Nadanie br. Janowi KLauzie tytułu ” Honorowy Przyjaciel Kalisza ” – 27.06.2024

Szanowni Panowie Bracia !
     Z wielką radością informuję , że w dniu 27 czerwca br. Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski nadał br. Janowi Klauzie odznakę ” Honorowy Przyjaciel Kalisza ” – ” CALIS SIGILLUM CIVITATIS „.
Odznaka została przyznana Bratu ,  za osiągnięcia w pracy zawodowej , realizację brackich działań statutowych oraz propagowanie miasta Kalisza .
     Br. Jan Klauza jest naszym wieloletnim Prezesem Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej i członkiem Zarządu Zjednoczenia KBSRP . Należy do bractw kurkowych w Kaliszu i Pleszewie.
Jest właścicielem jedynego w kraju Muzeum Bractwa Kurkowego w Słupi koło Jarocina , z dużą ilością eksponatów oraz wystrzelanych trofeów  brackich i myśliwych .
Wyjątkowy  fachowiec i gospodarz ,  doskonały strzelec z broni sportowej i czarnoprochowej , znawca historii ruchu brackiego oraz wielki filantrop . Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi , resortowymi i społecznymi oraz brackimi , w tym najwyższym Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej 
Bracia kurkowi z Okręgu i kraju , wspominają częste spotkania integrujące w Pałacu w Witaszycach.
     Składam Bratu Janowi , w imieniu wszystkich braci Okręgu Centralnego , serdeczne gratulacje , z życzeniami wielu kolejnych lat w działalności społecznej oraz wielu lat  w dobrym zdrowiu !
  Z brackimi pozdrowieniami
 br. generał   Ignacy Ścibiorek                                                                                                                                                                                             Wiceprezes OC
STARSZY ŁTSBK
 
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich