2018.04.28 SIERADZ

Witam Braci
i przekazuję wiadomości o naszym strzelaniu Królewskim. Sędziami strzelania byli bracia: Dariusz Dolecki Strzelmistrz Okręgu Centralnego ZKBS RP oraz Jerzy Kącki i Tadeusz Godziński. Dziękuję Sędziom a Zwycięzcom strzelań serdecznie gratuluję. Dziękuję także bratu Ryszardowi Sierocińskiemu za fotograficzną dokumentację strzelań.
Strzelanie Królewskie STS BK 2018 roku
Pierwszym tegorocznym strzelaniem Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe, w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski, odbytym 29 kwietnia 2018 roku na strzelnicy Lasów Państwowych w Pyszkowie, było tym razem Strzelanie Królewskie. W programie tego strzelania bracia i zaproszeni goście mogli współzawodniczyć również o zdobycie czterech tarcz i pucharu VIP-a. Były to tarcze: Króla STS BK AD 2017 brata Tadeusza Godzińskiego, Dyrektora PODG-K w Sieradzu brata Sławomira Puławskiego, Prezesa PP-H „Morfish” brata Romana Ciołka i tarcza Bracka (z przeznaczeniem na Bracką Pomoc). Symbolicznym akcentem Strzelania Królewskiego było złożenie wiązanki białoczerwonych kwiatów przy pomniku poległych Powstańców 1863 roku, którzy zginęli w trakcie potyczki z kozakami w lasach pyszkowskich. Marszałek Józef Piłsudski odnosił się bowiem z wielką czcią do Powstańców Styczniowych i podjętej przezeń próby wywalczenia niepodległości Polski. Czuł się też kontynuatorem Ich walki.
Zwycięzcami strzelań okazali się następujący bracia i zaproszeni goście:

I. Strzelanie o Tarczę Króla STS BK AD 2017 brata Tadeusza Godzińskiego
Pierwsze miejsce – brat Zbigniew KRASIŃSKI
Drugie miejsce – Julian WITKOWSKI
Trzecie miejsce – brat Tomasz OLEJNIK

II. Strzelanie o Tarczę Dyrektora PODG-K w Sieradzu brata Sławomira PUŁAWSKIEGO
Pierwsze m. – brat Zbigniew KRASIŃSKI
Drugie m. – Rafał MATYSIAK
Trzecie m. – Julian WITKOWSKI

III.Strzelanie o Tarczę Prezesa PP-H „Morfish” brata Romana CIOŁKA
Pierwsze m. – brat Zbigniew KOWALSKI
Drugie m. – brat Zbigniew KRASIŃSKI
Trzecie m. – brat Tomasz OLEJNIK

IV.Strzelanie o Tarczę Bracką (na Bracką Pomoc)
Pierwsze m. – brat Piotr WOJTCZYK
Drugie m. – brat Zbigniew KRASIŃSKI
Trzecie m. – Julian WITKOWSKI

Strzelanie o Puchar VIP
Pierwsze m. – Mariusz BĄDZIOR
Drugie m. – brat Krzysztof KUBIAK
Trzecie m. – Wioletta BĄDZIOR

V.STRZELANIE KRÓLEWSKIE
Tytuł KRÓLA STS BK AD 2018 zdobył brat Tomasz OLEJNIK
Tytuł PIERWSZEGO RYCERZA zdobył brat Ryszard SIEROCIŃSKI
Tytuł DRUGIEGO RYCERZA zdobył brat Sławomir PUŁAWSKI
Strzelanie zaszczycili swoją obecnością m.in.: Dowódca 15 SBWD płk Robert KRUPA, Starosta Sieradzki Mariusz BĄDZIOR wraz z Wicestarostą Markiem KANICKIM oraz Wiceprezydent Sieradza Rafał MATYSIAK

Brat Jerzy Kowalski
Starszy Bractwa