2023.07.08 Zarząd Okręgu Centralnego Z. K. B.S.-Starogard Gdański

Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich

Szanowni Panowie Bracia !
W dniu 8 lipca br. odbyło się w Starogardzie Gdańskim , pierwsze posiedzenie Zarządu Zjednoczenia KBSRP . Wybrany on został na Kongresie Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 22 kwietnia 2023 roku w Pszczynie .
Okręg Centralny Zjednoczenia KBSRP reprezentują bracia Jan Klauza i Michał Wieremiejczyk .
W trakcie obrad m.in. do grona Zjednoczenia przyjęto nowo powstałe Bractwo Strzeleckie w Stęszewie.
Życzymy nowemu Zarządowi owocnych obrad oraz realizację wszystkich uchwał kongresowych .-
Z brackimi pozdrowieniami
br generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
 Wiceprezes OC