2018.05.05/06 – Łomżyńsko – Drohickie BK

Wielce Szanowni Księża,
Jest mi niezwykle miło zakomunikować, że w tym roku podczas Krajowych Uroczystości
Wspomnienia Świętego Izydora Oracza Bracia Kurkowi Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP zostaną uhonorowani Medalem za szczególne zasługi w rolnictwie.
W związku z tym, że J.E. Biskup Ordynariusz i J.E. Biskup Senior zawsze doceniali nasze działania, tą drogą chcę przesłać tę radosną informację prosząc jednocześnie o umieszczenie dołączonego zaproszenia na stronie internetowej.
Z wyrazami szacunku:
Kazimierz Koczewski,
Starszy Wizytator ŁDBK
kom. 693 13 67 80

Tomasz Miliszkiewicz
Starszy ŁDBK

W niebo wypuszczono gołębie pokoju i posadzono dąb, któremu nadano imię „Izydor”. W ten sposób Łomżyńsko- Drohickie Bractwo Kurkowe uczciło w Rudce święto Izydora Oracza – patrona rolników.
Święto Izydora Oracza – patrona rolników – uroczystości w Rudce – relacja Adama Dąbrowskiego

W przeddzień wręczenia Medali św. Izydora osobom szczególnie zasłużonym w rolnictwie i w szerzeniu kultu patrona rolników świętowanie rozpoczęto w Rudce. Wyjątkową oprawę – z salwą armatnią i wypuszczaniem gołębi pokoju – nadali mu członkowie Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego. Bracia kurkowi znaleźli się wśród tegorocznych laureatów Medalu św. Izydora.

Po mszy św. sprawowanej przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, uroczystości przeniosły się do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, gdzie swoje nagrody wręczył m.in. marszałek województwa podlaskiego, a bracia kurkowi odznaczyli medalem „Za wolność i chleb” wieś Olendy, której mieszkańcy przeciwstawiali się władzy PRL-owskiej.

Główne uroczystości połączone z uhonorowaniem laureatów XIV edycji Medalami św. Izydora odbędą się w niedzielę 6 maja o 13:30 w kościele Ducha Św. w Białymstoku.
Medal Świętego Izydora Oracza.
https://www.facebook.com/pg/OkregCentralny/photos/?tab=albums

