ŁTSBK – JUBILEUSZ

ZAPROSZENIE – informacja o jubileuszu : 25 – lecia reaktywowania bractwa 195 – lecia założenia bractwa.
W dniu 25 maja / sobota / br W trakcie jubileuszu będzie też przeprowadzony tegoroczny turniej o tytuł Króla Okręgu Centralnego ZKBS RP
– godz.10.00 strzelanie o tytuł Króla Bractwa
– godz.12.00 część oficjalna i turniej o tytuł Króla OC i VIP.
– godz.14.30 pozostałe turnieje strzeleckie.

Z brackimi pozdrowieniami
Brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC ZKBSRP