2018.06.02 -VII Radomski Król Kurkowy

Gloria Patriae. VII Radomski Król Kurkowy
W sobotę, 2 czerwca na strzelnicy PZŁ w Piastowie, Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu wyłoniło VII Radomskiego Króla Kurkowego, którym został Radosław Stańczykowski. Grand Prix strzelania królewskiego, oraz laur Gloria Patriae, wywalczył Jan Adam Księżyk, Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” z Krakowa.
Wybór królów kurkowych to średniowieczna i mieszczańska tradycja bractw kurkowych w Polsce i Europie. Lokacyjne prawo magdeburskie nakładało, na mieszkańców miast obowiązek ich obrony własnymi siłami podczas wojen i napadów zbrojnych. Każdy cech rzemieślniczy i kupiecki miał wyznaczone do obrony stałe miejsce: ulicę, odcinek murów miejskich, basztę, bramę miejską. Członkowie cechów – ludzie majętni, przez cały rok ćwiczyli się w strzelaniu, urządzając także doroczne zawody o tytuł króla kurkowego.
W Radomiu Kazimierz Wielki w 1364 roku zmienił przestarzałe wówczas prawo średzkie na korzystniejsze magdeburskie i nadał mieszkańcom miasta wiele przywilejów, ale i obowiązek obrony miasta. W tej sytuacji prawnej Radom, musiał również posiadać zorganizowany system obrony, z który odpowiedzialni byli przedstawiciele cechów, być może skupionych w konfraternię bracką.
Współcześnie w Radomiu Bractwo Kurkowe św. Sebastiana (założycielami byli min.: Sławomir Adamiec, Marek Szary, Kazimierz Ciszek), powstało w 2012 roku. W 2014 roku, Bractwo Św. Sebastiana otrzymało z rąk Prezydenta Radomia, nagrodę Św. Kazimierza za działalność kulturalną, patriotyczną i charytatywną i jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji społecznych w Radomiu.
– Radomskie Bractwo św. Sebastiana, stara się w swojej działalności kierować starym zawołaniem brackim: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Dlatego wartości patriotyczne i chrześcijańskie, są dla nas kardynalnym nakazem – mówi Sławomir Adamiec, hetman radomskiej konfraterni.
– W roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 40. rocznicy wyboru na papieża św. Jana Pawła II, w Ojczyźnie toczy się pogłębiona refleksja nad naszą tożsamością i wartościami, których zachowanie pozwoliło odzyskać Polsce niepodległość i trwać niezłomnie przy wierze naszych ojców. Refleksja ta powinna i nam służyć do wyciągnięcia wniosków i jasnego określenia fundamentów, na których będziemy budować przyszłość naszej Ojczyzny. Dlatego tegoroczne strzelanie królewskie bractwa św. Sebastiana, zostało zorganizowane pod hasłem: Gloria Patriae (Chwała Ojczyźnie) – dodaje Adamiec.
W tegorocznych zawodach na strzelnicy PZŁ w Piastowie, szczęśliwym strzelcem okazał się drugi rok z rzędu, Radosław Stańczykowski, który przez rok będzie nosił tytuł VII Radomskiego Króla Kurkowego. Tegorocznym radomskim wicekrólem kurkowym został Marek Szary, radny Rady Miejskiej w Radomiu.
Aż trzy nagrody główne w poszczególnych strzelaninach otwartych, wywalczył Jan Adam Księżyk: Grand Prix A.D. 2018, karabelę Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz „Lilie św. Kazimierza”. Zdobywcą tarczy i lauru Gloria Patriae (Chwała Ojczyźnie), został Grzegorz Rytelewski z Łomżyńskiego Bractwa Kurkowego.
W czasie sobotniego strzelania, Bractwo nadało również pierwszy tytuł honorowego członka Bractwa Kurkowego św. Sebastiana, ks. dr Piotrowi Zamarii, wikariuszowi Katedry Polowej Wojska Polskiego. Natomiast Krzyżem Kawalerskim Orderu Gloria Patriae odznaczeni zostali: Marek Szary, Kazimierz Ciszek, Piotr Kacprzak i ks. Piotr Zamaria.
W radomskich strzelaninach uczestniczyli w tym roku przedstawiciele bractw: świętokrzyskiego, krakowskiego i łomżyńskiego.
Z brackimi pozdrowieniami
br. Sławomir Adamiec

ŻRÓDŁO STRONA Bractwa

zobacz zdjęcia