2016.06.18 V Piknik Rady Królewskiej

18 czerwiec 2016 – Łódź
V – Piknik Rady Królewskiej Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego
„Bractwa Kurkowe”
Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 18 czerwca 2016 rr na strzelnicy Ł.T.S.B.K w Łodzi już po raz piąty odbyło się Strzelanie Rady Królewskiej połączone z piknikiem strzeleckim dla rodzin przyjaciół i znajomych naszych Braci Kurkowych.
Patronat nad nim objęli br. Andrzej Sylwestrzak – nasz Król , oraz bracia Edward Kulanty i Marek Bartel – Wicekrólowie. Rozegrano cztery konkurencje strzeleckie dla dorosłych oraz konkurs w dwóch kategoriach wiekowych dla dzieci.
Dorośli strzelali o Tarczę Rady Królewskiej, Puchar Braci Honorowych, Puchar Króla Kurkowego oraz Tarczę „Bogactwa Stołu” .
Przybyło łącznie ok 50 osób, z czego strzelających (przynajmniej w jednej konkurencji było ponad 30 osób). Obecni byli Bracia , przybyli również członkowie naszej Sekcji Strzeleckiej, członkowie Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” LOK oraz gości nie zrzeszeni.
Wyniki strzelań przedstawiają się następująco:
TARCZA RADY KRÓLEWSKIEJ:
I- Jakub SKAŁECKI
II- Dariusz Dolecki
III-Marek Bartel
PUCHAR BRACI HONOROWYCH:
I- Kamila SMAKOWSKA
II- Dariusz Lewandowski
III- Marek Bartel
PUCHAR KRÓLA ANDRZEJA SYLWESTRZAK
I- Dariusz KEWANDOWSKI
II- Jakub SKAŁECKI
III- Robert GAJEWSKI
TARCZA STOŁU BRACKIEGO
I- Danuta MIKOŁAJCZYK
III-Marek BARTEL
III- Katarzyna LASZ
Strzelanie z karabinka pneumatycznego w kategorii Junior:
II – Smakowski Marcel
III – Smakowski Mikołaj
Strzelania oraz piknik przebiegły w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze. Jak zwykle Jurek z pomocą żony zapewnili znakomity poczęstunek bracki. Impreza zakończyła się dopiero o godz. 20. Pogoda też dopisała. Były kąpiele słoneczne i wodne. Kończąc relację pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację pikniku oraz darczyńców i fundatorów.-
Z brackim pozdrowieniem
br.generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
PS. Zdjęcia br. Andrzeja Kałuży w oddzielnej przesyłce.
https://www.facebook.com/ignacyscibiorek.ignacysci…

Chciałbym w imieniu całej Rady Królewskiej 2016 ,podziękować wszystkim Braciom za czynny udział w kolejnym Pikniku Królewskim.Szczególne podziękowania dla brata Jurka Kackiego z żoną za jak zwykle pyszny i obfity poczęstunek , dla Brata Roberta Gajewskiego również z żona za czynny udział w przygotowaniach przeprowadzeniu strzelań młodych następców ( taką mam nadzieję) Braci Kurkowych , Bratu Jarkowi Wieczorkowi za skrupulatne prowadzenie sprzedaży tarcz , Bratu Darkowi Doleckiemu za czuwanie nad strzelaninami i wszystkim przybyłym Braciom i ich Gościom. Piknik zakończył się również sukcesem finansowym , Pieniądze zostaną wydane na polepszenie komfortu przebywania na naszej Strzelnicy.
W imieniu Rady Królewskiej i Rady Starszych XXIV Król Kurkowy ŁTSBK w roku 2016
br. Andrzej Sylwestrzak zwany „ Szlachetny” oraz Wice Królowie Edward Kulanty i Marek Bartel