – Prezes Okręgu , określił cele dzisiejszego spotkania .
Minutą ciszy oddaliśmy cześć pamięci 11 braci z okręgu , którzy zmarli w ostatnim półrocznym okresie.
Ponadto w dyskusji wypracowano koncepcje przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo – wyborczego okręgu i formy tradycyjnych turniejów strzeleckich Okręgu Centralnego .
Na wniosek br. Jana Klauzy – Prezesa OC podjęto uchwałę o przeniesienia siedziby Zarządu Okręgu Centralnego ZKBSRP z Kalisza do Łodzi .
Europejskim patronem bractw kurkowych jest św. Sebastiana / dzień patronalny – 20 stycznia /.
W toku odbytych zawodów, w którym udział wzięło 22 strzelców , którzy zaprezentowali bardzo wysoki poziom strzelecki , zajęto następujące miejsca:
A. Tarcza św. Sebastiana
1 . miejsce br. Jan Klauza / bractwo kaliskie /
2. miejsce br . Robert Gajewski / bractwo łódzkie /
3. miejsce br. Dariusz Lewandowski / bractwo łódzkie /.
B. Puchar Przechodni Prezesa Okręgu Centralnego
1. miejsce br. Marek Majek / bractwo otwockie /
2. miejsce br. Michał Wieremiejczyk / bractwo warszawskie /
3. miejsce s. Katarzyna Gajewska / bractwo świętokrzyskie /
C .Niespodzianką z inctjatywy Bractwa z Terespola , był turniej strzelecki o niespodziankę – szklaną strzelbę z wkładem brackim , którą wystrzelała jedyna kobieta w tym gronie s. Katarzyna Gajewska ,
Tarczę , puchary i dyplomy wręczył br. Jan Klauza – Prezes Okręgu wraz z Wiceprezesem ze Strzelmistrzem Okręgu , gratulując i życząc kolejnych wygranych turniejów strzeleckich.
Udział wzięli strzelcy z bractw Łasku , Radomia, Sieradza, Konstantynowa Lub., Otwocka , Warszawy , Terespola , Kielc , Kalisza i Łodzi.
W związku z inicjatywą Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP , pierwsze zawody o tarczę św. Sebastiana – europejskiego patrona bractw kurkowych, łódzkie bractwo rozegrało już w roku 2008 .
W roku 2011 z naszej incjatywy zmieniono formułę na okręgowe .
Puchar Prezesa OC wcześniej zdobywali bracia Robert Karpiński, Andrzej Sylwestrzak ,Grzegorz Religa, Andrzej Kiljańczyk , Ignacy Ścibiorek , Dariusz Dolecki i Paweł Pastuszka.oraz w 2019 Michał Wieremiejczyk.
W trakcie spotkania br. Janusz Załocki – Podstarszy Bractwa Podlasko – Drohickiego , przekazał zdobytą i wystawioną przez niego na licytacji Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy Jerzego Owsiaka , międzynarodowej nagrody kaliskiej „Świętej Lilji ‚, którą wylicytował br. Robert i Katarzyna Gajewscy. Serdeczne
gratulacje !!!!!!!
Turniej , w którym udział wzięło 22 strzelców , odbył się bardzo sprawnie dzięki przygotowaniu jego m.in. przez br. Roberta Gajewskiego – Strzelmistrza OC, br. Edwarda Kulantego – Podstarszego i br. Jana Kąckiego – Strzelmistrza Bractwa oraz br, Jana Klauzę – Prezesa OC ZKBS RP..
Spotkanie Sebastianowe było też okazją do omówienia bieżących spraw statutowych i jak zwykle zakończyło się rautem brackim. Zawodami tymi bracia naszego okręgu rozpoczęli nowy sezon strzelecki w 2021 roku .-
Z brackim pozdrowieniem
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC


PS.
Więcej fotek na moim i brackim fb.