2016.08.13- Zarząd Zjednoczenia

Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 13 sierpnia br. odbyło się kolejne robocze posiedzenie Zarządu Zjednoczenia. Udział w nim wzięli członkowie Zarządu oraz prezesi Okręgów Zjednoczenia. Odbyło się ono tym razem w siedzibie Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego , przy ul. Konstantynowskiej 1w Łodzi.
Przyjemność powitania gości miał Starszy Bractwa i br. Andrzej Sylwestrzak – Król Kurkowy.
Przewodniczył posiedzeniu br. Adam Gołembowski – Prezes , który tez przedstawił porządek obrad.
Spotkanie poświęcone było m.in. : zbliżającemu się jubileuszowi 25 – lecia reaktywacji Zjednoczenia KBSRP. Br. Jan Klauza – Wiceprezes Zjednoczenia przekazał informację o budowie Pomnika Brata Kurkowego oraz o przygotowywanej / i trudnościach/ publikacji albumowej Zjednoczenia. Ustalono program ramowy i termin głównych uroczystości w dniu 12 listopada / sobota / 2016 r połączonych z odsłonięciem pomnika.. Planuje się zaprosić do Poznania , delegacje wszystkich bractw kurkowych w Polsce.
Ponadto omawiano sprawy organizacyjne związane z działalnością strzelecką , armatnią oraz występowaniu w umundurowaniu.
Zatwierdzono też terminarz Balu Zjednoczenia w dniu 4 lutego 2017 r. w Świebodzinie.
O właściwą jakość kawy brackiej zadbał br. Jerzy Kącki .-
Z brackim pozdrowieniem
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy Bractwa ŁTSBK
Członek Zarządu Zjednoczenia