2016.09.18 JASNA GÓRA

18 wrzesień 2016 – JASNA GÓRA -III PIELGRZYMKA
Szanowni Bracia i Siostry !
W niedzielę 18 września 2016 Bractwa Kurkowe Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej, odbyły III pielgrzymkę do naszej Matki i Królowej na Jasną Górę.
W pielgrzymce której organizatorem było Radomskie Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana , uczestniczyli bracia wraz rodzinami z Bractw : kaliskiego, sieradzkiego, łódzkiego, łaskiego, świętokrzyskiego, radomskiego, warszawskiego, łomżyńsko – drohickiego, kozieradzkiego i lubelskiego.
Pierwszym inicjatorem pomysłu pielgrzymki bractw naszego okręgu w roku 2014, był br. Kazimierz Ciszek – Podskarbi , który przy wsparciu br. Sławomira Adamca – Hetmana Bractwa i akceptacji br. Jana Klauzy – Prezesa Okręgu Centralnego je zorganizował .
W roku bieżącym po raz trzeci podjął ten trud, za co my bracia pielgrzymi serdecznie dziękujemy. Msza święta w Kaplicy Matki Bożej sprawowana była w intencji braci i ich rodzin.
W koncelebrze uczestniczył m.in. łódzki kapelan ŁTSBK br. płk Jerzy Kołodziejczak.
Po mszy uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim, a następnie w kaplicy MB odbyliśmy spotkanie z ks. abp Wacławem Depo – metropolitą częstochowskim. Wcześniej odbyło się spotkanie przy wspólnym obiedzie , gdzie br. Jan Klauza przywitał uczestników i przedstawił cele do realizacji w najbliższym okresie. Uczestnicy naszej pielgrzymki mogli też zobaczyć jasnogórskie muzea oraz skupić się na osobistej modlitwie.-
Z brackimi pozdrowieniami
br.generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
PS. Szczegółowe sprawozdanie przedstawi brat Kazimierz Ciszek , a profesjonalnymi zdjęciami obdarzy nas brat Ryszard Sierociński.