Medal Świętego Izydora Oracza.
Wspomnienie Świętego Izydora Oracza Po raz czternasty rolnikom i organizacjom związanym z branżą przyznano Medale Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie oraz szerzenie kultu patrona rolników. W niedzielę, 6 maja w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku odbyły się główne obchody wspomnienia Świętego. We mszy świętej, którą koncelebrował ks. abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz zastępca Prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. Kulminacją uroczystości było wręczenie Medali Świętego Izydora Oracza. Wśród laureatów znaleźli się: 1. Sławomir Łomotowski – Stara Łomża nad Narwią 2. Daniel Oniśko – Turośń Dolna 3. Stefan Ścieszka – Syców 4. Roman Parzych – Zbójna 5. Wiesław Wojciech Rojecki – Złotoria 6. Helena Aleksiejczuk – Folwarki Małe 7. Józef Piotr Kulikowski – Kalety 8. Sosnowscy – czteropokoleniowa rodzina ze wsi Krukowszczyzna 9. Maciej Bobel – Brańsk 10. Piotr Karnasiewicz – Płociczno-Tartak 11. Bogdan Mieczysław Zajkowski – Targonie Wielkie 12. Tadeusz Dmochowski – Brulino Piwki 13. Grzegorz Wiesławski – Zagórze 14. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich 15. Marek Komar – Poświętne 16. Leonard Gregorek – Białystok Niedzielne Wspomnienia św. Izydora Oracza poprzedziła pierwsza ich część, która odbyła się w sobotę, 5 maja w Rudce. Współorganizatorem uroczystości organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich. *** Ponad 20 lat temu w Białymstoku, z inicjatywy czcicieli kultu św. Izydora Oracza, został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sanktuarium Patrona Rolnictwa. Wybudował on ołtarz w absydzie kaplicy kościoła pw. Ducha Świętego, a następnie ufundował obraz i sztandar swego Patrona. W 2000 r. ówczesny metropolita, Abp. Wojciech Ziemba, poświęcił tam pamiątkową tablicę, ufundowaną z okazji 75. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta. W 2004 r. czciciele św. Izydora na zebraniu założycielskim powołali Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, które zostało szybko zarejestrowane i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W tym samym roku Zarząd Stowarzyszenia św. Izydora Oracza uroczyście ustanowił Medal św. Izydora, przyznawany za szczególne zasługi w rolnictwie. Pierwsza edycja uroczystości odbyła się w 2005 r. prev next Wspomnienie Świętego Izydora Oracza Po raz czternasty rolnikom i organizacjom związanym z branżą przyznano Medale Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie oraz szerzenie kultu patrona rolników. W niedzielę, 6 maja w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku odbyły się główne obchody wspomnienia Świętego. We mszy świętej, którą koncelebrował ks. abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz zastępca Prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. Kulminacją uroczystości było wręczenie Medali Świętego Izydora Oracza. Wśród laureatów znaleźli się: 1. Sławomir Łomotowski – Stara Łomża nad Narwią 2. Daniel Oniśko – Turośń Dolna 3. Stefan Ścieszka – Syców 4. Roman Parzych – Zbójna 5. Wiesław Wojciech Rojecki – Złotoria 6. Helena Aleksiejczuk – Folwarki Małe 7. Józef Piotr Kulikowski – Kalety 8. Sosnowscy – czteropokoleniowa rodzina ze wsi Krukowszczyzna 9. Maciej Bobel – Brańsk 10. Piotr Karnasiewicz – Płociczno-Tartak 11. Bogdan Mieczysław Zajkowski – Targonie Wielkie 12. Tadeusz Dmochowski – Brulino Piwki 13. Grzegorz Wiesławski – Zagórze 14. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich 15. Marek Komar – Poświętne 16. Leonard Gregorek – Białystok Niedzielne Wspomnienia św. Izydora Oracza poprzedziła pierwsza ich część, która odbyła się w sobotę, 5 maja w Rudce. Współorganizatorem uroczystości organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich. *** Ponad 20 lat temu w Białymstoku, z inicjatywy czcicieli kultu św. Izydora Oracza, został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sanktuarium Patrona Rolnictwa. Wybudował on ołtarz w absydzie kaplicy kościoła pw. Ducha Świętego, a następnie ufundował obraz i sztandar swego Patrona. W 2000 r. ówczesny metropolita, Abp. Wojciech Ziemba, poświęcił tam pamiątkową tablicę, ufundowaną z okazji 75. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta. W 2004 r. czciciele św. Izydora na zebraniu założycielskim powołali Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, które zostało szybko zarejestrowane i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W tym samym roku Zarząd Stowarzyszenia św. Izydora Oracza uroczyście ustanowił Medal św. Izydora, przyznawany za szczególne zasługi w rolnictwie. Pierwsza edycja uroczystości odbyła się w 2005 r. prev next vWspomnienie Świętego Izydora Oracza Po raz czternasty rolnikom i organizacjom związanym z branżą przyznano Medale Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie oraz szerzenie kultu patrona rolników. W niedzielę, 6 maja w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku odbyły się główne obchody wspomnienia Świętego. We mszy świętej, którą koncelebrował ks. abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz zastępca Prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. Kulminacją uroczystości było wręczenie Medali Świętego Izydora Oracza. Wśród laureatów znaleźli się: 1. Sławomir Łomotowski – Stara Łomża nad Narwią 2. Daniel Oniśko – Turośń Dolna 3. Stefan Ścieszka – Syców 4. Roman Parzych – Zbójna 5. Wiesław Wojciech Rojecki – Złotoria 6. Helena Aleksiejczuk – Folwarki Małe 7. Józef Piotr Kulikowski – Kalety 8. Sosnowscy – czteropokoleniowa rodzina ze wsi Krukowszczyzna 9. Maciej Bobel – Brańsk 10. Piotr Karnasiewicz – Płociczno-Tartak 11. Bogdan Mieczysław Zajkowski – Targonie Wielkie 12. Tadeusz Dmochowski – Brulino Piwki 13. Grzegorz Wiesławski – Zagórze 14. