2016.06.28 STRZELANIE KRÓLEWSKIE ŁÓDŹ

28 czerwiec 2016 Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie ma nowego Króla
Łódzkie Bractwo skończy w dniu 7 czerwca – 192 lat od założenia
najstarsze stowarzyszenie w Mieście Łodzi.

Szanowni Bracia i Siostry ! Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe , tradycyjnie w dniu 28 maja 2016 r . przeprowadziło kolejne XXII strzelania królewskie . Odbyły się one na naszej strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1, przy dobrej strzeleckiej pogodzie / zasługa naszego kapelana ks. br. Jerzego Kołodziejczaka/. Rozpoczęły się one wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz oddania salutu brackiego z armaty. Następnie Starszy Bractwa określi cel spotkania i przywitał przybyłych braci , w tym br. Jana Klauzę – Prezesa Okręgu Centralnego – Wiceprezesa Zarządu Zjednoczenia oraz Jolantę Ziębę – Gzik – Członka Zarządu Marszałka , oraz delegacje bractw kurkowych z Łasku, Kalisza, Sieradza i Podlasko – Kozieradzkiego .
Spotkanie było też okazją do uhonorowania braci wyróżniających się w działalności statutowej. Brat Jan Klauza odznaczył m.in.- Krzyżem Komandorskim Orderu Zasług Zjednoczenia KBSRP braci : Ryszarda Jaworskiego, Edwarda Kulantego i Andrzeja Sylwestrzaka, – Krzyżem Oficerskim Dariusza Doleckiego, Michała Suwalskiego i Andrzeja Zdziennickiego. W turnieju królewskim strzelano o tytuł Króla Kurkowego Łódzkiego Bractwa , ” Złotą Łódkę Bracką ” oraz bardzo cenne Puchary i Tarcze Wojewody Łódzkiego , Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Łodzi.

W strzelaniu o tytuł najlepszego strzelca okazał się i został naszym
– Królem br. Andrzej Sylwestrzak
– Wicekrólami bracia Edward Kulanty i Marek Bartel
– Wiwat Królowie !!!
W strzelaniu IX edycji – statuetkę „Złotej Łódki” – zdobył br. Jarosław Wieczorek,

kolejne miejsca zajeli bracia Piotr Fryczka i Andrzej Zdziennicki.

W strzelaniu o Puchar i Tarczę Zbigniewa RAU – Wojewody Łódzkiego

– I miejscebr. Roman Lipski z Bractwa Podlasko-Kozieradzkiego,
– II miejsce br. Robert Gajewski
– III br. Dariusz Lewandowski.

W strzelaniu o Puchar i tarczę Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego,

– I miejsce br. Robert Gajewski
– II miejsce br. Michał Suwalski
– III miejsce br. Roman Lipski .

W strzelaniu o Puchar i tarczę Hanny Zdanowskiej – Prezydenta Miasta Łodzi

– I miejsce siostra Katarzyna Gajewska,
– II miejsce Jakub Skałecki
– III miejsce br.Dariusz Dolecki .

Król br. Andrzej Sylwestrzak , w mowie królewskiej nic nam nie obiecywał , ale ufundował beczkę piwa i zaprosił na raut bracki oraz styczniowy bal królewski. Turniej jak zwykle, był też okazją do oceny naszych działań i snucia planów oraz uścisków brackich.
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

Zdjęcia autorstwa br. Zbigniewa Helińskiego
– TV TOYA : http://tvtoya.pl/catchuptv/show/wydarzenia,2016-05… –
– Fotki moje na : https://www.facebook.com/ignacyscibiorek.ignacysci…