2018.01.13 – SIERADZ

Szanowni Przyjaciele !
W dniu 13 stycznia br. Sieradzkie TS Bractwo Kurkowe rozpoczęło jubileusz swojego dziesięciolecia reaktywowania połączony z intronizacją br. Tadeusza Godzińskiego i jego Rycerzy
Gospodarzem uroczystości był br. Jerzy Kowalski – Starszy Sieradzkiego Bractwa Kurkowego.

Były życzenia, gratulacje i odznaczenia, Uroczystości rozpoczęła się wystrzałem armatnim z udziałem władz miasta i powiatu , delegacji bractw kurkowych Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i jego zarządu oraz wielu znakomitych gości. W gościnnych progach „Restauracji Pałac” odbyła się Intronizacja Królewska, oraz biesiada Bracką z okazji Jubileuszu X- lecia działalności odrodzonego Bractwa Kurkowego w Sieradzu .Polonez , przemówienia , królewskie toasty i wielki bal królewski.
Wiwat Sieradzkie Bractwo !!!
Byłem , gratulowałem i miód bracki spijałem – br. generał Ignacy Ścibiorek Starszy ŁTSBK
PS
Więcej w informacji bractwa sieradzkiego .Zdjęcia br. Ryszarda Sierocińśkiego z STSBK.
=================================================================================================
Drodzy Bracia!
Przed dziesięciu laty 17 założycieli Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego złożyło brackie ślubowanie przy pomniku twórcy polskiej niepodległości 1918 roku, Marszałka Józefa Piłsudskiego, w obecności żołnierzy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, którzy nieco wcześniej złożyli w tym miejscu przysięgę wojskową. Dlatego też intronizację królewską 1917 roku przenieśliśmy na pierwsze dni stycznia 2018 aby – nawiązując do postaci Marszałka – mogła się ona odbyć w roku 100-tnej rocznicy odzyskania Niepodległości Polski i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W sobotę, 13 stycznia br., punktualnie o godz. 18.15, strzał armatni dał znak do rozpoczęcia uroczystości. Wszystkich braci i ich gości zaproszono na dużą salę pałacu brata Eugeniusza Witkowskiego. Tam, po wprowadzeniu sztandaru Bractwa Sieradzkiego i odśpiewaniu hymnu brackiego, brat Jerzy Kowalski, Starszy Bractwa Sieradzkiego, w krótkim wystąpieniu przedstawił początki działalności Bractwa a następnie powitał przybyłych na uroczystość intronizacyjną przedstawicieli władz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w osobach: brata Jana Klauzy Wiceprezesa Zjednoczenia i Prezesa Okręgu Centralnego ZKBS RP, Ignacego Ścibiorka Zastępcę Sekretarza Zjednoczenia i Starszego Bractwa Łódzkiego, Jerzego Wypycha Marszałka Zjednoczenia i Starszego Bractwa Kaliskiego oraz delegacje Bractw Okręgu Centralnego z Kalisza, Łasku, Łodzi, Radomia, Ciechanowca, Konstantynowa Lubelskiego i Kielc. Następnie, w imieniu wszystkich braci kurkowych powitał gości honorowych uroczystości w osobach: Mariusza Bądziora Starosty Sieradzkiego i towarzyszącego mu Henryka Waludę Przewodniczącego Rady Powiatu, Pawła Osiewały Prezydenta Sieradza, płk Roberta Krupy Dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia z Garnizonu Warszawa i ks. kpt Władysława Włodarczyka kapelana Brygady, Alberta Romka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu oraz gen. Andrzeja Witkowskiego byłego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi. Po powitaniu gości rozpoczął się obrzęd Intronizacji Królewskiej. Brat Jerzy Kowalski, dotychczasowy Król, wraz ze swoimi Rycerzami, braćmi Tomaszem Olejnikiem i Romanem Dąbkiem, przekazali insygnia królewskie i rycerskie nowemu Królowi bratu Tadeuszowi Godzińskiemu i jego Rycerzom, braciom Zbigniewowi Krasińskiemu i Leszkowi Wojtczakowi a brat Jan Klauza Prezes Okręgu Centralnego ZKBS RP i brat Ignacy Ścibiorek Wiceprezes OC, wręczyli im dyplomy nominacyjne i odznaczenia Okręgu Centralnego, po czym nowy Król złożył ślubowanie na sztandar Bractwa. Następnie odbyła się uroczystość przyjęcia w szeregi braci rzeczywistych Sieradzkiego Bractwa, dotychczasowego kandydata, brata Romana CIOŁKA, i odebrania od niego ślubowania brackiego, również na sztandar Bractwa. Na tym oficjalna część uroczystości intronizacyjnej została zakończona, a na cześć Króla, jego Rycerzy i nowego Brata Rzeczywistego, został oddany kolejny strzał armatni. Wszyscy zostali poproszeni o zejście na salę bankietową, na której rozpoczęła się biesiada królewska, podczas której nowy Król ze swoimi Rycerzami przyjmował gratulacje i życzenia od uczestniczących w niej gości. Po pierwszym posiłku wszyscy polonezem przeszli na salę taneczną, by się bawić i ucztować do późnych godzin nocnych, oczywiście w towarzystwie nowego Króla Kurkowego i jego Rycerzy.
Z brackimi pozdrowieniami
br. Jerzy Kowalski
Starszy Bractwa

Zdjęcia w załączeniu autorstwa – Tomasz Oszczęda Starostwo Powiatowe w Sieradzu tel. 603-105-705