JUBILEUSZ O.C. ZKBS RP

Temat: JUBILEUSZ 25 LECIA OC ZKBS RP – OTWOCK 4.12.2021 .
Wielce Szanowni Panowie Bracia
Krzysztof LARSKI
Prezes Zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Zbigniew MADEJ
Król Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP , serdecznie zaprasza Panów Braci na nasz jubileusz 25 lecia naszego okręgu , który będzie miał miejsce w dniu 4 grudnia 2021 r w Otwocku .
Program szczegółowy zawarty jest w załącznikach .

Okręg Centralny powstał w r. 1995 ale z uwagi na istniejące zagrożenia epidemiczne , zmuszeni byliśmy przesunąć czas jubileuszowego spotkania .
Mamy nadzieję , że w tym terminie przy zmniejszonych stanach osobowych
i zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych będziemy się mogli spotkać. –

Z up. Prezesa Okręgu Centralnego ZKBS RP
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK


Szanowni Panowie Bracia
Starsi / Prezesi / Hetmani / Komendanci
Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego ZKBS RP !

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji , pozwalam sobie przesłać zaproszenie – informację o organizacji naszego jubileuszu 25 lecia Okręgu Centralnego / załącznik /. Termin został zaakceptowany przez Zarząd OC , po wszystkich uzgodnieniach z Prezydentem Miasta Otwocka i Komendantem Bractwa Strzelców Kurkowych ” Lechity ‚ , które jest gospodarzem uroczystości , a także uwzględnia covidowe prognozy sanitarne .
Z uwagi na krótki termin uprzejmie proszę o potwierdzenie danych określonych w załączniku , w terminie do 20 listopada / sobota / br. Pozwoli to na dalsze działania organizacyjne naszego jubileuszu.
Ważne jest abyśmy w aktualnej sytuacji mogli odbyć jubileuszowe spotkanie , podziękować zasłużonym braciom oraz wskazać cele na najbliższy czas naszej statutowej działalności . –

Z brackimi pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK
================================================================
JUBILEUSZ 25 LECIA OKRĘGU CENTRALNEGO
ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1995 – 2020

Termin : 4 grudnia / sobota / 2021 rok
Miejsce : Otwock / Prezydent Miasta , Bractwo Strzelców Kurkowych „ Lechity” /.
Program ramowy :
11.00 – przyjazd delegacji brackich i gości do Urzędu Miasta Otwocka .
12.00 – msza św. w kościele w intencji bractw kurkowych okręgu centralnego ,
13.00 – złożenia wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego / Prezydent Miasta ,
Prezes OC ZKBS RP , Komendant BSK „ Lechity „/ w Parku Miejskim .
14.30 – cześć oficjalna uroczystości .
16.00 – 18.00 oficjalne spotkanie wigilijne / koszt pokrywa Prezydent Miasta Otwocka / .
Bracia : kontusze lub mundury brackie , poczty sztandarowe , oprawa uroczystości .
Hotel w Otwocku / trwają aktualnie uzgodnienia cenowe / dla zainteresowanych braci .
W załączeniu przesyłam przygotowaną symulację ilościową / historia i wielkość bractw / udziału braci w uroczystości jubileuszowej przygotowanej do rozmów roboczych w Urzędzie Miasta Otwocka . Proponowane ilości mogą się zmienić , ale ilość ogólna nie może przekroczyć 50 osób,
Uprzejmie proszę o potwierdzenie bezpośrednio do br. Jana Klauzy – Prezesa OC ,
– rzeczywistej ilości braci biorących udział w uroczystościach
– ilości braci zainteresowanych noclegiem w hotelu.
– w terminie do dnia 20 listopada / sobota / 2021 / tel. 602 303 252 / ew. biuro@ogrobud.pl .
W terminie do dnia 22 listopada br. zostanie Panom Braciom przedstawiona szczegółowa informacja techniczna przyjazdu i pobytu w czasie uroczystości jubileuszowych . –
Z up. Prezesa Okręgu Centralnego ZKBS RP
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
================================================================================
JUBILEUSZ 25 LECIA / 1995 – 2020 / OKRĘGU CENTRALNEGO
ZJEDNOCZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH R . P.
Wykaz delegatów bractw kurkowych na Zjazd Jubileuszowy – Otwock 4.12.2021.
1. Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych – Radom 3 braci
2. Bractwo Strzelców Kurkowych im. J.Kilińskiego w Warszawie 3 braci
3. Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych 3 braci
4. Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie 3 braci
5. Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu 2 braci
6. Mazowiecko – Podlaskie Bractwo Strzeleckie w Broku 3 braci
7. Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe 3 braci
8. Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe 4 braci
9. Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie 2 braci
10. Podlasko – Kozieradzkie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie 3 braci
11. Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych 3 braci
12. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego w Terespolu 4 braci
13. Bractwo Strzelców Kurkowych im. J. Piłsuckiego „ Lechity” w Otwocku 10 braci.
Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Poznań 3 braci.
Razem 49 braci/sióstr
Z brackimi pozdrowieniami

Komendant Bractwa Prezes Okręgu Centralnego
br.Marek MAJEK br. Jan KLAUZA