2021.04.26 pogrzeb br.Jarosława Selwonia z Łaskiego B. Strzelców Kurkowych.

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 26 kwietnia br. odbył się pogrzeb brata kurkowego Jarosława Selwonia / 45 lat /, członka zarządu Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych. Był on m.in. Strażnikiem Skarbu , znawcą broni i sędzią sporu strzeleckiego . Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Sędziejowicach , gdzie po mszy pogrzebowej prochy zostały złożone na miejscowym cmentarzu.
Zmarłego pożegnała rodzina , znajomi , przyjaciele oraz Bractwo Łaskie a także delegacje bractw z Łodzi i Sieradza .
Salut z armaty brackiej oraz salut szablami towarzyszył złożeniu prochów do rodzinnego grobu.
Składamy wyrazy współczucia dla Łaskich Braci Strzelców Kurkowych i Rodziny .
Łódzkie TS Bractwo Kurkowe reprezentowali bracia Edward Kulanty . Jarosław Wieczorek i Ignacy Ścibiorek , którzy też złożyli wiązankę kwiatów na grobie zmarłego.
Cześć Jego brackiej pamięci !!!
Z brackimi smutnymi pozdrowieniami
brat generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Wiceprezes OC


Szanowni Panowie Bracia !
Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych , ze smutkiem informuje , że zmarł / covid / w dniu 22 bm. w wieku 45 lat , nasz brat Jarosław Selwon . W bractwie pełnił m.in. obowiązki Skarbnika Skarbu , pasjonat broni i sędzia sportu strzeleckiego .
Pogrzeb odbędzie się w dniu 26 kwietnia br. / poniedziałek / w Sędziejowicach o godz. 14.00 w kaplicy cmentarnej. Dojazd z Łasku w kierunku Widawy – 13 km.
Uprzejmie proszę o udział w uroczystościach pogrzebowych waszych delegacji brackich.
Cześć Jego pamięci ! –

Z brackimi pozdrowieniami
Marian Janas
Hetman Bractwa
Tel. kont. 601 287 331