2016.08.15 św. Wojska Polskiego

15 sierpień 2016 – Łódź – św. Wojska Polskiego
Szanowni Panowie Bracia!
Na zaproszenie Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau , Marszałka Województwa Witolda Stępnia, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz Dowódcy Garnizonu Wojska Polskiego płk Jarosława Wasilewskiego , delegacja Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego wzięła udział w wojewódzkich obchodach święta Wojska Polskiego oraz uroczystości Wniebowstąpienia NMP. Uroczystości rozpoczęły się w dniu 15 sierpnia 2016 r. w Archikatedrze Łódzkiej, uroczystą mszą św. ,w intencji Ojczyzny , sprawowaną przez Arcybiskupa prof. Marka Jędraszewskiego , Metropolitę Łódzkiego. Homilię poświęcił 96 rocznicy wojny warszawskiej , a w tym bohaterowi – osobie ks. Ignacego Skorupki łodzianinowi z urodzenia .Zapalone zostały też przez organizatorów znicze przed pomnikami Jana Pawła II i ks. Ignacego Skorupki.
Następnie na placu katedralnym, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odbył się uroczysty apel. Udział w nim wzięły kompanie honorowe Wojska Polskiego,, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej, orkiestra oraz liczne poczty honorowe organizacji i instytucji. Wciągnięciu flagi państwowej towarzyszyły saluty z naszej armaty brackiej. Po przemówieniu Wojewody Łódzkiego odbył się uroczysty apel poległych oraz zostały oddane salwy honorowe przez Kompanie Honorową Wojska Polskiego . Uczestnicy zgromadzenia weterani , parlamentarzyści, władze rządowe i samorządowe , służby mundurowe oraz przedstawiciele różnych organizacji, władz akademickich, sądowniczych i duchowieństwa, złożyli następnie wiązanki i kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Również delegacja naszego bractwa złożyła kwiaty i tradycyjnym salutem szablami oddała część bohaterom za wolność Ojczyzny , w tym uczestnikom bitwy warszawskiej – 1920 roku / ks.Ignacy Skorupka był wcześniej łódzkim wikariuszem /.
Uczestnicy uroczystości wysłuchali też żołnierskich pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry łódzkiego MPK. Część oficjalna zakończyła się tradycyjną defiladą biorących udział pododdziałów na ulicy Piotrkowskiej.
Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe reprezentowali Bracia Dariusz Dolecki i Andrzej Mariański na czele ze Starszym Bractwa.-
Z brackim pozdrowieniem
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy Bractwa ŁTSBK