2021.05.19 br. z Sieradza w Krakowie

W dniu 2021-05-16 15:13:10 użytkownik jerzyfeliks@onet.eu napisał:
Witam Braci
i przekazuję informację o najważniejszym dla sieradzan wydarzeniu mijającego tygodnia, jakim był wyjazd proboszcza Bazyliki kolegiackiej Wszystkich Świętych w Sieradzu ks. infułata Mariana Bronikowskiego z wikarym Mateuszem Włosińskim, Prezydentami Sieradza i kierownictwem Rady Miasta wraz z radnymi, do Bazyliki archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie na Wawelu, miejsca koronacji królów Polski, poczynając od Władysława Łokietka,
i ich pochówków.
Głównym punktem wizyty sieradzan na Wawelu było uczestnictwo (od godz. 17.30) we Mszy św. odprawianej w lewym ambicie (przedłużenie nawy bocznej za prezbiterium) katedry, przed barokowym ołtarzem z czarnego marmuru z lat 1743-45, w którym umieszczony jest słynny z cudów krzyż świętej królowej Jadwigi z końca XIV w.
Przed nim modliła się św. Jadwiga i wg legendy przemówił do niej ukrzyżowany Chrystus. Dlatego też w 1987 r. relikwie królowej przeniesiono z sarkofagu i umieszczono w mensie ołtarza przed krucyfiksem (warto dodać, że przed tym ołtarzem w dniu 17 września 1912 r. odprawił Mszę św. Angelo Giuseppe Roncalli, późniejszy papież Jan XXIII).
W trakcie tej Mszy św. odprawianej przez proboszcza katedry ks. prałata Zdzisława Sochackiego, z udziałem księży sieradzkich, nastąpiło przekazanie maleńkiej cząstki relikwii św. Jadwigi królowej dla Bazyliki mniejszej w Sieradzu.
W imieniu ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego relikwie przekazał ks. prałat Zdzisław Sochacki na ręce ks. infułata Mariana Bronikowskiego.
Świadkami tego przekazania była dwuosobowa delegacja Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej oraz delegacja naszego Bractwa w osobach braci: Tadeusza Godzińskiego, Konrada Jakubowskiego, Sławomira Puławskiego i mojej.
Główne uroczystości związane z umieszczeniem relikwii św. Jadwigi w naszej Bazylice, w wykonanym dla nich relikwiarzu, odbędą się 24 maja br., w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
Obiecał przyjechać na nie także i ks. prałat Zdzisław Sochacki proboszcz katedry wawelskiej.
————————-
Sieradzanie przyjechali na Wawel wcześniej, ponieważ ks. prałat Sochacki wygospodarował czas aby – od godz. 15.00 do 17.00 – osobiście oprowadzić nas po katedrze i po kryptach pod katedrą oraz umożliwić nam zwiedzanie muzeum katedralnego.

Z brackim pozdrowieniem
br. Jerzy Kowalski
Starszy Bractwa