2018.03.10-Posiedzenie Zarządu ZKBS RP

Posiedzenie Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej – 10.03.2018 Ostrów Wlk.
W dniu 10 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Zjednoczenia KBS RP.
Składało się ono z dwóch części.
W części pierwszej uczestniczyli m.in. Wojewoda Poznański, Prezydent Ostrowa , przedstawiciele służb z terenu województwa oraz władze brackie.
W br. Piotr Sitarz – Prezes Bractwa Kurkowego w Ostrowie Wlk. – aktualny Król Bracki Zjednoczenia , przedstawił program i przebieg uroczystości obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości , organizowanej przez Zjednoczenie z udziałem delegacji z całego kraju . Program bardzo bogaty i wielowątkowy , a główne uroczystości odbędą się w dniu 15 września br. na terenie miasta z udziałem władz rządowych i samorządowych.
W części drugiej odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Zjednoczenia tej kadencji , któremu przewodniczył br. Adam Gołembowski – Prezes .
W trakcie narady m.in. :
– przyjęto sprawozdania Prezesa i Skarbnika Zjednoczenia,
– podsumowano kadencję ,
– omówiono przygotowania do Kongresu Zjednoczenia , który odbędzie się w dniach 21 i 22 kwietnia br. w Jarocinie i Słupi.Zorganizowany zostanie m.in. turniej strzelecki o tytuł Króla Zjednoczenia i Króla Młodzieżowego Bractw Kurkowych.
– przedstawiono propozycje zmian w statucie
– sprawy bieżące.
Były też odznaczenia i gratulacje brackie.
Podziękowania dla gospodarzy spotkania za bogactwo stołu.-
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

==================================================================================================================
Wielce Szanowny Bracie Zdzisławie Strzelmistrzu Zjednoczenia KBSRP !
Serdecznie dziękuję za wyróżnienie na ostatnim posiedzeniu Zarzdu Zjednoczenia , mojej osoby tą piękną statuetką . Włączam ją na pamiątkę do zbioru brackiego.Informuję jednocześnie ,że najważniejszy turniej : ” królewski” i o „Złotą Łódką Bracką odbędzie się w mieście Łodzi w dniu 19 maja / sobota / br. Serdecznie zapraszam. –

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTBK