2016.12.11 Wigilia ŁTSBK

Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 11 grudnia 2016 r odbyła się w naszej siedzibie, tradycyjna już XXIII wigilia Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego.
Poprzedziło ją kolejna edycja strzelań świątecznych o Puchar Starszego Bractwa .
W strzelaniu z karabinka sportowego na odległość 50 m z pośród naszych strzelców najlepszymi byli:
– I m-ce brat Robert Gajewski
– II m-ce brat Dariusz Lewandowski
– III m-ce brat Piotr Fryczka
Zawody te zakończyły nasz tegoroczny sezon strzelecki. Zorganizowaliśmy w tym roku 8 planowych zawodów w różnych konkurencjach, a w tym V Turniej Służb Mundurowych o Puchar Wojewody Łódzkiego z okazji Święta Niepodległości . Wzięło w nich udział 10 reprezentacji wszystkich formacji mundurowych z terenu województwa.
Bardzo aktywnie podjęli działalność statutową zawodnicy utworzonej przy naszym bractwie Sekcji Strzeleckiej . Uczestniczyliśmy w roku bieżącym w wielu uroczystościach i zawodach wyjazdowych do bractw z Okręgu Centralnego i kraju. Następnie zebraliśmy się przy stole wigilijnym. Zebranych Braci i Gości przywitał Starszy Bractwa , który dokonał krótkiej oceny pracy statutowej bractwa oraz złożył braciom i ich rodzinom najlepsze życzenia.
Uczciliśmy pamięć zmarłego w tym roku br. Bogdana Ryttera – wieloletniego Starszego Bractwa , oraz wcześniej zmarłych 12 łódzkich braci kurkowych. Część duchową koncelebrował brat ks. Jerzy Kołodziejczaj – Kapelan naszego bractwa . Po odśpiewaniu kolędy był czas na wspólne złożenie życzeń i podzielenie się opłatkiem.
W związku z tym ,że w dniu 13 grudnia br. minęła 23 rocznica zatwierdzenia przez Łódzki Sąd Rejestrowy, statutu naszego bractwa, po jego reaktywowaniu, była okazją do wielu wspomnień i planów. Mijający rok dla naszych braci przyniósł wiele sukcesów i radości , ale problemów i tragedii życiowych .
Tradycyjnie o „stół wigilijny” zadbał br. Jerzy Kącki. Podziękowania dla naszego Administratora i Braci organizujących strzelanie i spotkanie brackie.-
Z brackim pozdrowieniem
br.generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
GALERIA ZDJĘĆ