2016.05.03 Św.Konstytucji

Święto 3-maja w Łodzi
Szanowni Panowie Bracia ! W dniu 3 maja 2016 r., na zaproszenie Zbigniewa RAU – Wojewody Łódzkiego, delegacja Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego, wzięła udział w wojewódzkich uroczystościach Narodowego Święta 3 Maja.
Łódzkie uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Jana Pawła II w Łodzi.
Uroczystości obejmowały m.in.
– zmianę warty
– podniesienie flaki państwowej
– przemówienie wojewody łódzkiego
– apel poległych i salwę honorowa
– złożenie wieńców i kwiatów
– defiladę kompanii honorowych Wojska Polskiego,Policji , Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej . Tradycyjnie uroczystościom tym towarzyszyły salwy z naszej bratniej armaty przy podniesieniu flagi narodowej, oraz złożenie wiązanki kwiatów przez naszą delegację. W jej skład weszli bracia Piotr Fryczka, Dariusz Dolecki, Jarosław Wieczorek, Zygmunt Kamiński na czele ze Starszym Bractwa Ignacym Scibiorkiem. Składali kwiaty weterani, parlamentarzyści, ambasadorzy, przedstawiciele sądownictwa i szkolnictwa, władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych oraz mieszkańcy Łodzi.
Uroczystości oficjalne poprzedziła msza św. w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny, celebrowanej przez księdza biskupa Ireneusza PĘKALSKIEGO.
Przed rozpoczęciem uroczystości , zostały zapalone przed pomnikiem Jana Pawła II przez biskupa metropolitę, wojewodę i marszałka województwa łódzkiego oraz prezydenta miasta Łodzi. Uroczystości zakończyła defilada kompani honorowych Wojska Polskiego, Policji , Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, którym grała Orkiestra Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Z brackim pozdrowieniami –
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK