2016.12.10 WIGILIA Witaszyce

WITASZYCE – Wigilia Okręgu Centralnego
Szanowne Siostry i Bracia Kurkowi !
Na zaproszenie Prezesa Okręgu Centralnego ZKBS RP i Wiceprezesa Zarządu Zjednoczenia – brata Jana Klauzy ,w dniu 11 grudnia 2016 r., delegacje Bractw Kurkowych tworzących Okręg Centralny , zebrały się na uroczystym spotkaniu. Odbyło się on w pięknym wnętrzach pałacu w Witaszycach do którego przybyły delegacje bractw :
– Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych w Kaliszu
– Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łodzi
– Bractwa Strzelców Kurkowych ” Lechity ” w Otwocku
– Bractwa Strzelców Kurkowych im. J. Kilińskiego w Warszawie
– Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych w Łasku
– Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego – Bractwa Kurkowego w Sieradzu
– Łomżyńsko – Drohickiego Bractwa Kurkowego Towarzystwa Strzeleckiego w Ciechanowcu
– Bractwa Kurkowego Świętego Sebastiana w Radomiu
– Podlasko – Koziorackiego Bractwa Kurkowego w Konstantynowie Lubelskim
– oraz nowego Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.
Prezes br. Jan Klauza dokonał bardzo merytorycznej oceny pracy statutowej naszego okręgu i bractw w roku bieżącym , oraz przedstawił informację o pracach organizacyjnych Zarządu Zjednoczenia m.in. budowy pomnika Brata Kurkowego w Poznaniu . Bractwa złożyły raporty o podjętych działaniach i przekazały darowizny na ten cel. Tematem obrad ponadto było m.in., zatwierdzenie terminarza imprez centralnych i strzelań na rok 2017.
W części uroczystej br. Jan Klauza , przywitał przybyłe delegacji i zaproszonych gości, w śród nich m.in. br. Adama Gołembowskiego – Prezesa Zarządu Zjednoczenia , Zarząd i Prezesów Okręgów. Następnie po odśpiewaniu kolęd i koncelebry duchowej przez kapelana ks. kan. Jacka Plota , złożyliśmy sobie życzenia świąteczne oraz zaproszeni zostaliśmy do wieczerzy wigilijnej. Był również czas na złożenie darów na ręce Prezesa Okręgu, celem wzbogacenia jego kolekcji muzealnej. Brat Tomasz Klauza zaprosił nas do obejrzenia uzupełnionej nowej kolekcji w Muzeum Brackim.
Było wiele serdeczności i wzruszeń ,tworzenia nowych planów i zamierzeń oraz podziękowań dla gospodarza brata Jana i fundatora spotkania brata Tomasza Klauzów, za zaproszenie i bogactwo stołu.
Z brackim pozdrowieniem
br.Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC ZKBS RP
Zdjęcia w załączniku z części opłatkowej / Wigilia Witaszyce/ autorstwa Ryszarda Sierocińskiego.
GALERIA ZDJĘĆ
——————————————————————————————————————————————–
2016.12.11 WITASZYCE – Posiedzenie Zarządu Zjednoczenia
Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 11 grudnia 2016 r. na zaproszenie br. Jana Klauzy – Wiceprezesa Zarządu , odbyło się w Witaszycach , posiedzenie Zarządu Zjednoczenia z udziałem prezesów okręgów . Posiedzeniu przewodniczył br. Adam Gołembowski, który przedstawił program części roboczej i uroczystej spotkania.
W czasie posiedzenia m.in. :
– br. Adam Gołembowski dokonał syntetycznej oceny pracy Zarządu Zjednoczenia , okręgów oraz bractw , a także problemów występujących w ich działąlności.
– br. Jan Klauza zaprezentował pomnik Brata Kurkowego oraz projekt programu uroczystości jego odsłonięcia w Poznaniu.
– Zarząd przyjął w swoje struktury nowo powstałe bractwo kurkowe w Radomiu
– Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych .
W tym mieście funkcjonuje już , wcześniej założone , Bractwo Kurkowe w Radomiu im. Świętego Sebastiana .
– na wniosek br. Tadeusza Żychlewicza – Skarbnika , Zarząd zatwierdził budżet na rok 2017.
Br. Zdzisław Grzelka – Wiceprezes , wręczył uczestnikom posiedzenia pięknie wydany album Bractwa Kurkowego w Krakowie. Wszyscy uczestnicy posiedzenia , na prośbę brata Jana i Tomasza Klauzów , wzięli udział w uroczystej wigilii Okręgu Centralnego w pięknych wnętrzach pałacowych w Witaszycach.-
Z brackimi pozdrowieniami
br.Ignacy Ścibiorek
Członek Zarządu Zjednoczenia