2016.09.17 – IV TURNIEJ o tytuł RYCERZA KLEJNOTU ŁTSBK

17 wrzesień 2016 – Łódź
Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 17 września 2016 odbył się na naszej strzelnicy kolejny , IV turniej o tytuł Rycerza Klejnotu Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego .
W wyniku przeprowadzonych zawodów :
I. – karabinek sportowy – 50 m / najlepszymi okazali się ;
– 1m. br. Robert Gajewski – Bractwo Łódzkie,
– 2m. Katarzyna Gajewska – Bractwo Świętokrzyskie
– 3m. br. Dariusz Lewandowski – Bractwo Łódzkie.
II. konkurencję strzelecką o Srebrnego Kura / pistolet – 25 m/ najlepsi to :
– 1m . Zbigniew Seilor – Sekcja Strzelecka Łódzkiego Bractwa Kurkowego,
– 2m. Michał Izydorczyk – Sekcja Strzelecka
– 3m. Katarzyna Gajewska – Bractwo Świętokrzyskie.

– Wszyscy uczestnicy brali udział w strzelaniu charytatywnym / karabinek – 50 m/- budowa Pomnika Brata Kurkowego.
Pomnik odsłonięty zostaniew siedzibie brackich władz krajowych – Poznaniu, w dniu 12 listopada 2016 r.
W tej rywalizacji najlepszymi byli : – 1m.Robert Gajewski – Bractwo Łódzkie,
– 2m. Katarzyna Gajewska – Bractwo Świętokrzyskie
– 3m. Zbigniew Selior – Sekcja Strzelecka ŁTSBK.
Turniej był już piątym planowym turniejem strzeleckim Łódzkiego Bractwa Kurkowego , przy ładnej , jeszcze letniej pogodzie.
Z brackim pozdrowieniem
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK