Informacja o Europejskim Zjeździe Strzelców Historycznych – 30.09 – 1.09.2024 

Szanowni Panowie Bracia !

Informuję , że nasze bractwo w Europejskim Zjeździe Historycznych Strzelców w Momdsee reprezentować będą siostra Katarzyna i br. Robert Gajewscy oraz br. Maciej Mikołajczyk z rodzinami . Łącznie 8 osób . Dziękujemy i życzymy sukcesów strzeleckich !

Z brackimi pozdrowieniami                                                                                                                                                                                                                                                          br. generał Ignacy Ścibiorek                                                                                                                                                                                                                                                   Starszy  ŁTSBK

25.06.2024 r. Apel Prezesa Zjednoczenia KBS RP

LogoSzanowne Siostry, Szanowni Bracia,
Zwracamy się do wszystkich, nie tylko Zarządów Okręgów, czy Zarządów poszczególnych Bractw i nie tylko jako przedstawiciele Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, ale jako jedni z Was!

Zwracamy się  z prośbą o rozpowszechnienie tej wiadomości, pod wszystkie znane Wam adresy członków naszego ruchu. Niestety, bez Waszej pomocy najprawdopodobniej ta i wiele przyszłych ważnych wiadomości nie trafi do wielu Bractw i ich członków.

Sprawa jest PILNA i niezwykle istotna, ponieważ chodzi o wizerunek Polski i Polaków. Choć nie wszyscy z Nas wybierają się na Europejski Zjazd Historycznych Strzelców do Mondsee, to wszyscy możemy pomóc w organizacji parady poprzez rozesłanie ważnej informacji dotyczącej rejestracji Bractw / Okręgów na niedzielną paradę, na której mamy nadzieję zaprezentujemy się jak należy, dumnie maszerując i ukazując gros polskich sztandarów. Żeby organizator mógł się przygotować , uporządkować szyki oraz sporządzić listy nazw Okręgów i Bractw do prawidłowego ich odczytania podczas przemarszu, należy szczegółowo wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i niezwłocznie przesłać go na adres : skarbnik.zkbsrp@gmail.com 

termin ostateczny przesłania formularzy mija dnia 7 lipca 2024 r. 

W przypadku pytań, czy problemów z rejestracją prosimy o kontakt bezpośrednio , pod numerem telefonu : 881-288-288  lub na adres : skarbnik.zkbsrp@gmail.com

Zadbajmy wspólnie o nasz wizerunek i nie odkładajmy rejestracji na ostatni moment.

REJESTRACJA MUSI NASTĄPIĆ DO 7 LIPCA 2024 r POPRZEZ ZAŁĄCZONY FORMULARZ . BRACTWA KTÓRE DOKONAŁY JUŻ ZGŁOSZEŃ BEZPOŚREDNIO PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ ORGANIZATORA , PROSZONE SĄ O POWIADOMIENIE O TYM TELEFONICZNIE BĄDŹ TEŻ E-MAIL , NA WSKAZANY POWYŻEJ NUMER LUB ADRES POCZTY. 

Korzystając z okazji, jeżeli są wśród Was Królowie lub młodzież, którzy  nie zdążyli się w terminie zapisać na strzelania o tytuł Króla lub Młodzieżowego Króla Europy, to prosimy o pilny kontakt bezpośrednio pod numerem telefonu 881-288-288 lub adres e-mail:  skarbnik.zkbsrp@gmail.com ,  postaramy się jeszcze pomóc w rejestracji. Wszystkim Nam powinno zależeć na jak najliczniejszym udziale naszych Sióstr i Braci.  Formularze przesyłamy w dwóch wersjach, prosimy uzupełnić jedną z nich, podpisać i pilnie odesłać skan na wskazany adres.                                                                                                       z wyrazami szacunku i brackimi pozdrowieniami 

Prezes Zjednoczenia KBS RP
Lech Magnuszewski
Skarbnik Zjednoczenia KBS RP
Müller Arkadiusz

 

Szanowni Panowie Bracia !
Na Zjazd zadeklarowali swój wyjazd Katarzyna i Robert Gajewscy oraz Maciej Mikołajczyk z rodzinami . Dzięki !
W związku z informacją Zjednoczenia , proszę o w. potwierdzenie swojego udziału  pozostałych naszych braci w terminie do dnia 2 lipca br. Zobowiązani zostaliśmy do zbiorowego potwierdzenie ilosci uczestników dla potrzeb organizatorów .
O szczegóły można pytać br. Roberta Gajewskiego – tel.695 266 444. Więcej w załączonych załącznikach. –
                                                                                                           Z brackimi pozdrowieniami
                                                                                                                                                       Ignacy Ścibiorek
                                                                                                                                                       Starszy  Bractwa