2016.06.07 OTWOCK

Szanowni Panowie Bracia !
Włączając się w obchody Jubileuszu 100 – lecia Miasta Otwocka i XXI rocznicy powstania swojego bractwa – Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” im. marszałka Józefa Piłsudskiego , zorganizowało uroczystość podczas którego wraz z gośćmi : – uczestniczyło we św. mszy w kościele pw. św. Wincentego A Paolo w Otwocku ,w czasie której poświęcono tarcze strzeleckie . – dokonano przemarszu ulicami miasta do Parku Miejskiego .
Braciom towarzyszyły delegacje i poczty sztandarowe bractw kurkowych z Warszawy, Łasku, Radomia, Łodzi, Ciechanowca , Konstantynowa Lub. delegacji braci niemieckich i organizacji współpracujących oraz orkiestra dęta. – w części oficjalnej , w której uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta Otwocka i Wice starosta Otwocki dokonano intronizacji nowego Króla Kurkowego br. Zdzisława Laskusa , wręczono okolicznościowe puchary oraz odznaczenia.
Miałem przyjemność w imieniu br. Jana Klauzy – Prezesa Okręgu Centralnego , wręczyć za zasługi dla OC : Medal Złoty Mirosławowi Pszonce – Staroście Otwockiemu , oraz Medale Brązowe braciom Tadeuszowi Sułowskiemu i Jerzemu Przeżdziakowi z Bractwa Otwockiego .
Ponadto Komendant Bractwa odznaczył Zbigniewa Szczepaniaka – Prezydenta Otwocka – ” Medalem zasługi dla Bractwa Lechity’. Uchwałą Rady Miasta – Prezydent Miasta Otwocka odznaczył odznaką „Złota Sosenka ” braci Marka Majka i Romana Czopka.
Następnie na strzelnicy Śliz – Kacprówek odbył się turniej strzelecki do ośmiu okolicznościowych tarcz .
W najważniejszych zawodach strzeleckich o „Szablę gen. Juliana Pabóg – Filipowicza ‚ najlepszym był br. Maciej Martyna , a kolejne miejsca zajęli bracia Roman Czopek i Tadeusz Laskus.
W strzelaniach o :
-Tarczę Prezydenta Miasta Otwocka zdobył Zdzisław Laskus / Otwock /
– Tarczę Starosty Powiatu Otwockiego zdobył Andreas Frantz / Niemcy/
– Tarczę Burmistrza Karczewa zdobył Tomasz Czubak / Otwock/
– Tarczę Burmistrza Miasta Sulejówek zdobuł Thomas Holz / Niemcy /
– Tarczę Wójta Gminy Celestynów zdobył Szczepan Wereszko / Podlasko-Kozieradzkie /
– Tarczę Wójta Gminy Wiązowna Thomas Holz / Niemcy /
– Tarczę 1050 – lecia Chrztu Polski zdobył Szczepan Wereszko / Podlasko Kozieradzkie /
– Tarczę „Lechitów” zdobył Roman Lipski / Podlasko Kozieradzkie/
Po uroczystościach i zakończeniu turnieju strzeleckiego br. Marek Majek – Komendant Bractwa , zaprosił na okolicznościowy raut bracki.-
Z brackim pozdrowieniem
generał Ignacy Ścibiorek
Wiceprezes OC
Starszy ŁTSBK
Więcej : https://www.facebook.com/ignacyscibiorek.ignacyscibiorek