KOMUNIKAT Z.K.B.S RP

Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi,
Niniejszym przekazuję Wam w imieniu Zarządu Zjednoczenia uchwałę podjętą
przez Zarząd Zjednoczenia na swoim ostatnim posiedzeniu w Pleszewie, w
dniu 12 grudnia 2019r.

W zawiązku z przypadającymi w 2020 roku jubileuszami reaktywacji Okręgów
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej,
Zarząd Zjednoczenia, mając na uwadze pomoc w organizacji obchodów
jubileuszowych postanowił o przyznaniu dotacji dla Okręgów.

Z brackim pozdrowieniem
brat January Bątkiewicz
Sekretarz Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.