2019.10.19 o Szablę płk Jana SOBOTKI

Szanowni Panowie Bracia !

Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe , w dniu 19 października br. po raz kolejny zorganizowało Turniej Strzelecki o Szablę płk Jana Sobotki . Odbył się on na bardzo nowoczesnej strzelnicy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu

Płk. Jan pełnił wiele ważnych stanowisk w Wojsku Polskim , był dowódcą jednostek wojskowych m.in. w Zgierzu i Sieradzu . Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi oraz służył w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Brat płk. Jan Sobotka był bratem założycielem i członkiem Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego / 1994 /, a następnie pomysłodawcom powstania współczesnego bractwa Kurkowego w Sieradzu , które zostało założone przed 19 laty.
Turniejowi towarzyszyły inne strzelania m.in. o :
– tarczę Dowódcy Brygady
– tarczę komendanta powiatowego PSP
– tarcze komendanta powiatowego Policji
– tarczę dyrektora Zakładu Karnego
– tarczę Generalską ufundowaną przez gen Andrzeja Witkowskiego
– Puchar VIP.
Przybyło wiele delegacji bractw kurkowych z Okręgu Centralnego Zjednoczenia .
Główne trofeum ” Szablę płk. Jana Sobotki ” wystrzelał br. Jan Klauza – Prezes Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Byłem , strzelałem , gratulowałem i widziałem , oraz piwo brackie spijałem.-
Z brackimi pozdrowieniami
brat generał Ignacy Ścibiorek

Strzelanie STS BK O Szablę płk Jana SOBOTKI, Współzałożyciela Bractwa Sieradzkiego, 19. października 2019 roku.

W dniu wczorajszym odbyło się, na strzelnicy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, strzelanie Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego O Szablę płk Jana Sobotki, byłego Dowódcy 15. SBWD i współzałożyciela Bractwa Sieradzkiego.
Data 19. października jest datą nieprzypadkową, gdyż dzień ten jest świętem Brygady, ustanowionym na pamiątkę przybycia w tym dniu do Sieradza, przed osiemdziesięcioma czterema laty, 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. I właśnie strzelanie O szablę płk Jana Sobotki wpisuje się w obchody tego Święta.
Oprócz współzawodnictwa o zdobycie tego głównego trofeum, trwało także współzawodnictwo o zdobycie sześciu tarcz i pucharu VIP-a. Najlepszymi okazali się:
1.W strzelaniu O Tarczę Dowódcy 15. SBWD, płk Roberta Krupy:
I miejsce – ppłk BŁASZCZYK Tomasz
II miejsce – płk RAWSKI Krzysztof
III miejsce – plut. PIOTROWSKI Łukasz
2.W strzelaniu O Tarczę Komendanta Powiatowego PSP, st. brygadiera Alberta ROMKA:
I miejsce – brat Roman DĄBEK
II miejsce – siostra Katarzyna GAJEWSKA
III miejsce – brat Zbigniew KRASIŃSKI
3. W strzelaniu O Tarczę Komendanta Powiatowego Policji, podinsp. Wojciecha KUŚMIERKA:
I miejsce – brat Zbigniew KRASIŃSKI
II miejsce – Patrycja PIÓRO
III miejsce – siostra Katarzyna GAJEWSKA
4. W strzelaniu O Tarczę Dyrektora Zakładu Karnego w Sieradzu, kpt Piotra CHLEBICZA:
I miejsce – st. brygadier Albert ROMEK
II miejsce – brat Zbigniew KRASIŃSKI
III miejsce – brat Roman DĄBEK
5. W strzelaniu O Tarczę Generalską, nadbrygadiera Andrzeja WITKOWSKIEGO:
I miejsce – brat Zbigniew KRASIŃSKI
II miejsce – siostra Katarzyna GAJEWSKA
III miejsce – Zdzisław SOSZKOWSKI
6. W strzelaniu O Tarczę Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD, ufundowaną przez płk Andrzeja
DESPUTA:
I miejsce – Mateusz FRĄTCZAK
II miejsce – brat Zygmunt KAMIŃSKI
III miejsce – brat Zbigniew KRASIŃSKI
7. W strzelaniu O Puchar VIP-a:
I miejsce – płk Robert KRUPA
II miejsce – Patrycja PIÓRO
III miejsce – podinsp. Wojciech KUSMIEREK
8. Główne trofeum strzelania naszego Bractwa – Szablę płk Jana SOBOTKI – zdobył brat Jan KLAUZA, prezes Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i członek Zarządu Zjednoczenia. Bliskimi zdobycia tego trofeum byli:
II miejsce – brat Paweł PASTUSZKA
III – miejsce – brat Tomasz OLEJNIK.

Honorowymi gośćmi tego ostatniego strzelania naszego Bractwa byli: Starosta Sieradzki Mariusz BĄDZIOR, niezawodny Prezes Okręgu Centralnego ZKBS RP, brat Jan KLAUZA wraz z Wiceprezesem OC ZKBS RP, starszym Bractwa Łódzkiego, bratem Ignacym ŚCIBIORKIEM, wymienieni wcześniej Fundatorzy tarcz, za co – w imieniu całego Bractwa – składam Im serdeczne i gorące podziękowania oraz gospodarz strzelnicy Lasów Państwowych w Pyszkowie, na której nasze Bractwo przeprowadza znaczną część swoich strzelań, leśniczy Zbigniew WZGARDA.
Szczególnymi gośćmi a jednocześnie uczestnikami tego strzelania byli: płk Robert KRUPA Dowódca 15. SBWD, który z dniem 30. września br. przeszedł do cywila i płk Krzysztof RAWSKI, który od 1. października br. pełni obowiązki Dowódcy 15. SBWD.
Było to jakby symboliczne przekazanie opieki nad naszym Bractwem ze strony wojska przez ustępującego Dowódcę Dowódcy obejmującemu swoje obowiązki.
Ustępującemu Dowódcy, na uroczystym otwarciu strzelania, przekazaliśmy specjalny dyplom z podziękowaniami za współpracę wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności na przyszłość oraz obraz Panorama Sieradza autorstwa Cezarego Zbrojewskiego.
Nowemu Dowódcy Brygady, płk Krzysztofowi RAWSKIEMU dziękujemy także za udostępnienie strzelnicy Brygady i życzymy samych sukcesów na przyszłość.

P. S. Cieszymy się też, że mogliśmy zaobserwować na naszym strzelaniu spotkanie dwóch emerytowanych generałów pożarnictwa: gen. Ignacego ŚCIBIORKA i gen. Andrzeja WITKOWSKIEGO.

Brat Jerzy Kowalski
Starszy Bractwa
Sieradz, 20. 10. 2019 r.