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich 15. Marek Komar – Poświętne 16. Leonard Gregorek – Białystok Niedzielne Wspomnienia św. Izydora Oracza poprzedziła pierwsza ich część, która odbyła się w sobotę, 5 maja w Rudce. Współorganizatorem uroczystości organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich. *** Ponad 20 lat temu w Białymstoku, z inicjatywy czcicieli kultu św. Izydora Oracza, został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sanktuarium Patrona Rolnictwa. Wybudował on ołtarz w absydzie kaplicy kościoła pw. Ducha Świętego, a następnie ufundował obraz i sztandar swego Patrona. W 2000 r. ówczesny metropolita, Abp. Wojciech Ziemba, poświęcił tam pamiątkową tablicę, ufundowaną z okazji 75. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta. W 2004 r. czciciele św. Izydora na zebraniu założycielskim powołali Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, które zostało szybko zarejestrowane i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W tym samym roku Zarząd Stowarzyszenia św. Izydora Oracza uroczyście ustanowił Medal św. Izydora, przyznawany za szczególne zasługi w rolnictwie. Pierwsza edycja uroczystości odbyła się w 2005 r. prev next Wspomnienie Świętego Izydora Oracza Po raz czternasty rolnikom i organizacjom związanym z branżą przyznano Medale Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie oraz szerzenie kultu patrona rolników. W niedzielę, 6 maja w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku odbyły się główne obchody wspomnienia Świętego. We mszy świętej, którą koncelebrował ks. abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz zastępca Prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. Kulminacją uroczystości było wręczenie Medali Świętego Izydora Oracza. Wśród laureatów znaleźli się: 1. Sławomir Łomotowski – Stara Łomża nad Narwią 2. Daniel Oniśko – Turośń Dolna 3. Stefan Ścieszka – Syców 4. Roman Parzych – Zbójna 5. Wiesław Wojciech Rojecki – Złotoria 6. Helena Aleksiejczuk – Folwarki Małe 7. Józef Piotr Kulikowski – Kalety 8. Sosnowscy – czteropokoleniowa rodzina ze wsi Krukowszczyzna 9. Maciej Bobel – Brańsk 10. Piotr Karnasiewicz – Płociczno-Tartak 11. Bogdan Mieczysław Zajkowski – Targonie Wielkie 12. Tadeusz Dmochowski – Brulino Piwki 13. Grzegorz Wiesławski – Zagórze 14. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich 15. Marek Komar – Poświętne 16. Leonard Gregorek – Białystok Niedzielne Wspomnienia św. Izydora Oracza poprzedziła pierwsza ich część, która odbyła się w sobotę, 5 maja w Rudce. Współorganizatorem uroczystości organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich. *** Ponad 20 lat temu w Białymstoku, z inicjatywy czcicieli kultu św. Izydora Oracza, został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sanktuarium Patrona Rolnictwa. Wybudował on ołtarz w absydzie kaplicy kościoła pw. Ducha Świętego, a następnie ufundował obraz i sztandar swego Patrona. W 2000 r. ówczesny metropolita, Abp. Wojciech Ziemba, poświęcił tam pamiątkową tablicę, ufundowaną z okazji 75. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta. W 2004 r. czciciele św. Izydora na zebraniu założycielskim powołali Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, które zostało szybko zarejestrowane i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W tym samym roku Zarząd Stowarzyszenia św. Izydora Oracza uroczyście ustanowił Medal św. Izydora, przyznawany za szczególne zasługi w rolnictwie. Pierwsza edycja uroczystości odbyła się w 2005 r. prev next Wspomnienie Świętego Izydora Oracza Po raz czternasty rolnikom i organizacjom związanym z branżą przyznano Medale Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie oraz szerzenie kultu patrona rolników. W niedzielę, 6 maja w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku odbyły się główne obchody wspomnienia Świętego. We mszy świętej, którą koncelebrował ks. abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz zastępca Prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. Kulminacją uroczystości było wręczenie Medali Świętego Izydora Oracza. Wśród laureatów znaleźli się: 1. Sławomir Łomotowski – Stara Łomża nad Narwią 2. Daniel Oniśko – Turośń Dolna 3. Stefan Ścieszka – Syców 4. Roman Parzych – Zbójna 5. Wiesław Wojciech Rojecki – Złotoria 6. Helena Aleksiejczuk – Folwarki Małe 7. Józef Piotr Kulikowski – Kalety 8. Sosnowscy – czteropokoleniowa rodzina ze wsi Krukowszczyzna 9. Maciej Bobel – Brańsk 10. Piotr Karnasiewicz – Płociczno-Tartak 11. Bogdan Mieczysław Zajkowski – Targonie Wielkie 12. Tadeusz Dmochowski – Brulino Piwki 13. Grzegorz Wiesławski – Zagórze 14. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich 15. Marek Komar – Poświętne 16. Leonard Gregorek – Białystok Niedzielne Wspomnienia św. Izydora Oracza poprzedziła pierwsza ich część, która odbyła się w sobotę, 5 maja w Rudce. Współorganizatorem uroczystości organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich. *** Ponad 20 lat temu w Białymstoku, z inicjatywy czcicieli kultu św. Izydora Oracza, został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sanktuarium Patrona Rolnictwa. Wybudował on ołtarz w absydzie kaplicy kościoła pw. Ducha Świętego, a następnie ufundował obraz i sztandar swego Patrona. W 2000 r. ówczesny metropolita, Abp. Wojciech Ziemba, poświęcił tam pamiątkową tablicę, ufundowaną z okazji 75. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta. W 2004 r. czciciele św. Izydora na zebraniu założycielskim powołali Stowarzyszenie św. Izydora Oracza, które zostało szybko zarejestrowane i uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W tym samym roku Zarząd Stowarzyszenia św. Izydora Oracza uroczyście ustanowił Medal św. Izydora, przyznawany za szczególne zasługi w rolnictwie. Pierwsza edycja uroczystości odbyła się w 2005


Zobacz więcej Polskie Radio Białystok