KOMUNIKAT O.C. i Z.K.B.S RP

Szanowni Bracia
Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani
Bractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

W nawiązaniu do naszej grudniowej narady Okręgu Centralnego W Witaszycach , przypominam o konieczności dokonania opłat składek członkowskich na rzecz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP., w terminie do 29 lutego 2020 r.
Wysokość składki od brata wynosi w roku bieżącym w kwocie 17.40 zł. Obowiązuje wykaz osobowy zgłoszony do Zjednoczenia na dzień 31.12.2019.
Dokonanie w/w wpłat będzie gwarantować otrzymanie dotacji na jubileusz 25 – lecia naszego Okręgu Centralnego.-                          
  Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC

Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi,
Niniejszym przekazuję Wam w imieniu Zarządu Zjednoczenia uchwałę podjętą
przez Zarząd Zjednoczenia na swoim ostatnim posiedzeniu w Pleszewie, w
dniu 12 grudnia 2019r.

W zawiązku z przypadającymi w 2020 roku jubileuszami reaktywacji Okręgów
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej,
Zarząd Zjednoczenia, mając na uwadze pomoc w organizacji obchodów
jubileuszowych postanowił o przyznaniu dotacji dla Okręgów.

Z brackim pozdrowieniem
brat January Bątkiewicz
Sekretarz Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.