2021.08.27 BK Św.Sebastiana -RADOM

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Bractwo Kurkowe Świętego Sebastiana w Radomiu

Grupa · Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu
X Radomski Król Kurkowy A.D. 2021 – Strzelanie Królewskie
Polska ukształtowana przez tradycję rzymską, a za jej pośrednictwem grecką, przez chrześcijaństwo i kulturę włoską, duchowo wierna cywilizacji Zachodu, stała się jej strażnikiem na Wschodzie. Jej wpływy sięgnęły krańców Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białorusi i Ukrainy. W tym kontekście powiedzenie to wiąże się z ideą przedmurza chrześcijaństwa. Polska, prawowierna córka Kościoła, była określana mianem niezłomnego muru całej Europy. Wiele jest przykładów dzieł powstałych w XVI i XVII w., których autorzy nazywają Sarmatów jedynymi i najwspanialszymi obrońcami kultury zachodniej.
Kardynał Stefan Wyszyński był prymasem w czasach najtrudniejszych dla Polski i polskiego Kościoła. Był oparciem dla wierzących i wszystkich tych, którzy marzyli o wolnej Polsce. Ten przywódca Kościoła, polityk i mąż stanu przeszedł do historii jako jedna z najwybitniejszych postaci XX wieku w Europie i pozostaje autorytetem dla współczesnych pokoleń.
W maju 1981 roku Polska żegnała prymasa Stefana Wyszyńskiego – niekoronowanego króla Polski – jak mówili o zmarłym rodacy. Defensor Patriae – obrońcę Ojczyzny – jak nazwali go w tamtych dniach publicyści. Prymasa Tysiąclecia – jak powiedział Jan Paweł II.
Współcześnie Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu, nawiązuje do idei wierności naszym Ojcom, którzy stali na straży chrześcijańskiej kultury Zachodu i Polski, staje na straży wierności nauczania Sługi Bożego St. Kard. Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II.
Program Strzelania Królewskiego A.D. 2021 w Radomiu:
1. Strzelanie Królewskie o tytuł X Radomskiego Króla Kurkowego A.D. 2021
2. Strzelanie Grand Prix A.D. 2021
3. Strzelanie SOLI DEO A.D. 2021
6. Strzelanie POLONIA Semper fidelis A.D. 2021
Termin: 28 sierpnia 2021, godz. 10.00 – 14.00
Miejsce: Strzelnica PZŁ w Piastowie k. Radomia