RS ŁTSBK

Komunikat Rady Starszych ŁTSBK
Program posiedzenie Rady Starszych w dniu 28 .03.2019.
Porządek spotkania :
1.Organizacja naszego ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZEGO w dniu 13-04-2019
– informacja o pracach komisji spisowo-inwentarzowej,
– informacja o pracach wizytatorów
2. TURNIEJ WIELKANOCNY
3. JAJECZKO BRACKIE
4. Informacja o przygotowaniach do jubileuszu :
25 – lecia reaktywowania bractwa
195 – lecia założenia bractwa.
5. Sprawy techniczne

Z brackimi pozdrowieniami
Brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK