KOMUNIKAT ŁTSBK lipiec 2020

Komunikat:
Szanowni Panowie Bracia
1. Br. Piotr Fryczka – nasz Król wraz z braci Andrzejem Sylwestrzakiem i Edwardem Kulantym – Wicekrólami podjęli decyzję o organizacji XXVII Balu Królewskiego w dniu 13 lutego 2021 r w ” Rubinie w Łodzi ul. Lodowa . Jest to ostatnia sobota karnawału – proszę o rezerwację czasu .
2.Złożyłem wnioski do Prezydenta MŁ , Marszałka Województwa i Wojewody Łódzkiego o ufundowanie pucharów na nasz turniej planowany na 12 września 2020 r.
3. Najbliższe terminy naszych spotkań :
– 15.08. święto Wojska Polskiego
– 27,08. posiedzenie Rady Starszych
– 1.09. rocznica wybuchu II WŚ
– 12.09. turniej ŁTSBK
– 19.09. turnirj Okręgu Centralnego ZKBSRP – Otwock
Na terenie strzelnicy prowadzone są nadal wewnętrzne prace modernizacyjne . Podziękowania dla Zarządu KS LOK „Dziesiątka”
Uprzejma prośba o systematyczne wpłaty składek – mamy rezerwę finansową , ale regulujemy wszystkie nasze zobowiązania. Podziękowania dla wpłacających.
Z brackimi pozdrowieniami
br generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK