2020.09.09 pożegnanie br. Jerzego Witaszczyka

11 sierpnia 2020, 21:00 Edit
Wielce Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 9 września 2020 roku , odbył się pogrzeb , zmarłego w dniu 5 bm. ,inicjatora, współzałożyciela i Pierwszego Hetmana Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych brata Jerzego Witaszczyka.
Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji zmarłego w Łaskiej Kolegiacie . Następnie kondukt przeszedł na cmentarz parafialny . Towarzyszyły mu tłumy przyjaciół i znajomych z czasów nauczycielskich . Br. Jerzy był znanym nauczycielem i działaczem społecznym.
Udział wzięły też liczne delegacje bractw kurkowych Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP , na czele z jej Prezesem br. Janem Klauzą.
Zmarłego pożegnali mową Bracia z Łasku – br. Marian Janas _ Hetman, a także nasze sztandary i salwa z armaty brackiej.
Na koniec odegrano „Ciszę” i marsz zjednoczenia ” Hej Bracia wraz „.
Cześć Jego pamięci !!!
Z brackimi pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK

ŁTSBK lipiec -grudzień 2020