MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Działo się to w mieście Łodzi .
       W dniu 25 maja br. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe  najstarsze stowarzyszenie w mieście , obchodziło jubileusz 200 lecia powstania oraz 30 lecia reaktywacji działalności statutowej. Powspominajmy !

JUBILEUSZ 200 LECIA I 30 LECIA REAKTYWACJI ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO BRACTWA KURKOWEGO – PATNEREM JEST WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

.