KOMUNIKAT O.C. 06. 2020

Szanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Komendanci / Hetmani
Bractw Okręgu Centralnego
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

W związku z panującą pandemią , bractwa nasze w tym i Okręg Centralny ZKBSRP , zmuszone zostały do zawieszenia i zmian we własnych planach statutowych .
Zarząd Okręgu Centralnego liczy ,że w II półroczu będą warunki do realizacji  działań strzeleckich i spełnione wymogi techniczne  do  realizacji następujących wydarzeń :
1. Turniej o tytuł Króla Okręgu Centralnego i Króla Żniwnego OC w dniu 19 września / sobota / 2020 r w 
    Otwocku . Gospodarzem będzie Bractwo Strzelców Kurkowych ” Lechity ” im. Józefa Piłsudskiego .
2. Uroczystości jubileuszowe 25 – lecia Okręgu Centralnego ZKBSRP w dniu 5 grudnia / sobota / 2020 r
    w Witaszycach. Połączony on będzie ze zgromadzeniem sprawozdawczym delegatów oraz tradycyjna 
    wigilią bracką.
Zarząd prosi o uwzględnienie w/w wydarzeń w działaniach brackich oraz na pełen w nich udział .

Jednocześnie prosimy o analizę własnych terminarzy i dokonanie ewentualnych korekt. W przypadku
ich wprowadzenie prosimy o informację do dnia 31 lipca br.

Łódzkie TS Bractwo Kurkowe na ostatnim posiedzeniu Rady Starszych , dokonało korekty w naszym turnieju zaplanowanym w dniu 12 września / sobota / br.
W dniu tym planujemy turnieje strzeleckie o :
– Złotą Łódkę Bracką ,
– Złotego Kura
– Puchar Prezydenta Miasta Łodzi , Wojewody Łódzkiego i Marszałka Województwa Łódzkiego.
Pozostałe działania zgodnie z przyjętym planem pracy.

Szczegóły w/w wydarzeń zostaną podane w terminie późniejszym , przy zagwarantowaniu wymagalnych warunków sanitarnych .
W związku z rozpoczynającymi się ” wakacjami brackimi ” w imieniu Prezesa br. Jana Klauzy i własnym , życzymy Szanownym Braciom i Rodzinom wiele wypoczynku i realizacji wakacyjnych zamierzeń .-

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
 Starszy ŁTSBK                                        
Wiceprezes  OC