2021.06.04 PODLASKIE – INTRODUKCJI RELIKWII ŚW. FLORIANA

KOMITET ORGANIZACYJNY PODLASKIEJ INTRODUKCJI RELIKWII ŚW. FLORIANA
zaprasza na
Uroczyste Wprowadzenie Relikwii do Kuczyna któremu przewodniczyć będzie
JE Ks. Biskup Janusz Stepnowski – Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej 4 czerwca roku Pańskiego 2021,
w piątek Oktawy Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, we Wspomnienie św. Franciszka Caraccioli, zakonnika.
Uroczystość Wprowadzenia (Introdukcji) Relikwii św. Floriana odbędzie się w kościele w Kuczynie w Powiecie Wysokomazowieckim, na terenie Województwa Podlaskiego, w Diecezji Łomżyńskiej.

Program:
Godz. 12.00 – Zbiórka Bractw Kurkowych, Oddziałów i Grup Zwartych – plac przed Kościołem.
Zbiórka Pocztów Sztandarowych OSP w Remizie OSP Kuczyn
Godz. 12.30 – spotkanie Gości Honorowych przed Kościołem.
Godz. 12.45 – Wprowadzenie Bractw Kurkowych i Gości Honorowych do Kościoła
Godz. 12.50 – Wprowadzenie Pocztów Sztandarowych OSP wg. Ceremoniału Straży Pożarnych
Godz. 13.00 – Uroczysta Koncelebra Pontyfikalna pod przewodnictwem
JE Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego – Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej. Liturgia Mszy Świętej wraz z:
· Introdukcją Relikwii św. Floriana.
· Instalacją nowych Sióstr i Braci Kurkowych.
· V Jubileuszową Inwestyturą Rycerskiego Orderu św. Brunona.
· Poświęceniem:
Sztandaru Podlaskiej Braci Szlacheckiej – Wspólnoty św. Floriana oraz Dystynktorium Wielkiego Nawikulariusza.
· Wbicie Gwoździ Honorowych w Drzewce Sztandaru.
· Wręczenie Krzyży Zasługi Zjednoczenia, Medali Unii Lubelskiej i Orderów św. Wawrzyńca.
· Błogosławieństwo Relikwiami św. Floriana.
· Na zakończenie Uroczystości:
wyprowadzenie Pocztów Sztandarowych OSP według ceremoniału Straży Pożarnych,
wyprowadzenie Bractw Kurkowych, Oddziałów i Grup Zwartych z Kościoła.

– Ok. godz. 15.00 – rozwiązanie uroczystości w Kuczynie. Przejazd do Broku nad Bugiem – Ośrodek Binduga
– Ok. godz. 16.00 – Okazywanie Sarmackie w Bindudze z uroczystym Wbiciem Pozostałych Gwoździ Fundatorów Sztandaru Podlaskiej Braci Szlacheckiej
– Wspólnoty św. Floriana, wręczeniem testimoniów instalacji, inwestytury oraz dyplomów Krzyży Zasługi Zjednoczenia, Medali Unii Lubelskiej i Orderów św. Wawrzyńca.
· INAUGURACJA, pokazem tańca historycznego, VII FESTIWALU POLONEZA,
w wykonaniu Zespołu CHOREA ANTIQUA, który podsumuje wspólny polonez Gości i Artystów, rozpoczynający
Bal Staropolski do białego rana.