2020.10.05 pożegnanie br. Tadeusza Sułkowskiego

ożegnania br. Tadeusz Sułkowski
8 września 2020, 15:29 Edit
Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 5 października br. odbył się pogrzeb zmarłego w wieku 91 lat brata Tadeusza Sułkowskiego , współzałożyciela i pierwszego Komendanta Kurkowego Bractwa Strzeleckiego ” Lechity” w Otwocku , im. Józefa Piłsudskiego.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Józefowie k/ Otwocka . Rozpoczęła się one mszą sw. w kościele pw. Jana Chrzciciela , a następnie złożeniem ciała na miejscowym cmentarzu. Uroczystości odbywały się przy asyście Wojska Polskiego , Bractw Kurkowych oraz dwunastu pocztów sztandarowych , w tym bractw z Otwocka i Tucholi.
Przybyło bardzo wiele delegacji ze stowarzyszeń w których działał / wojska . bractw kurkowych , harcerzy , klubu jeździeckiego / , oraz mieszkańców z którymi przez lata się spotykał , a przede wszystkim rodzina.

Brat Tadeusz za zasługi na rzecz ruchu brackiego , pośmertelnie został odznaczony Orderem Zasługi Krzyżem Komandorskim z Mieczami -Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu Kapituły odznaczenie wręczył br. Mariusz Wegner – Strzelmistrz Zjednoczenia , w towarzystwie br. Marka Maja – Komendanta otwockiego bractwa i Wiceprezesa Okręgu Centralnego .
Wiązanki kwiatów złożyły m.in. delegacje : Okręgu Centralnego , Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Otwocka i Warszawskiego Bractwa Kurkowego.

” Brat Tadeusz „Tadek” Sułowski, urodzony w 1929 roku. Już od młodzieńczych lat podejmował się działalności patriotycznej. Od 1941 r. działał w harcerstwie, a od 1944 r. w Szarych Szeregach, biorąc udział w tzw. małym sabotażu. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Swoimi wojennymi przeżyciami dzielił się z mieszkańcami naszego miasta m.in. w trakcie „Pikniku Militarnego” w 2019 roku, z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka otrzymał nominację na stopień majora. Jako żołnierz Armii Krajowej w czasie powstania warszawskiego brał udział m.in. w ataku na warszawskie lotnisko Okęcie, następnie przyłączył się do oddziałów partyzanckich, walczących w okolicach Warszawy. Więzień KL Auschwitz. Po wojnie represjonowany przez władze komunistyczne, aresztowany w 1949 r. przesiedział w więzieniu 6 lat.
Nasz najstarszy Brat, współzałożyciel „Lechitów”, od początku istnienia Bractwa, tj od 1995 roku aktywnie uczestniczył we wszystkich aspektach jego działalności i przez długie lata godnie je reprezentował w kraju i za granicą. Był organizatorem i uczestnikiem audiencji u Papieża Jana Pawła II przedstawicieli Bractwa. Był całym sercem oddany idei Bractwa, w którym upatrywał kultywowanie wartości patriotycznych. Był osobą niezwykle koleżeńską służąc radą i pomocą każdemu z braci. Jego pogoda ducha i ułańska fantazja, miłość do koni i ludzi, niepohamowany optymizm i błyskotliwe, acz cięte poczucie humoru powodowało, że zawsze był duszą towarzystwa.
Było dla nas zaszczytem mieć w swoim gronie człowieka pielęgnującego wartości patriotyczne.
Jego śmierć jest dla nas ogromną stratą, a swoim odejściem nieodwracalnie zamknął etap historii, której był aktywnym uczestnikiem.
Z brackim pozdrowieniem
Komendant Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity”
Komendant – Marek Majek ”
Cześć Jego pamięci I