REGULAMIN 2022

Szanowni Panowie
Bracia i Rada Starszych ŁTSBK ,Dyrektor Biura LOK , Prezes KS ” Dziesiątka ” LOK , Prezes KSS ” Strzelec „.-
Z brackim pozdrowieniami
bR. GENERAŁ Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Podstawowe dokumenty dzierżawy .