2013 ; 2014 ; 2015 rok KRONIKA

ZOBACZ ARCHIWALNĄ STRONĘ   ROK 2013

ZOBACZ ARCHIWALNE STRONY Z  ROK 2014

1824 – 1994 – 2014
Ważny rok w historii Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”
najstarszej organizacji i stowarzyszenia miasta Łodzi.
W tym roku przypada 190 rocznica powstania i 20 rocznica reaktywacji naszego Bractwa.
Losy i działalność Łódzkiego Bractwa była i jest związana ściśle z historią m. Łodzi – Polski – Europy.
Nasze motto
„ Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie ”
oraz umieszczona na naszym sztandarze dewiza:
„ Miłość Ojczyzny naszym prawem ”
określa jednoznacznie charakter naszej organizacji.

ZOBACZ ARCHIWALNE STRONY Z ROK 2015